SciELO - Scientific Electronic Library Online

SciELO - Scientific Electronic Library Online

Article References

T'SJOEN, Yves. Tydskr. letterkd. [online]. 2012, vol.49, n.2, pp.150-159. ISSN 2309-9070.

  Buelens, Geert. Van Ostaijen tot heden. Zijn invloed op de Vlaamse poëzie. Nijmegen/Gent: Vantilt/KANTL, 2001. [ Links ]

  Cailliau, Charlotte. Engagement in diminuendo. Historisch-kritische uitgave van Hugo Claus' tancredo infrasonic. Licentiaatsverhandeling. U Gent, 2006. [ Links ]

  Claus, Hugo. Gedichten. (Eerste druk). Amsterdam: De Bezige Bij, 1965. [ Links ]

  . Gedichten 1969 - 1978. (Eerste druk). Amsterdam: De Bezige Bij, 1979. [ Links ]

  . Gedichten 1948 - 1993. (Eerste druk). Amsterdam: De Bezige Bij, 1994. [ Links ]

  . Gedichten 1948 - 2004. (Eerste druk). Amsterdam: De Bezige Bij, 2004. [ Links ]

  . Kleine reeks. Gedichten. Ed. Edward Vanhoutte. Gent: KANTL/CTB, 2005. [ Links ]

  Cottyn, Hans. "Vargas Llosa: "Digitalisering leidt tot banale literatuur"", weblog De papieren man 18.10.2010. <www.depapierenman.be/blog/2010/10/18>. [ Links ]

  Deegan, Marilyn & Kathryn Sutherland (eds.). Text editing, Print and the Digital World. Farnham, Surrey: Ashgate, 2009. [ Links ]

  Gorp. H. van, et.al. Lexicon van literaire termen. (Vijfde volledig herziene druk). Leuven: Wolters, 1991. [ Links ]

  Het teken van de ram. Jaarboek voor de Claus-studie. Red. Georges Wildemeersch. Antwerpen/Amsterdam: Kritak/De Bezige Bij (afleveringen 1 - 2), 1994/1996. [ Links ]

  Het teken van de ram. Bijdragen tot de Claus-studie. Red. Georges Wildemeersch. Amsterdam: De Bezige Bij (afleveringen 3 - 4), 2000/2004. [ Links ]

  Jacobs, Katrien, Kris Landuyt, Kris Lembrechts & Georges Wildemeersch (red.). Hugo Claus. Voor twaalf lezers en een snurkende recensent. Rijswijk: Elmar, 2004. [ Links ]

  Mathijsen, Marita. Naar de letter. Handboek editiewetenschap. (Eerste druk). Assen: Van Gorcum, 1995. [ Links ]

  Naaijkens, Ton. "Op tweetijdige voeten. Hugo Claus, resoluut poëzievertaler." Filter. Tijdschrift voor vertalen 15.3 (2008): 3 - 10. [ Links ]

  Roelens, Peter & Edward Vanhoutte. "Een huis dat tussen nacht en morgen staat. Varianten bij Hugo Claus." Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 108.1, (1998): 79 - 208. [ Links ]

  Scheibe, Siegfried. "Zu einigen Grundprinzipien einer historisch-kritischen Ausgabe." Red. Gunter Martens & Hans Zeller. Texte und Varianten. Probleme ihrer Edition und Interpretation. München: C. H. Beck, 1971. 1 - 44. [ Links ]

  . "Zum editorischen Problem des Textes." Zeitschrift für deutsche Philologie 101 (1982): 12 - 29. [ Links ]

  . "Probleme der Autorisation in der textologischen Arbeit." Editio 4 (1990): 57 - 72. [ Links ]

  Shillingsburg, Peter. From Gutenberg to Google. Electronic Representations of Literary Texts. Cambridge: Cambridge UP, 2006. [ Links ]

  Steding, Sören. Computer-Based Scholarly Editions. Context - Concept - Creation - Clientele. Berlin: Logos Verlag, 2002. [ Links ]

  T'Sjoen, Yves. "Hugo Claus en de hertaalde poëzie." Idem, Aansporingen. Essays en reflecties. Leuven/Den Haag: Acco, 2010. 59 - 62. [ Links ]

  Vanasten, Stéphanie. 2008. "Een Vlaamse tango. De dichter Claus als vertaler." Filter. Tijdschrift voor vertalen 15.3 (2008): 11 - 22. [ Links ]

  Wilderode, Anton van. De moerbeitoppen ruischten. Documentaire varianteneditie met een kroniek van de genese. Ed. Edward Vanhoutte. Gent: KANTL, 2010. [ Links ]

  Zeller, Hans. "Befund und Deutung. Interpretation und Dokumentation als Ziel und Methode der Edition". Red. Gunter Martens & Hans Zeller. Texte und Varianten. Probleme ihrer Edition und Interpretation. München: C. H. Beck, 1971. 45 - 89. [ Links ]

  Zuiderent, Ad. "Het eigen werk als readymade. Zelfbloemlezingen van K. Schippers". De tweede gisting. Over de compositie van dichtbundels. Red. Ad Zuiderent en Evert van der Starre. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2001. 273 - 88.

  [ Links ]