SciELO - Scientific Electronic Library Online

SciELO - Scientific Electronic Library Online

Article References

HULS, Jos. Conrad's allegorical reading of 1 Samuel 14: an analysis of a sermon by Conrad of Saint George on the worthy reception of the Blessed Sacrament. Acta theol. [online]. 2011, vol.31, suppl.15, pp.200-219. ISSN 2309-9089.

  Ampe, A. 1964. Kritisch onderzoek van enkele aan Ruusbroec toegeschreven teksten. In: A. Ampe (ed.), Dr. L. Reypens-Album. (Antwerpen: Ruusbroec-Genootschap), pp. 1-36. [ Links ]

  Blommestijn, H. 1996. De Eucharistie in de vroege Karmelitaanse spiritualiteit. In: A.H.C. van Eijk & H.W.M. Rikhof (eds.), De lengte en de breedte, de hoogte en de diepte. Peilingen in de theologie van de sacramenten, (Zoetermeer: Meinema), pp. 39-73. [ Links ]

  Blommestijn, H. 2002. De reis naar de bron: Koenraad van St. Joris. In: H. Blommestijn (ed.), Gaan waar geen weg meer is, Verkenningen in de mystiek. (Zoetermeer: Meinema), pp. 9-27. [ Links ]

  Gregory of Nyssa 1893. Answer to Eunomius' Second Book. In: P. Schaff & H. Wace (eds.), A select library of the Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian church. Second series, Vol. 5: Gregory of Nyssa: Dogmatic treatises, etc. (New York: The Christian Literature Company; Oxford: Parker). Also available online: http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf205. [ Links ]

  Guigo II 1981. The ladder of monks. A letter on the contemplative life and twelve meditations (= Scala claustralium). Kalamazoo (MI): Cistercian Publications. [ Links ]

  John Cassian 2000. Institutes (= Institutiones), transl. B. Ramsey. Mahwah, NJ: Newman Press of the Paulist Press. [ Links ]

  Waaijman, K. 2002. Spirituality, Spirituality: Forms, Foundations, Methods. Leuven: Peeters. [ Links ]

  Waaijman, K. 2010. Spiritualiteit als Theologie. Nijmegen: Radboud Universiteit (English translation: Spirituality as Theology, in: Studies in Spirituality, 21 (2011), in print). [ Links ]