SciELO - Scientific Electronic Library Online

SciELO - Scientific Electronic Library Online

Article References

ROOS, Henriette. Tydskr. letterkd. [online]. 2012, vol.49, n.1, pp.142-146. ISSN 2309-9070.

  Botha, Elize. "Die Tydskrif vir Letterkunde en die Vlaamse verbintenis." Tydskrif vir Letterkunde XXXVI/ XXXVII.4 (1998/1999): 1-10. [ Links ]

  Botha, Elize en Roodt, P. H. "Die Tagtigers en die Tydskrif vir Letterkunde-was daar 'n Tagtigerbeweging?" Tydskrif vir Letterkunde 43.1 (2006): 57-67. [ Links ]

  Burger, Willie. "'Betrokke kritiek'-Literatuurkritiek wat die wêreld verander? Literatuurkritiek ná teorie." U van Pretoria. 1 Sept. 2011. Professorale intreerede. [ Links ]

  Kannemeyer, J. C. Die dokumente van Dertig. Kaapstad: Juta, 1990. [ Links ]

  Stander, Jan. "75 jaar van Tydskrif vir Letterkunde-'n voorlopige verkenning." Tydskrif vir Letterkunde 48.2 (2011): 13-30. [ Links ]

  Willemse, Hein. "Tydskrif vir Letterkunde: 'n Aaneenlopende rekord van 75 jaar." Tydskrif vir Letterkunde 48.2 (2011): 5-8. [ Links ]