SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.47 issue1Breekpuntervarings is geloofservaringsUsing the book of Daniel for solid preaching during a time of persecution author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • On index processSimilars in Google

Share


In die Skriflig

On-line version ISSN 2305-0853
Print version ISSN 1018-6441

In Skriflig (Online) vol.47 n.1 Pretoria Jan. 2013

 

BOOK REVIEW

 

Leef 'n lewe met koninkryksimpak

 

 

Piet Venter

Gereformeerde Kerk Potchefstroom-Oos, Suid-Afrika

Correspondence

 

 

Book title: Die impak van God se wil: Leef radikaal anders elke dag

Book Cover:

 

 

Author: S. Joubert

ISSN: 978-1-77000-952-3

Publisher: Christelike Uitgewersmaatskappy, Vereeniging, 2010, R99.95

*Book price at time of review

Hierdie boek word as 'n Bybelstudieriglyn aangebied wat die gelowige lei om vanuit die verstaan van God se wil 'n impak op die lewe van vandag te maak. Die skrywer toon aan dat die impak van die Christendom op die wêreld besig is om te taan en dat die Christendom in die postmodernistiese wêreld uitgeskuif word na die rand van die samelewing. Hierdie gebeure bring twyfel en 'n verlies van waarde by baie gelowiges sodat dit daartoe aanleiding gee dat baie mense die kerk verlaat. Joubert is van mening dat die groot klem wat die kerk op persoonlike geestelike groei laat val het, nie die nodige vrug in die lewe van gelowiges opgelewer het nie.

Hy verkies daarom om eerder te praat van 'n lewe van 'koninkrykimpak'. Met impak bedoel Joubert die betekenis van die woord impact soos deur die Webster's Dictionary gedefineer, namlik 'to affect of influence, especially in a significant or undesirable manner'. In die 'impaklewe' binne die koninkryk van God word die fokus op persoonlike bekering deur die gelowige geplaas en die fokus val op die genade van God en sy kragtige werking in die wêreld. Daar word verder ook op die manier gefokus waarop Christus gelewe het en dat Christus in die lewe van die gelowige méér moet word en die mens self minder.

Die Bybelstudie spring weg met 'n studie van 2 Petrus 1:5-7 wat as vertrekpunt geneem word. Daarna word in 18 sessies gekyk na onderwerpe soos 'n Volgeling van Jesus?; Wie kwalifiseer?; Die Bybel, God se lig op my pad; Effektiewe geloof; Wees in beheer, staan sterk; Maak God groot; Elkeen is my naaste; en Kyk op, dien!

Elkeen van hierdie temas word met drie of vier subonderwerpe uitgebrei en uit Bybeltekste belig. Die Skrif word baie duidelik voorop gestel en die leser werk saam deur die verskillende tekste om die waarhede te ontdek. Daar is in elke onderafdeling 'n inleidende gesprek (opwarming), oefeninge (waartydens met die Skrif self gewerk word aan die hand van analiserende vrae) en nadenke (waar insigvrae gevra word om die leser te help om die Skrif te internaliseer).

Die Skrifverklaring is suiwer en dit word goed in die praktiese lewe van die gelowige ingedra. Die groot wins van Joubert se benadering is die erns van en die fokus op persoonlike heiligmaking van die gelowige aan die hand van 'n Christus-gesentreerde lewenswandel. Hiermee word die postmoderne beskuldiging van skynheiligheid van die kerk die nek ingeslaan. Die fokus val verder op die Woord van God wat sy wil aan die mens openbaar en die beklemtoning van God en wat Hy as God drie-enig in en deur sy koninkryk verrig.

Binne die konteks van die postmoderne denke plaas Joubert tereg die integriteit en die impak van die kerk op haar betrokkenheid by en ware liefdesdiens aan die gemeenskap. Die aksentuering van bogenoemde belangrike sake maak hierdie Bybelstudieboek baie relevant vir moderne gelowiges en vir die kerk in die geheel.

Die boek word afgesluit met ware verhale van moderne gelowiges wat 'n groot impak op die wêreld gemaak het. Die verhale word in nederigheid en eenvoud aangebied en die klem val op dit wat God deur hierdie mense verrig het. Dit dien die doel om die leser die waarhede wat uit die Bybelstudies na vore gekom het as lewenswerklikhede te laat sien en dit inspireer die leser om God te vertrou en dan self 'n impaklewe te leef.

Hierdie Bybelstudieboek sal baie beteken vir gevestigde gelowiges wat begin twyfel aan hulle rol in die koninkryk van God asook vir gelowiges wat kritiese vrae oor die kerk en haar rol in die samelewing van vandag vra. Die boek kan ook baie vrugbaar deur kerkrade gebruik word vir Bybelstudie en nadenke oor hulle eie bediening binne hulle gemeentes asook vir die toerusting van hulle lidmate vir hulle dienswerk na buite.

 

 

Correspondence:
Piet Venter
Rocher Street 75
Potchefstroom 2531
Email: dspietventer@oosdoppers.co.za

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License