SciELO - Scientific Electronic Library Online

SciELO - Scientific Electronic Library Online

Article References

T'SJOEN, Yves. 'Zou de wereldbol een beetje aan het leeglopen zijn?'Herman de Coninck over het Afrikaans en Afrikaner maatschappij, cultuur en politiek. Tydskr. letterkd. [online]. 2012, vol.49, n.2, pp.05-24. ISSN 2309-9070.

  [Auteurscollectief]. Breyten Breytenbach uit de eerste hand. Schilderijen, tekeningen en essays. Haarlem/Amsterdam: Frans Hals Museum/Meulenhoff, 1995. [ Links ]

  Berge, H.C. ten. "De grillige lijn. Een verkenning van Breyten Breytenbachs geschreven werk." 2009. <www.litnet.co.za>. [ Links ]

  Bergh, E. van den. Cultuur en migratie in Nederland. Kunsten in beweging 1900 - 1980. Ed. M. Meijer en R. Buikema. Den Haag: Sdu Uitgevers, 2003: 345 - 60. Zie ook: <http://www.dbnl.org/tekst/meij017cult01_01/> [ Links ]

  Brink, A. (ed.). 27 April. One year later/Een jaar later. Pretoria/Kaapstad: Queillerie, 1995. [ Links ]

  Coninck, H. de. Onbegonnen werk. Gedichten 1964 - 1982. 1984 (vierde druk). Antwerpen: Manteau 1992. [ Links ]

  __. "Twee gedichten". De vliegende keeper. Amsterdam/Antwerpen: De Arbeiderspers, (1995): 32 - 35. [ Links ]

  [__.]. "Voorwoord". Nieuw Wereldtijdschrift 1995.3 (mei-juni): 3. [ Links ]

  __. De cowboybroek van Maria Magdalena. Amsterdam/Antwerpen: De Arbeiderspers, 1996. [ Links ]

  __. "Voorwoord". Nieuw Wereldtijdschrift 1996.4 (juli-augustus): 3. [ Links ]

  __. Liefde, miskien. Daniel Hugo (samenstelling en vertaling). Kaapstad: Queillerie-Uitgewers, 1996. [ Links ]

  __. Vingerafdrukken. Amsterdam/Antwerpen: De Arbeiderspers, 1997. [ Links ]

  __. Het proza (2 delen). Ed. P. de Wispelaere en J. de Preter. Amsterdam/Antwerpen: De Arbeiderspers, deel 2, 541 - 682, i.h.b. (2000): 649 - 82. [ Links ]

  __. De gedichten (2 delen). H. Brems (ed.). Amsterdam/Antwerpen: De Arbeiderspers, 2000. [ Links ]

  __. Een aangename postumiteit. Brieven 1965 - 1997. Ed. B. Barnard, K. Hemmerechts, P. Piryns en A. Schreuder. Amsterdam/Antwerpen: De Arbeiderspers, 2004. [ Links ]

  __. Die lenige liefde. Daniel Hugo (samenstelling en vertaling). Pretoria: Protea Boekhuis, 2009. [ Links ]

  Dorleijn, G.J. en K. van Rees (red.). "Het Nederlandse literaire veld 1800 - 2000." Idem, De productie van literatuur. Het literaire veld in Nederland 1800-2000. Nijmegen: Vantilt, (2006): 15 - 37. [ Links ]

  Goedegebuure, J. "'De weerklank wordt door de situatie bepaald.' Breyten Breytenbach in de spiegel van de Nederlandse kritiek." Literatuur 1993.4. 217 - 22. [ Links ]

  Hemmerechts, K. "De stemmen van Zuid-Afrika." Amsterdam retour. Amsterdam, Antwerpen: Atlas, 1995. 45 - 66. [ Links ]

  Komrij, G. De Afrikaanse poëzie in duizend en enige gedichten. Amsterdam: Bert Bakker, 1999. [ Links ]

  Krog, A. "Fragmenten van een lafaard." Vert. R. Dorsman. Nieuw Wereldtijdschrift 1995.3 (mei-juni), 30 - 35. [ Links ]

  Lanoye, T. "Kaap de Goede Hoop." Maten en gewichten. Amsterdam: Prometheus. 1994. 162 - 208. [ Links ]

  __. Vitriool voor gevorderden 1994 - 2003. Amsterdam: Prometheus. 2004. 92 - 142.

  [ Links ]