SciELO - Scientific Electronic Library Online

SciELO - Scientific Electronic Library Online

Article References

DE BEER, Fanie. Voorwoord: besinning oor menslike geestelikheid. Tydskr. geesteswet. [online]. 2012, vol.52, n.1, pp.1-3. ISSN 2224-7912.

  De Beer, C.S. 1988. Die krisis van die afwesige gees. Navorsingsbulletin: Tydskrif vir die SAPGN (RGN), 18(3):1-12. [ Links ]

  De Beer, C.S. 2010. Die informatisering van ons mensbeeld. Koers, 75(2):363-385. De Mul, J. 2003. Cyberspace odyssee. Kampen: Klement. [ Links ]

  Dupuy, J-P. 2002. La mécanisation de l'esprit, in Avions-nous oublié le mal? Paris: Bayard. [ Links ]

  Fukuyama, F. 2003. Our posthuman future: consequences of the biotechnology revolution. New York: Picador. [ Links ]

  Hayles, K.N. 1999. How we became posthuman? Virtual bodies in cybernetics, literature, and informatics. Chicago: The University of Chicago Press. [ Links ]

  Lecourt, D. 2003. Humain, posthumain. Paris:PUF. [ Links ]

  Manifes 2005. Die Franse en Engelse tekste is by die volgende adres te vind: http://arsindustrialis/le-manifeste; [die Afrikaanse weergawe is in hierdie bundel opgeneem]. [ Links ]

  Manifes 2010. Die Franse en Engelse tekste is by die volgende adres te vind; http://arsindustrialis/le-manifeste. [ Links ]

  Stiegler, B. 2010. Ce qui fait que la vie vautlapeine d'être vécue: de lapharmacologie. Paris: Flammarion. [ Links ]

  Stiegler, B. & Ars Industrialis 2006. Réenchanter le monde: la valeur esprit contre lepopulisme industriel. Paris: Flammarion. (Ingesluit in die publikasie: Manifeste d'Ars Industrialis, pp 27-35). [ Links ]