SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.46 issue1In what sense can a Christological image of the Divine provide cultural orientations?From Christology to Jesuology? Theological discussion with Sakkie Spangenberg with reference to his book Jesus van Nasaret (2009) author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • On index processSimilars in Google

Share


In die Skriflig

On-line version ISSN 2305-0853
Print version ISSN 1018-6441

In Skriflig (Online) vol.46 n.1 Pretoria Aug. 2012

 

ORIGINAL RESEARCH

 

'Wir tun nichts Gutes, wobei wir nicht sündigen': De heiliging in de verkondiging binnen de gereformeerde kerk in het 19e eeuwse Wuppertal

 

'Wir tun nichts Gutes, wobei wir nicht sündigen': The sanctification in the ministry within the Reformed church in the 19th century Wuppertal

 

 

J. Hans Kommers

Faculty of Theology, North-West University, Potchefstroom Campus, South Africa. Faculty of Theology, VU, Amsterdam, The Netherlands

Correspondence

 

 


OPSOMMING

In de turbulente jaren van het midden van de 19e eeuw opponeerde de prediker Hermann Friedrich Kohlbrügge (1803-1875) tegen het optimistische vooruitgangsgeloof van zijn tijd, met zijn reformatorische verkondiging waarin Jezus Christus in het midden van de verkondiging werd gezet. In zijn preken schilderde hij niet met waterverf; een natte spons erover en alles was weg, maar zijn woorden haakten in harten en gewetens van zijn toehoorders. Juist op het 'doen' in het geloof legde hij accenten, waar tot op deze dag nog over gesproken wordt. Hoe zit het? Een Christen doet goede werken en is volkomen in Christus en dan toch: 'Wir tun nichts Gutes, wobei wir nicht sündigen.' De concrete, praktische zaken van het leven worden bij hem niet geplaatst in de ervaringswereld van de toehoorders, kortom, dichter bij hun leven, maar toehoorders en hun werkelijkheid worden gezien in het licht van de opgestane Christus. Hoe voorkomen wij dat ons kader wordt scheefgetrokken waarin het menselijke en het geestelijke gescheiden wordt? Heiliging vraagt om een geïntergreerd leven.


ABSTRACT

In the turbulent years of the mid-19th century the preacher Hermann Friedrich Kohlbrügge (1803-1875) stood up against the prevailing opinion of an optimistic feel good religion with a biblical preaching in which Jesus Christ is glorified. When he preached, he did not portray with a pencil, which can be erased easily. His words were engraved in the hearts and conscience of the people listening to him. His way of highlighting the 'deeds' in Christian belief, are issues people still discuss today. This is how he sees it: a Christian does good deeds and is completely sanctified in Christ, yet 'Wir tun nichts Gutes, wobei wir nicht sündigen' (Kohlbrügge 1903:33). The practical and modern day issues of life are not placed in the experienced way people were used too, but the reality is being shown in the light of the Risen Lord. How do we prevent our framework from being pulled into the wrong direction? A direction in which the human and spiritual is separated. Sanctification means an integrated life.


 

 

“Full text available only in PDF format”

 

 

Literatuurverwijzingen

Barth, K., 1946, Die protestantische Theologie im 19, Jahrhundert, Theol. Verlag, Zürich.         [ Links ]

Barth, K., 1981, Die protestantische Theologie im 19, Jahrhundert, 5e dr., Theol. Verlag, Zürich.         [ Links ]

Benrath, G.A., 2000, 'Die Erweckung innerhalb der deutschen Landeskirchen', in U.Gäbler e.a. (Hrsg.), Geschichte des Pietismus, deel III, bl. 184-271, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen.         [ Links ]

Beyreuther, E., 1980, Frömmigkeit und Theologie, Olms Verlag, Hildesheim.         [ Links ]

Bräm, A., 1859, Israels Wanderung von Gosen bis zum Sinai, Publisher ,Elberfeld.         [ Links ]

Busch, W., 1926, Pfarrer dr. Wilhelm Busch, Sein Leben und Wirken, Verlag Überreich, Hamburg.         [ Links ]

De Quervain, A., 1946, Die Heiligung, Ethik, 1e Teil, 2e Aufl., Evang, Zurich.         [ Links ]

Gäbler, U., 1991, Auferstehungszeit, Erweckungsprediger des 19, Jahrhunderts, Verlag C.H. Beck, München.         [ Links ]

Gäbler, U., 2000, e.a., Der Pietismus im neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert, Band III/ Geschichte des Pietismus, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen.         [ Links ]

Grafe, H., 1965, Die volkstümliche Predigt des Ludwig Harms, Vandenhoeck & Rupprecht, Göttingen.         [ Links ]

Greshat, M., 1980, Das Zeitalter der Industrieëllen Revolution: Das Christentum von der Moderne, n.p., Stuttgart.         [ Links ]

Herberts, H., z.j., Alles ist Kirche und Handel ... Wissenschaft und Gesellschaft des Wuppertals im Vormärz und in der Revolution 1848/49, n.p., Wuppertal.         [ Links ]

Hermand, J., 1967, Der Deutsche Vormärz, Texte und Dokumente, Publisher, Stuttgart.         [ Links ]

Knapp, A., 1872, Leben von Ludwig Hofacker, 4e ed., n.p., Heidelberg.         [ Links ]

Kohlbrügge, F., 1840, Het zevende Kapittel van den Brief van Paulus aan de Romeinen, uit het hoogduits vertaald door E. van Heumen, n.p., Amsterdam.         [ Links ]

Kohlbrügge, H.F., 1851, Vragen en Antwoorden tot opheldering en bevestiging van den Heidelberschen Catechismus, Uitg. Melder, Utrecht.         [ Links ]

Kohlbrügge, H.F., 1855, Drei Gastpredigten, 3e Aufl., Verlag Niederländisch Reformierten Gemeine, Elberfeld.         [ Links ]

Kohlbrügge, H.F., 1884, 'Aus tiefer Not, Vierzehn Predigten über den hundertachtzehnten Psalm, Verlag Niederländisch Reform-Gemeine, Elberfeld.         [ Links ]

Kohlbrügge, H.F., 1887/1894, Licht und Recht, Predigten, Heft I-XII, 2 delen, Kaufmann, Elberfeld.         [ Links ]

Kohlbrügge, H.F., 1903, Die Lehre des Heils, Verlag Niederländische Reformierte Gemeine, Elberfeld.         [ Links ]

Kohlbrügge, H.F., 1941, De eenvoudige Heidelberger, Callenbach, Nijkerk.         [ Links ]

Kohlbrügge, H.F., 1960, Das siebte Kapitel des Römerbriefes, Heft 28 der Biblische Studien, Neukircher verlag, Mörs.         [ Links ]

Kohlbrügge, H.F., 1993, O God, wees mij genadig, De Groot, Goudriaan-Kampen.         [ Links ]

Kommers, J., 2005, 'Ontwaakt, Gij die slaapt!', Uitg. Groen, Heerenveen.         [ Links ]

Kreck, W., 1936, Die Lehre von der Heiligung bei H.F. Kohlbrügge, Kaiser Verlag, München.         [ Links ]

Kreck, W., 1982, Reformierte Kirchenzeitung, 122 Jg., 15 Sept. 234.         [ Links ]

Krummacher, G.D., 1836, Preek uit Romeinen 10:4 'Christus ist des Gesetzes Ende, wer an den glaubt, der ist gerecht', 3-12, citaat 12, Hauspostille, Meurs.         [ Links ]

Krummacher, G.D., 1879, Die Wanderungen Israels durch die Wüste nach Kanaan, Hassel Verlag, Köln.         [ Links ]

Krummacher, G.D., 1936, Wahtheit zur Gottseligkeit, Eine Sammlung Predigten für alle Sonn-und Festage, Hauspostille, Meurs.         [ Links ]

Krummacher, Fr.W., 1935, Gottfried Daniel Krummacher und die niederrheinische Erweckungs-bewegung zu Anfang des 19, Jahrhunderts, Verlag W. de Gruyter & Co., Berlin-Leipzig.         [ Links ]

Kuccynski, J., 1967, Das Entstehen der Arbeitersklasse, n.p., München.         [ Links ]

Lohbeck, E., 1989, Andreas Bräm - ein Wegbereiter der Diakonie im Rheinland und Gründer des Neukirchener Erziehungsvereins, 94, SVRK, Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn.         [ Links ]

Moltmann-Wendel, E., 1957, Theologie und Kirche bei Hermann Friedrich Kohlbrügge, Chr. Kaiser Verlag, München.         [ Links ]

Peschke, E., 1964/1966, Studien zur Theologie August Hermann Francke's, I en II, n.p., Berlin.         [ Links ]

Przybylski, L., 1977, Die Kirche am Kolk, Die Geschichte der evangelisch-lutherischen Gemeinde Elberfeld, Brockhaus Verlag, Wuppertal.         [ Links ]

Schütz, W., 1972, Geschichte der christlichen Predigt, Walter de Gruyter, Berlin/New York.         [ Links ]

Schmitt, 1972, Pietismus, n.p., Stuttgart.         [ Links ]

Tholuck, F.A., 1823, Die Lehre von der Sünde und vom Versöhner, n.p., Hamburg.         [ Links ]

Van Lonkhuyzen, J., 1905, Hermann Friedrich Kohlbrügge en zijn prediking, VU Amsterdam, Wageningen.         [ Links ]

Vlasblom, J.K., 2005, Kohlbrugge en Westendorp, Een levenslange vriendschap, Boekencentrum, Zoetermeer.         [ Links ]

Versteeg, J.P., 1969, Het heden van de toekomst, n.p., Kampen.         [ Links ]

Wichern, J.H., 1848, Die Revolution und die Innere Mission, Sammliche Werke, n.p., n.p.         [ Links ]

 

 

Correspondence:
Hans Kommers
Operadreef 94, 3845GR
Harderwijk, the Netherlands
Email: j.kommers777@gmail.com

Received: 23 Feb. 2011
Accepted: 06 June 2011
Published: 31 Oct. 2012

 

 

Dr. J. Kommers was a pastor for 35 years in the Netherlands Reformed Church, of which many years were spent on the mission field in Kenya and Mocambique. In 2005 he received his PhD at the North-West University (NWU) in Potchefstroom. His promotor was Prof. J.M. Vorster. Dr. Kommers is currently living in the Netherlands and works as a researcher at the Theological Faculty of the NWU. He is also affiliated with the VU Amsterdam, with the IRTI project of the Theological Faculty and is a member of PROMISE (Foundation for Promotion of reformed Missiology and Eucumenics).

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License