SciELO - Scientific Electronic Library Online

SciELO - Scientific Electronic Library Online

Article References

WELZEN, Huub. Contours of Biblical spirituality as a discipline. Acta theol. [online]. 2011, vol.31, suppl.15, pp.37-60. ISSN 2309-9089.

  Barr, J. 1981 . Fundamentalism. London: SCM Press. [ Links ]

  Barr, J. 1984. Escaping from Fundamentalism. London: SCM Press. [ Links ]

  Bianchi, E. 1991. God ontmoeten in zijn woord: inleiding tot de "lectio divina". Bonheiden: Abdij Betlehem. (vertaling van Pregare la parole: introduzione alla "lectio divina". 12e herz. en aangevulde uitg. Turijn: Gribaudi). [ Links ]

  Cadbury, H.J. 1927. The Making of Luke-Acts. London: The Macmillan (reprints in 1958, 1961, 1968). [ Links ]

  Croix, P-M. de la. 1961-1963. Spirituality of the Old Testament. Vol. I: God and the Soul. Vol. 2: Divine Love. Vol. 3: Divine Pathways. St. Louis, MO: B. Herder. [ Links ]

  Craghan, J. 1983. Love and Thunder: A Spirituality of the Old Testament. Collegeville, Minn.: Liturgical Press. [ Links ]

  Decock, P. 2008. Allegorising. The Relevance of an Old Method of Interpretation. Acta Theologica Supplementum 11:1-19. [ Links ]

  Donahue, J. R. 2006. The Quest for Biblical Spirituality.In: B.H. Lescher & E. Liebert (eds.), Exploring Christian Spirituality. Essays in Honor of Sandra M. Schneiders. (New York/Mahwag, N.J.: Paulist Press), pp. 73-97. [ Links ]

  Eco, U. 1983 . The Role of the Reader. Explorations in the Semiotics of Texts. London, et cetera: Hutchinson. [ Links ]

  Guigo II. 1970. Epistola de vita contemplativa / Scala clautralium, in: Sources Chrétiennes (163). Paris: Les Éditions du Cerf (Nouvelle édition 2001) . [ Links ]

  Guigo II. 1981. The Ladder of Monks. A Letter on the Contemplative Life and Twelve Meditations. Translated, with an introduction by Edmund Colledge O.S.A. and James Walsh S.J. Kalamazoo, Michigan: Cistercian Publications. [ Links ]

  Hart, M. 't 2003. De Schrift betwist. Amsterdam, Antwerpen: De Arbeiderspers. [ Links ]

  Iser, W. 1976. Der Akt des Lesens. Theorie ästhetischer Wirkung. München: W. Fink (reprints in 1984, 1990, 1994). [ Links ]

  Iser, W. 1979. Der Implizite Leser. Kommunikationsformen des Romans von Buyan bis Beckett. München: W. Fink. [ Links ]

  Lombaard, C. 2008. What is Biblical Spirituality? Perspectives from a minor genre of Old Testament scholarship. In: H. Blommestijn a.o. (eds.), Seeing the Seeker. Explorations in the Discipline of Spirituality. A Festschrift for Kees Waaijman on the occasion of his 65th birthday. (Leuven - Paris - Dudley (MA): Peeters), pp. 139-153. [ Links ]

  Lubac, H. De. 1950. Histoire et Esprit; l' intelligence de l' Écriture d' après Origine. Paris: Aubier. [ Links ]

  Lubac, H. De. 1959-1964. Exégèse Médiévale; les quatres sens de l'Écriture, I-IV. Paris: Aubier. [ Links ]

  Maas, F., Maas, J. & Spronk , K. (eds.) 2004. De Bijbel Spiritueel. Bronnen van geestelijk leven in de bijbelse geschriften. Zoetermeer: Meinema, Kapellen: Pelckmans. [ Links ]

  Mesters, C. 1999. Lectio Divina. Melbourne: Carmelite Communications. [ Links ]

  Reedijk, W. 2003. Zuiver lezen. De Lectio Divina van Johannes Cassianus en de bijbelse hermeneutiek. Delft: Eburon. [ Links ]

  Reiser, M. 2004. Hat die spirituele Exegese eine eigene Methode? Studies in Spirituality 14:319-333. [ Links ]

  Ricoeur, P. 1991. Tekst en betekenis. Opstellen over de interpretatie van literatuur. Vertaald en ingeleid door Maarten van Buren. Baarn: Ambo. [ Links ]

  Rousse, J., Sieben, H.J. & Boland, A. 1976. Lectio Divina et lecture spirituelle. Dictionnaire de Spiritualité Tome 9:470-510. [ Links ]

  Schneiders, S. M. 1999. The Revelatory Text. Interpreting the New Testament as Sacred Scripture. Collegeville, Minn.: Liturgical Press. [ Links ]

  Schneiders, S. M. 2002. Biblical Spirituality. Interpretation 56(2):133-142. [ Links ]

  Schröter, J. 2007. Von Jesus zum Neuen Testament. Studien zur urgeschichtlichen Theologiegeschichte und zur Entstehung des neutestamentlichen Kanons. Tübingen: Mohr Siebeck. [ Links ]

  Sheriffs, D. 1996. The Friendship of the Lord: An Old Testament Spirituality. Carlisle: Pater Noster (reprint: 2007). [ Links ]

  Southern Baptist Journal 2006. The Southern Baptist Journal of Theology 10 (4). [ Links ]

  Steggink, O. & Waaijman, K. 1985. Spiritualiteit en mystiek. I Inleiding. Nijmegen: Gottmer. [ Links ]

  Tigcheler, J. 1977a. Didyme l'aveugle et l'exégèse allégorique. Nijmegen: Dekker en van de Vegt. [ Links ]

  Tigcheler, J. 1977b. Hoe zou ik van het evangelie nog iets kunnen leren? - een oude methode in een nieuw perspectief. Speling 29 (3):5-56. [ Links ]

  Valkenberg, P. 1990. "Did not our heart burn?" Place and Function of Holy Scripture in the Theology of St. Thomas Aquinas. Utrecht: s.l. [ Links ]

  Van Iersel, B., Van Schaik, S., Van Tilborg, S., Welzen, H. & Weren, W. 1987. Parabelverhalen in Lucas. Van semiotiek naar pragmatiek. Tilburg: Tilburg University Press. [ Links ]

  Waaijman, K. 2002. Spirituality. Forms, Foundations, Methods. Leuven - Paris - Dudley, MA: Peeters. [ Links ]

  Waaijman, K. 2003. Mystieke ervaring en mystieke weg, In: Joris Baers; Gerrit Brinkman; Auke Jelsma; Otger Steggink (eds.), Encyclopedie van de mystiek. Fundamenten, tradities, perspectieven. (Kampen: Kok, Tielt: Lannoo), pp. 57-79. [ Links ]

  Waaijman, K. 2007. Spirituality - a Multifaceted Phenomenon. Interdisciplinary Explorations. Studies in Spirituality 17:1-113. [ Links ]

  Waaijman, K. 2010. Spiritualiteit als theologie. Nijmegen: Radboud Universiteit. [ Links ]

  Webster's Dictionary 1990. The New Lexicon Webster's Dictionary of the English Language. New York: Lexicon Publications. [ Links ]

  Welzen, H. 1986. Lucas, evangelist van gemeenschap. Een onderzoek naar de pragmatische effecten in Lc 15,1-17,10. Nijmegen: s.n. [ Links ]

  Welzen, H. 1997. "Maak mijn ogen nieuw" (Ps 119,18). Bibliodrama en exegese. S.l.: Bibliodrama, werkgroep voor Opleiding en Spiritualiteit. [ Links ]

  Welzen, H. 2001. Spirituele lezing van de Bijbel. In: E. Eynikel, E. Noort, T. Baarda & A. Denaux (eds.), Internationaal Commentaar op de Bijbel. Band 1. (Kampen: Kok), pp. 180-193. [ Links ]

  Welzen, H. 2005. Intertextuality: Traces of Mysticism. In: P. C. Counet, U. Berges (eds.), One Text, A Thousand Methods. Studies in Memory of Sjef van Tilborg. (Boston, Leiden: Brill Academic Publishers), pp. 317-347. [ Links ]

  Welzen, H. 2006a. De regelmatige schriftlezing. In: K. Waaijman a.o. (eds.), Nuchtere mystiek. Navolging van Christus. (Kampen: Ten Have), pp. 79-90. [ Links ]

  Welzen, H. 2006b. Schriftlezing als mystiek proces. In: Kees Waaijman e.a. (eds.), Nuchtere mystiek. Navolging van Christus. (Kampen: Ten Have), pp. 91-104. [ Links ]