SciELO - Scientific Electronic Library Online

SciELO - Scientific Electronic Library Online

Article References

KUTZE, Ernst. Democratisation and Standardisation - conflicting objectives for indigenous languages?. Tydskr. geesteswet. [online]. 2012, vol.52, n.2, pp.157-157. ISSN 2224-7912.

  Bartsch, R. 1987. Sprachnormen: Theorie und Praxis. Tubingen: Max Niemeyer Verlag. [ Links ]

  Dibra, B. 2011. 'Justice' in Language Standardization. Linguist List 22.332, p.1. [ Links ]

  Grebe, H. 2009. Wij spreken zo niet onder ons - taalstandaardisasie en die konstruksie van identiteit. . Akademies (6) - Maart 2009.http://www.litnet.co.za/cgibin/giga.cgi?cmd=cause_dir_nitem&news_id=65182&cause_d=1270 [ Links ]

  Haugen, E. 1972. Dialect, language, nation. American Anthropologist 68:922-35. [ Links ]

  Hudson, R.A. 1980. Sociolinguistics. London: Cambridge University Press. [ Links ]

  Jernudd, B. 1971. Review of "Language Conflict and Language Planning: The Case of Modern Norwe by Einar Haugen. Language 47:490-493. [ Links ]

  Kotzé, E.F. 2009. Hoe standaard kan 'n taal wees? Perspektiewe op die teenstrydighede van Afrik Litnet/essays,http://www.litnet.co.za/cgi-bin/giga.cgi?cmd=cause_dir_news_item&ciid=1270&news_id=75742 [15 Oktober 2009]. [ Links ]

  Kotzé, E.F. 2010. Destandaardisasie en herstandaardisasie - gelyklopende prosesse in die Nuwe Suid-A In Marijke van der Wal en Eep Francken (reds.): Standaardtalen in beweging. Amsterdam & Mü Stichting Neerlandistiek VU & Nodus. [ Links ]

  Taalkommissie (van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns). 2009. Afrikaanse Wool en Spelreëls (Tiende, verbeterde en omvattend herbewerkte uitgawe). Kaapstad: Pharos. [ Links ]