SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.45 número2-3A text-centred rhetorical analysis of 1 Corinthians 4Does Philemon still have meaning for Christians today? índice de autoresíndice de assuntospesquisa de artigos
Home Pagelista alfabética de periódicos  

Serviços Personalizados

Artigo

Indicadores

Links relacionados

  • Em processo de indexaçãoCitado por Google
  • Em processo de indexaçãoSimilares em Google

Compartilhar


In die Skriflig

versão On-line ISSN 2305-0853
versão impressa ISSN 1018-6441

In Skriflig (Online) vol.45 no.2-3 Pretoria Jun. 2011

 

ORIGINAL RESEARCH

 

Een blauwdruk voor de toekomst, Efeziërs 1:9-10

 

A blueprint for the future, Ephesians 1:9-10

 

 

L. Floor

Eenheid vir Reformatoriese Teologie, Potchefstroomkampus. Noordwes-Universiteit. Potchefstroom. E-pos: lfloor@mweb.co.za

 

 


OPSOMMING

Het doel van dit artikel is om een explicatie te geven van de zeer omstreden frase "anakephalaisasthai ta panta" in Efeziërs 1:10. Vanaf het begin van de geschiedenis van de exegese worden we met een zeer uiteenlopende reeks verklaringen van deze frase geconfronteerd. Om deze frase correct te verstaan, is een nauwkeurige exegese van elk onderdeel van deze frase noodzakelijk. Daar benevens moet onderzocht worden wat de plaats van deze frase is in het rede beleid van de hele brief. Daarbij moet de onmiddellijke context waarin de frase geplaatst is ook aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen worden. Tenslotte moet er een antwoord gegeven worden op de vraag of het geen Paulus hier leert ook voor de moderne mens van deze tijd even actueel is als in de dagen van de apostel.


ABSTRACT

The aim of this article is to give an explanation of the phrase "anakephalaisasthai ta panta" in Ephesians 1:10. To understand this phrase correctly it is necessary to examine every word of this phrase in order to come to a clearer understanding of the whole phrase. The place of this particular phrase within the thought process of the whole epistle, as well as in the immediate context, will be explored to come to a correct perception of the object under research. Finally an answer will be given to the question whether the teaching of Paul is as vital today as it was in Paul's own day.


 

 

“Full text available only in PDF format”

 

 

Geraadpleegde bronne

BERKHOF, H. 1962. Christus en de machten. Nijkerk: Callenbach.         [ Links ]

BONHOEFFER, D. 1964. Widerstand und Ergebung: Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft. München: Kaiser.         [ Links ]

BONHOEFFER, D. 1986. Goede machten. Baarn: Ten Have.         [ Links ]

BROWN, C. 1976. Head. (In Brown, C., ed. Dictionary of New Testament Theology. Vol. 2. Exeter: Paternoster. p. 163.         [ Links ])

BRUCE, F.F. 1977. The epistle to the Ephesians. Glasgow: Mohr Scott.         [ Links ]

CALVIJN, J. 1972. Uitlegging op de zendbrieven van Paulus. Deel 2. Ed. by A.M. Donner. Goudriaan: De Groot.         [ Links ]

DEN HERTOG, G.C. 2005. Tijd. (In Noordegraaf, A., red. Woordenboek voor bijbellezers. Zoetermeer: Boekencentrum. p. 534-539.         [ Links ])

FLOOR, L. 1982. Ons in Christus en Christus in ons. Potchefstroom: PU vir CHO.         [ Links ]

FLOOR, L. 1998. Efeziërs: eén in Christus. Kampen: Kok.         [ Links ]

FLOOR, L. 2005. Geheim. (In Noordegraaf, A., red. Woordenboek voor bijbellezers. Zoetermeer: Boekencentrum. p. 176-179.         [ Links ])

GNILKA, J. 1971. Der Epheserbrief. Freiburg: Herder.         [ Links ]

GRABER, F. 1975. All, many. (In Brown, C., ed. Dictionary of New Testament Theology. Vol. 1. Exeter: Paternoster. p. 94-97.         [ Links ])

GREIJDANuS, S. 1949. De brief van den apostel Paulus aan de Ephesiërs. Kampen: Kok.         [ Links ]

GUNDRY-VOLF, J.M. 1993. Universalism. (In Hawtorne, G.F. Dictionary of Paul and his letters. Leicester: InterVarsity. p. 956-969.         [ Links ])

HARINCK, G., red. 2008. "Niets is overbodig, niets is toevallig": leven en werk van Cornelis Veenhof (1902-1983). Vuurbaak: Barneveld.         [ Links ]

HARTIN, P.J. 1986. Anakephalaioosestai ta panta en tooi christooi (Eph. 1:10). (In Petzer, J.H. & Hartin, P.J., eds. A South African perspective on the New Testament. Leiden: Brill. p. 228-237.         [ Links ])

KÄSEMANN, E. 1972. Der Ruf der Freiheit. Göttingen: Mohr.         [ Links ]

LLOYD-JONES, D.M. 1978. God's ultimate purpose: an exposition of Ephesians 1:1-23. Edinburgh: Morrison & Gibb.         [ Links ]

LOUW, J.P. & NIDA, E.A. 1988. Greek-English Lexicon of the New Testament based on semantic domains. New York: United Bible Societies.         [ Links ]

LUTER Jr., A.B. 1993. Savior. (In Hawtorne, G.F. Dictionary of Paul and his letters. Leicester: InterVarsity. p. 867-869.         [ Links ])

MARSHALL, I. 1989. Does the New Testament teach universal salvation? Allison Park: Pickwick.         [ Links ]

MATTER, H.M. 1965. De brief aan de Philippenzen en de Brief aan Filémon. Kampen: Kok.         [ Links ]

MEUZELAAR, J.J. 1979. Der Leib des Messias. Kampen: Kok.         [ Links ]

REICKE, B. 1970. Pas, hapas. (In Kittel, G. & Friedrich, G., eds. Theological Dictionary of the New Testament. Vol. 5. p. 886-896.         [ Links ])

RIDDERBOS, H.N. 1966. Paulus: ontwerp van zijn theologie. Kampen: Kok.         [ Links ]

ROBERTS, J.H. 1991. The letter to the Ephesians. Cape Town: Lux Verbi.         [ Links ]

SCHILDER, K. 1935. Wat is de hemel? Kampen: Kok.         [ Links ]

SCHILDER, K. 1947. Christus en cultuur. Kampen: Kok.         [ Links ]

SCHLATTER, A. 1928. Erläuterungen Eph. Stuttgart: Calver.         [ Links ]

SCHLIER, H. 1972. Kephale, anakephalaioosastai. (In Kittel, G., ed. Theological Dictionary of the New Testament. Vol. 3. Grand Rapids: Eerdmans. p. 673-682.         [ Links ])

SCOTT, E.F. 1952. The epistles of Paul to the Colossians, to Philemon, and the Ephesians. London: Hodder & Stoughton.         [ Links ]

SIMPSON, E.K. & BRUCE, F.F. 1977. The epistles to the Ephesians and Colossians. London: Marshall. (The New International Commentary.         [ Links ])

TOWNER, P.H. 1993. Household and household codes. (In Hawtorne, G.F. Dictionary of Paul and his letters. Leicester: InterVarsity. p. 417-419.         [ Links ])

VAN DER WALT, T. 2009. Pentecost and consummation. Potchefstroom: Potchefstroom Theological Publications.         [ Links ]

VAN LEEUWEN, J.A.C. 1926. Paulus' zendbrieven aan Efeze, Colosse, Filemon en Thessalonika. Amsterdam: Bottenburg.         [ Links ]

Creative Commons License Todo o conteúdo deste periódico, exceto onde está identificado, está licenciado sob uma Licença Creative Commons