SciELO - Scientific Electronic Library Online

SciELO.org - Scientific Electronic Library Online

Links

Kotz?, E.F. 2010. Destandaardisasie en herstandaardisasie - gelyklopende prosesse in die Nuwe Suid-A In Marijke van der Wal en Eep Francken (reds.): Standaardtalen in beweging. Amsterdam & M? Stichting Neerlandistiek VU & Nodus.

Try link to:Similars in: