SciELO - Scientific Electronic Library Online

SciELO - Scientific Electronic Library Online

Article References

SPIES, Lina. Spiritualiteit en po√ęsie: om te ontmoet en te soek. Herv. teol. stud. [online]. 2012, vol.68, n.1, pp.20-27. ISSN 2072-8050.

  Chesterton, G.K., 2008, Orthodoxy: The fundamentalist argument, Fontana Books, London. [ Links ]

  Cilliers, P., 2011, Soeker, Protea Boekhuis, Pretoria. [ Links ]

  Den Heyer, C.J., 2001, Ruim geloven: Een theologisch zelfportret, Meinema, Zoetermeer. [ Links ]

  Frank, A, 1958, Het Achterhuis. Dagboekbrieven 12 Junie 1942 - lAugustus 1944, Uitgeverij Contact, Amsterdam. [ Links ]

  Frank, A., 2008, Die Agterhuis: Dagboekbriewe 12 Junie 1942 - 1 Augustus 1944, vertaal deur L. Spies, Protea Boekhuis, Pretoria. [ Links ]

  Hertel, F., 1965, Das theologische Denken Schleiermachers, Zwingli Verlag, Zürich. [ Links ]

  Liedboek van die kerk, 2001, [Nederduitse Gereformeerde Kerk en Nederduitsch Hervormde Kerk], NG Kerk-Uitgewers, Kaapstad. [ Links ]

  Neruda, P., 1982, Isla Negra: A notebook, vertaal deur A. Reid, Farrar, Strauss & Giroux, New York. [ Links ]

  Paglia, C., 2006, Break, blow, burn: Camille Paglia Reads Forty-three of the World's Best Poems, Random House, New York. [ Links ]

  Paglia, C., 2010, Onderhoud op 11 Mei 2010 om 16:00, aanlyn gepubliseer in USELESS - Scarriet, op 19 Mei 2010, besigtig 03 Januarie 2011, by https://scarriet. wordpress.com/page/39/ [ Links ]

  Potok, C., 1967, The chosen, Simon and Schuster Publisher, New York. [ Links ]

  Potok, C., 1979, The promise, Random House, New York. [ Links ]

  Potok, C., 1972, My name is Asher Lev, Michael Mordechai Publisher, New York. [ Links ]

  Spangenberg, I.J.J., 2011, 'Digbundel van Lina Spies', besigtig 02 Januarie 2012, by http://www.nuwe-hervorming.org.za/forum/digbundel-lina-spies [ Links ]

  Spies, L., 1971, Digby Vergenoeg, Human & Rousseau, Kaapstad. [ Links ]

  Spies, L., 1976, Dagreis, Human & Rousseau, Kaapstad. [ Links ]

  Spies, L., 1992, Hiermaals, Human & Rousseau, Kaapstad. [ Links ]

  Spies, L., 2004, Duskant die einders, Human & Rousseau, Kaapstad. [ Links ]

  Spies, L., 2010, Tydelose gety, Protea Boekhuis, Pretoria. [ Links ]

  Van Aarde, A.G., 2001, Fatherless in Galilee: Jesus as Child of God, Trinity Press International, Harrisburg. [ Links ]