SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.60 issue2Louw set free: A riff on a seam author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Tydskrif vir Geesteswetenskappe

On-line version ISSN 2224-7912
Print version ISSN 0041-4751

Abstract

DU PLOOY, Heilna. Die liefdestema in Tristia van NP van Wyk Louw en sy "Groot ode" as liefdeselegie. Tydskr. geesteswet. [online]. 2020, vol.60, n.2, pp.483-507. ISSN 2224-7912.  http://dx.doi.org/10.17159/2224-7912/2020/v60n2a16.

In hierdie artikel word verslag gelewer van 'n lesing van "Groot ode" as 'n liefdeselegie. Die aanleiding vir die ondersoek is 'n opmerking deur PG du Plessis oor Louw se eie siening van die gedig. Die lesing word geplaas teen die agtergrond van die aanvanklike resepsies van Tristia en "Groot ode" as poësie wat hoofsaaklik gemoeid is met metafisiese vraagstukke. Daarna word 'n verkenning van Tristia onderneem om liefdesgedigte wat metafories verskuil word en tussen ander gedigte in die bundel geplaas is, uit te lig. Die titel Tristia roep onvermydelik assosiasies met die klassieke wêreld op en daarom word die Romeinse liefdeselegie betrek in die interpretasie van "Groot ode". Op grond van kerneienskappe van die Romeinse liefdeselegie word liefdesmotiewe in "Groot ode" nagegaan en herinterpreteer. Dit wil voorkom asof die tema van 'n liefdesafskeid weldeeglik in die gedig aanwesig is en inderdaad die primêre aanleiding is vir die filosofiese, religieuse en etiese besinning in die gedig.

Keywords : NP van Wyk Louw; Tristia en ander verse voorspele en vlugte 1950-1957; Ovidius; Tristia; Romeinse liefdeselegie; resepsie (van Louw se poësie); Afrikaanse poësie; Dertigers; jukstaposisie; liefdespoësie; filosofie; religie en poësie.

        · abstract in English     · text in Afrikaans     · Afrikaans ( pdf )

 

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License