SciELO - Scientific Electronic Library Online

SciELO - Scientific Electronic Library Online

Article References

KOTZE, Ernst. Demokratisering en standaardisering - teenstrydige doelwitte vir inheemse tale?. Tydskr. geesteswet. [online]. 2011, vol.51, n.4, pp.746-757. ISSN 2224-7912.

  Bartsch, R. 1987. Sprachnormen: Theorie und Praxis. Tübingen: Max Niemeyer Verlag. [ Links ]

  Dibra, B. 2011. 'Justice' in Language Standardization. Linguist List 22.332, p.1. [ Links ]

  Grebe, H. 2009. Wij spreken zo niet onder ons - taalstandaardisasie en die konstruksie van identiteit. Litnet Akademies (6) - Maart 2009. http://www.litnet.co.za/cgi-bin/giga.cgi?cmd=cause_dir_news_item&news_id=65182&cause_id=1270 [ Links ]

  Haugen, E. 1972. Dialect, language, nation. American Anthropologist 68:922-35. [ Links ]

  Hudson, R.A. 1980. Sociolinguistics. London: Cambridge University Press. [ Links ]

  Jernudd, B. 1971. Review of "Language Conflict and Language Planning: The Case of Modern Norwegian" by Einar Haugen. Language 47:490-493. [ Links ]

  Kotzé, E.F. 2009. Hoe standaard kan 'n taal wees? Perspektiewe op die teenstrydighede van Afrikaans. Litnet/essays, http://www.litnet.co.za/cgi-bin/giga.cgi?cmd=cause_dir_news_item&cause_id=1270&news_id=75742 [15 Oktober 2009]. [ Links ]

  Kotzé, E.F. 2010. Destandaardisasie en herstandaardisasie - gelyklopende prosesse in die Nuwe Suid-Afrika? In Marijke van der Wal en Eep Francken (reds.): Standaardtalen in beweging. Amsterdam & Münster: Stichting Neerlandistiek VU & Nodus. [ Links ]

  Taalkommissie (van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns). 2009. Afrikaanse Woordelys en Spelreëls (Tiende, verbeterde en omvattend herbewerkte uitgawe). Kaapstad: Pharos. [ Links ]