SciELO - Scientific Electronic Library Online

SciELO - Scientific Electronic Library Online

Article References

FRONEMAN, Johannes D.. Op weg na 'n sensasionele populistiese gemeenskapspers?. Tydskr. geesteswet. [online]. 2012, vol.52, n.2, pp.221-235. ISSN 2224-7912.

  Albrecht, L. 2009. Modern en toeganklik. Die redakteur sê. Rapport, 25.10.2009. [ Links ]

  Barnard, Y. 2010. Talking tabloid taal. The Media, Junie 2010. [ Links ]

  Botha, M. 2009. Die geelpers in Suid-Afrika: 'n analise van die Kaapse Son, Daily Voice en Daily Sun. Ongepubliseerde MA-skripsie. Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus. [ Links ]

  Bradley, E. 1997. Die vestiging van die Noord-Transvaler Metro as plaaslike koerant, 1993-1996. Ongepubliseerde MA-verhandeling. Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys. [ Links ]

  Chippendale, P. & Horrie, C. 2005. Stick it up your punter! The uncut story of the Sun newspaper. London: Pocket Books. [ Links ]

  De Beer, A.S. 1982. Joernalistiek vandag. Kaapstad: Tafelberg. [ Links ]

  De Jager, J.I. 1979. Die betekenis van die Suid-Afrikaanse plaaslike pers - 'n empiriese studie. Ongepubliseerde PhD-tesis. Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys. [ Links ]

  Die Weslander, 6.5.2010. [ Links ]

  Distrikspos, 24.6.2010. [ Links ]

  Du Plessis, W. 2012. Persoonlike telefoniese gesprek. Potchefstroom. [ Links ]

  Eikestadnuus, 26.3.2010. [ Links ]

  Farquhar, J. 2010. Reading between the Afrikaans lines. The Media, Junie 2010. [ Links ]

  Froneman, J.D. 2006. In search of the Daily Sun's recipe for success. Communitas, vol. 11:21-36. [ Links ]

  Froneman, J.D. 2010a. Thoughts on the changing typography of South Africa's community newspapers. Sanlamgram, 2010. [ Links ]

  Froneman, J.D. 2010b. 'n Saak vir 'n etiese populistiese media. Tydskrifvir Christelike Wetenskap, 46(3&4):1-16. [ Links ]

  Garcia, M. 1993. Contemporary newspaper design. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall. [ Links ]

  Giles, V. & Hodgson, F.W. 1990. Creative newspaper design. Oxford: Heinemann. [ Links ]

  Goodwood Tygerburger, 30.6.2010. [ Links ]

  Gouws, A. 2011. Beeld groet vandag 'n staatmaker-lettertipe. Beeld, 5.12.2012. http://www.beeld.com/InDiepte/Nuus/Vaarwel-Helvetica-20111205. [ Links ]

  Gouws, H.S. 2010. Die Potchefstroom Herald: 1908-2008 - 'n mediahistoriese studie. Ongepubliseerde MA-verhandeling. Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus. [ Links ]

  Herald. Kyk Potchefstroom Herald. [ Links ]

  Klerksdorp Rekord, 27.11.2009. [ Links ]

  Laevelder, 21.8.2009, 11.6.2010. [ Links ]

  Lauterer, J. 2006. Community journalism: relentlessly local. Chapel Hill: The University of North Carolina Press. [ Links ]

  McQuail, D. 1989. Mass communication theory. London: Sage. [ Links ]

  Moen, D.R. 1989. Newspaper layout and design. Ames, Iowa: Iowa State University Press. [ Links ]

  Northern Review, 13-14.5.2010, 24-25.6.2010. [ Links ]

  Northside Cronicle, 28.5.2010. [ Links ]

  Paarl Post, 6.5.2010, 20.5.2010. [ Links ]

  Patterson, G. 2012. Telling the truth about newspapers. The Media, Maart 2012. [ Links ]

  Polokwane Observer, 4-5.2.2010, 10-11.9.2010. [ Links ]

  Port Elizabeth Express, 12.8.2010. [ Links ]

  Potchefstroom Herald, 2.2.2007, 16.2.2007, 2.3.2007, 23.3.2007, 30.3.2007, 27.4.2007, 18.5.2007, 13.7.2007, 3.8.2007, 17.8.2007, 28.9.2007, 26.10.2007, 16.11.2007, 25.1.2008, 16.5.2008, 23.5.2008, 30.5.2008, 6.6.2008, 13.6.2008, 20.6.2008, 27.6.2008, 4.7.2008, 8.8.2008, 15.8.2008, 22.8.2008, 29.8.2008, 5.9.2008, 19.9.2008, 26.9.2008, 31.10.2008, 14.11.2008, 28.11.2008, 5.12.2008, 23.1.2009, 30.1.2009, 20.2.2009, 20.3.2009, 17.4.2009, 19.6.2009, 3.7.2009, 23.10.2009, 27.11.2009, 22.1.2010, 5.2.2010, 19.2.2010, 23.4.2010, 7.5.2010, 14.5.2010, 18.6.2010. [ Links ]

  Prinsloo, A. 2011. Spieël blink gepoets vir jou, die koerantleser. Beeld, 5.12.2012. http://www.beeld.com/In-Diepte/Nuus/Vaarwel-Helvetica-20111205 [ Links ]

  Roodepoort Record, 28.5.2010. [ Links ]

  Rosebank Killarney Gazette, 19.2.2010. [ Links ]

  Sandton Cronicle, 11.6.2010. [ Links ]

  Smith, A. 2012. Acknowledging the audience: The readers behind the success of the Afrikaans-language tabloid Kaapse Son. Ongepubliseerde PhD-tesis. Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus. [ Links ]

  Smith, A., Froneman, J.D. & Fourie, L.M. 2009. How Afrikaans tabloids view and serve their readers. Paper delivered at the SACOMM Conference, 16-18 September 2009 at the North-West University, Potchefstroom. [ Links ]

  Snyman, C. 1994. Media etics: a deontological approach. Ecquid Novi, 15(1):43-70. Stander, H. 2003. Ondersoek vir Naslop. Aanbieding op byeenkoms van Naspers, 19-21 Augustus 2003 in Kaapstad. [ Links ]

  [ Links ]

  Stander, H. 2010a. Onderhoud met outeur per e-pos, 17 September 2010. [ Links ]

  Stander, H. 2010b. Sirkulasiesyfers van die Potchefstroom Herald. Gestuur per e-pos aan outeur op 24 Junie 2010. [ Links ]

  Standerton Advertiser, 26.6.2009. [ Links ]

  Swartland Monitor, 23.6.2010. [ Links ]

  Vaal Weekly, 20-26.1.2010. [ Links ]

  Vaalweekblad, 12-14.8.2010. [ Links ]

  Viljoen, C. 2011. Hiérom lyk jou Volksblad anders. Volksblad, 7.11.2011. http://www.volksblad.com/Projekte/Nuus/Hierom-lyk-jou-Volksblad-anders-20111107 [ Links ]

  Wasserman, H. 2010. Tabloid journalism in South Africa. Bloomington, USA: Indiana University Press. [ Links ]

  Western Sun, 23.11-7.12.2009. [ Links ]

  Worcester Standard, 6.8.2009, 9.7.2010. [ Links ]