SciELO - Scientific Electronic Library Online

SciELO - Scientific Electronic Library Online

Article References

CLEOPHAS, Francois. Adam Small: familiegeskiedenisse, aanlope en vroeƫr invloede. Tydskr. letterkd. [online]. 2012, vol.49, n.1, pp.19-39. ISSN 2309-9070.

  Blouvlei Primêre Skool. "Oorkonde: J. S. Small." 1965. [ Links ]

  Cleophas, F. "A history of the Small family from Wellington: Cape Province, South Africa." Staatsargief, 1996. [ Links ]

  De Villiers, J. J. "[Getuigskrif: J. Small]." 1943. [ Links ]

  Kriel, C. J. "Die Nederduitse Gereformeerde Sendinggemeente Wellington Kaapprovinsie (1820-1946). 'n Histories-kritiese studie." MTh tesis. U van Stellenbosch, 1952. [ Links ]

  Jansen, Chris en Adam Small. Oos wes tuis bes Distrik Ses. Kaapstad: Human & Rosseau, 1973. [ Links ]

  Small, Adam. Die eerste steen? Kaapstad: HAUM, 1961. [ Links ]

  ______. "Adam Small in gesprek met Ronnie Belcher." Gesprekke met skrywers 2. Kaapstad: Tafelberg, 1972. 93-105. [ Links ]

  ______. Heidesee. Kaapstad: Perskor, 1979. [ Links ]

  ______. Joanie Galant-hulle. Kaapstad: Perskor, 1978. [ Links ]

  ______. Kanna hy kô hystoe. 'n Drama. Kaapstad: Tafelberg, 1980. [ Links ]

  ______. Kitaar my kruis. Kaapstad: HAUM, 1974. [ Links ]

  ______. "Krisis van 'n swart Sestiger." Die Sestigers. Verslag van die simposium oor die sestigers gehou deur die Departement Buitemuurse Studies van die Universiteit van Kaapstad, 12-16 Februarie 1973. Red. Polley, J. Kaapstad: Human & Rousseau. 1973. 140-48. [ Links ]

  ______. Onaf gedig. 1993. Manuskrip. [ Links ]

  Botha, A. My Paarl. Paarl: A. Botha, 1987. [ Links ]

  "Convert the Christians." Watchtower 15 Jun. 1958. [ Links ]

  Gouws, R.; M. Peacock en J. Pienaar. Kaperjol. Afrikaans vir vandag. Graad 12. Kaapstad: Maskew Miller, 1997. [ Links ]

  Hugo, P. Quislings or Realists? A Documentary Study of 'Coloured' Politics in South Africa. Johannesburg: Ravan, 1978. [ Links ]

  Krüger, B. The Pear Tree Bears Fruit. The History of the Moravian Church in South Africa Western Cape Province, 1869-1960, with an epilogue, 1960-1980. Genadendal: Moravian Boekdepot, 1984. [ Links ]

  Mehl, M. "Finding Racial Harmony in Troubled South Africa." Watchtower 1 Jul. 1989: 10-14. [ Links ]

  Van der Ross, R. E. The Black Countess. A Biography. Kaapstad: Ampersand, 2007. [ Links ]

  Venter, Al. A Profile of Two Million South Africans. Kaapstad: Human & Rousseau, 1974. [ Links ]

  Weider, A. Teacher and Comrade. Richard Dudley and the Fight for Democracy in South Africa. Albany: State U of New York, 2008. [ Links ]

  Wellington Museum. "Landmarks in literature." 1 Nov. 2010. <http://media1.mweb.co.za/wellington museum/literaturelandmarks.html>. [ Links ]