SciELO - Scientific Electronic Library Online

SciELO - Scientific Electronic Library Online

Article References

KOCH, Jerzy  and  ZAJAS, Pawel. Uit de donkere dagen van voor linguistic turn oftewel wat J. M. Coetzee in de bekentenis van Willem Termeer zag en wat hij daarmee deed. Tydskr. letterkd. [online]. 2011, vol.48, n.2, pp.93-111. ISSN 2309-9070.

  Attwell, David. 1992. Doubling the Point: Essays and Interviews. Cambridge: Harvard University Press. [ Links ]

  ______. 1993. J. M. Coetzee. South Africa and the Politics of Writing. Berkeley: University of California Press. [ Links ]

  Botha, Amanda. 1977. Die Transvaler. 12 november 1977,7. [ Links ]

  Brink. André P. 1977. Rapport. 9 october 1977,1. [ Links ]

  Coetzee, J. M. 1974. Dusklands. Johannesburg: Ravan. [ Links ]

  ______. 1976. From "In the Heart of the Country", Standpunte, XXIX: 4, Augustus 1976,9-18. [ Links ]

  ______. 1977. In the Heart of the Country. London: Secker & Warburg. [ Links ]

  ______. 1978. In the Heart of the Country: A Novel, Johannesburg: Ravan Press. [ Links ]

  ______. 1983. Life and Times van Michael K. Johannesburg: Ravan. [ Links ]

  ______. 1986. Foe. Johannesburg: Ravan. [ Links ]

  ______. 2002a. Youth. London: Secker & Warburg. [ Links ]

  ______. 2002b. Portret van een jongeman. Vert. P. Bergsma, Amsterdam: Cossee. [ Links ]

  ______. 2003a. Elizabeth Costello. Vert. P. Bergsma & I. Pardoen, Amsterdam: Cossee. [ Links ]

  ______. 2003b. In het hart van het land. Vert. P. Bergsma. Amsterdam: Cossee. [ Links ]

  ______. 2006. Hugo Claus, poet. In Hugo Claus, Greetings: Selected Poems. Vert. John Iron, New York: Harcourt; overdruk in J. M. Coetzee, Inner Workings. Literary Essay 2000-2005. New York: Viking, 2007. [ Links ]

  ______. 2007. Wat is een klassieke roman. Vert. P. Bergsma. Amsterdam: Cossee. [ Links ]

  Conrad, Joseph. 1899. The Heart of Darkness. London: Blackwood's Magazine. [ Links ]

  Dorsman, Robert. 2003. Schrijven als Bach - Over leven en werken van J. M. Coetzee. PEN Jaarlezing 2003. <http://www.pennederland.nl/teksten/2003_pen_jaarlezing.php> Bezocht in juni 2009. [ Links ]

  Emants, Marcellus. 1894. Een nagelaten bekentenis. Amsterdam: Van Holkema & Warendorf, (de originele tekst is ook in de electronische vorm beschikbaar: <http://www.dbnl.org/tekst/eman001nage01_01/> Bezocht in juni 2009. [ Links ]

  ______. 1901. Inwijding. Haags leven. Tweede deel. 's-Gravenhage: Haagse Boekhandel en Uitgevers-Maatschappij, (de originele tekst is ook in de electronische vorm beschikbaar: <http://www.dbnl.org/tekst/eman001inwi01_01/> Bezocht in augustus 2009. [ Links ]

  ______. 1975. A Posthumous Confession. Vert. J. M. Coetzee, Boston: Twayne. [ Links ]

  Gijsen, Marnix. 1947. Het boek van Joachim van Babylon. 's-Gravenhage: Stols. [ Links ]

  Ginzburg, Carlo. 1989. De kaas en de wormen. Het wereldbeeld van de zestiende-eeuwse molenaar. Amsterdam: Bert Bakker. [ Links ]

  Glorie, Ingrid. 2007. 'Nederlandse' roman van J.M. Coetzee enthousiast ontvangen. <http://www.oulitnet.co.za/glorie/glorie4.asp> Bezocht in 2007. [ Links ]

  Het is me niet mogelijk een mening juist te vinden, omdat ze aangenaam is. Brieven van Marcellus Emants aan Gonne-Loman-van Uildriks, 1904-1909. 2000. Bezorgd door Nop Maas. Den Haag: Letterkundig Museum. [ Links ]

  Joosten, Jos. 2000. Speurwerk vanaf het ziekbed of: waarom Willen Termeer zijn vrouw niet vermoorde. Een nieuwe hypothese over Emants' Een nagelaten bekentenis, Nederlandse letterkunde 4:333-41. [ Links ]

  Koch, Jerzy. 2002. Rondom de ander in Na die geliefde land van Karel Schoeman. Stilet, XIV: 2, 144-64, overdruk in: http://www.ned.univie.ac.at/Data/5/102/KochJuli2004.pdf Bezocht in juli 2009. [ Links ]

  ______ & Zajas, Pawel. 2006. "They pass each other by, too busy even to wave": J. M. Coetzee and his Foreign Reviewers. In Liliana Sikorska (ed.), The Universe Of Histories. Essays on J. M. Coetzee. Frankfurt am Main: Peter Lang, 111-50. [ Links ]

  Kossew, Sue. 1998. Critical Essays on J. M. Coetzee. New York: G.K. Hall & Co. [ Links ]

  Landscape. 2004. Landscape with Rowers: Poetry of the Netherlands. Vert. J. M. Coetzee, Princeton, N. J.: Princeton University Press. [ Links ]

  Lorenz, Chris. 1998. De constructie van het verleden: een inleiding in de theorie van de geschiedenis. Amsterdam: Boom. [ Links ]

  Macaskill, Brian. 1994. Charting J. M. Coetzee's Middle Voice: In the Heart of the Country. In Sue Kossew 1998: 66-83 (overdruk uit: Contemporary Literature 35, no.3[1994]:441-75). [ Links ]

  Man, Yvonne de. 1956. Een Vrouw met name Suzanna. 's-Gravenhage: A. A. M. Stols. [ Links ]

  Meiring, Eben. 1982. Franse "ontdek" John Coetzee. Beeld. 9 Januarie 1982,4. [ Links ]

  Oversteegen, J. J. 1964. Uit de donkere dagen van voor Freud. Merlyn. Tweemaandelijks literair tijdschrift (januari 1964) nr. 2, jaargang 2, p. 1-22; de originele tekst is ook in de electronische vorm beschikbaar: <http://www.dbnl.org/tekst/_mer005196301_01/_mer005196301_01_0010.htm#10> Bezocht in augustus 2009. [ Links ]

  Palder, L. S. 1951. Brief van Daniël over Joachim van Babylon en zijn Kuise Suzanna. 's-Gravenhage: A.A.M. Stols. [ Links ]

  Penner, Dick. 1989. In the Heart of the Country: The Subversion of an African Farm. In Dick Penner, Countries of the Mind. The Fiction of J. M. Coetzee. New York-Westport: Green-wood Press. [ Links ]

  Raad, Esther de 1950. Het antwoord van Suzanna aan Joachim van Babylon. Opgetekend door Esther de Raad. 's-Gravenhage: A.A.M. Stols. [ Links ]

  Rousseau, Jean-Jacques. 1889. Les confessions. Paris: H. Launette & C. [ Links ]

  Rumney, Reg. 1977. Oggendblad. 24 November 1977,5. [ Links ]

  Schuyt, Kees. 2000. Over schoonheid, troost en waarheid. <http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article854483.ece/OVER_SCHOONHEID,_TROOST_EN_WAARHEID> Bezocht in juli 2009. [ Links ]

  Steinz, P. 2002. "Disgrace" wereldwijd. NRC Handelsblad, 9 maart 2002. [ Links ]

  Watson, Stephen. 1990. Colonialism and the novels of J. M. Coetzee. In Stephen Watson, Selected Essays 1980-1990. Cape Town: Carrefour Press, 35-56; eerst gepubliceerd in Research in African Literatures, 17(3):370-92. [ Links ]

  White, Hayden. 1973. Metahistory. The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. Baltimore: John Hopkins University. [ Links ]