SciELO - Scientific Electronic Library Online

SciELO - Scientific Electronic Library Online

Article References

SONNENBERG, Ronelle  and  BARNARD, Marcel. Educating young people through Christian youth worship: reclaiming space for learning in liturgical contexts. Herv. teol. stud. [online]. 2012, vol.68, n.2, pp.1-8. ISSN 2072-8050.

  Astley, J., 1984, 'The role of worship in Christian learning', Religious Education 79(3), 243-251. http://dx.doi.org/10.1080/0034408400790208 [ Links ]

  Barnard, M. & Wepener, C., work in progress, to be submitted during 2012, 'Reclaiming space for learning in liturgical contexts: Cracks in the maxim of the uselessness of liturgical ritual'. [ Links ]

  Barnard, M., 1998, 'Prediking', in P. Oskamp, N. Schuman & M. Barnard (eds.), De weg van de liturgie: Tradities, achtergronden, praktijk, pp. 210-216, Meinema, Zoetermeer. [ Links ]

  Berkhof, H., 1985, Christelijk geloof, Callenbach, Nijkerk. [ Links ]

  Hermans, C., 2001, Participerend leren: Grondslagen van religieuze vorming in een globaliserendesamenleving, Uitgeverij Damon, Budel. [ Links ]

  Hobsbawn, E. & Ranger, T., 1992, The invention of tradition, Cambridge University Press, Cambridge. [ Links ]

  Klie, T. & Leonhard, S. (eds.), 2008, Performative religionsdidaktik: Religionsasthetik-Lernorte-Unterrichtspraxis, Kohlhammer, Stuttgart. [ Links ]

  Lave, J. & Wenger, E., 1991, Situated learning: Legitimate peripheral participation, Cambridge University Press, Cambridge. [ Links ]

  Miedema, S., 2002, 'Overdracht of toe-eigening', in S. Miedema & H. Vroom (eds.), Alle onderwijs bijzonder: Levensbeschouwelijke waarden in het onderwijs, pp. 73-96, Meinema, Zoetermeer. [ Links ]

  Nauta, R., 2001, 'Mensen', in M. Barnard & P. Post (eds.), Ritueel bestek: Antropologische kernwoorden van de liturgie, pp. 93-98, Meinema, Zoetermeer. [ Links ]

  Roebben, B., 2007, Godsdienstpedagogiek van de hoop: Grondlijnen voor religieuze vorming, Acco, Leuven. [ Links ]

  Sonnenberg, P.M. & Barnard, M., 2008, 'God talk between beat and silence: Presentatie van eeen PhD-project over youth worship in Protestantse contexten', Jaarboek Voor Liturgie-onderzoek 24, 177-197. [ Links ]

  Van Ruler, A.A., 1969, Theologisch, werk 1, Callenbach, Nijkerk. [ Links ]

  Van Ruler, A.A., 1972, Theologisch, werk 4, Callenbach, Nijkerk. [ Links ]