SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.42 número3The extraordinary birth of Jesus Christ and the reign of his church, especially regarding womenThe second coming of Christ as the golden key to unlock the Book of Daniel: An analysis of a Pentecostal interpretation of the dream in Daniel 2 índice de autoresíndice de materiabúsqueda de artículos
Home Pagelista alfabética de revistas  

Servicios Personalizados

Articulo

Indicadores

Links relacionados

  • En proceso de indezaciónCitado por Google
  • En proceso de indezaciónSimilares en Google

Compartir


In die Skriflig

versión On-line ISSN 2305-0853
versión impresa ISSN 1018-6441

In Skriflig (Online) vol.42 no.3 Pretoria ene. 2008

 

ORIGINAL RESEARCH

 

"Skrifgetrouheid" in die erediens? Kantaantekeninge by 'n kernbelydenis

 

"Faithfulness to Scripture" in the worship service? Comments on a core confession

 

 

J.H. Cilliers

Departement Praktiese Teologie & Missiologie, Universiteit Stellenbosch. Stellenbosch. E-pos: jcilliers@sun.ac.za

 

 


OPSOMMING

In hierdie artikel word die fundamentele vraag na die betekenis van die "Skrifgetrouheid" van die erediens gestel. Enkele moontlike antwoorde hierop word krities ondersoek, gevolg deur 'n pleidooi vir 'n verrykte verstaan en gebruik van die unieke eienskappe van die Skrif in die liturgie, met inbegrip van faktore soos die fokus (teologiese raamwerk), vorm (genre) en funksie (intensie) van Bybelse tekste. Ten slotte word die vraag gestel of daar'n konstruktiewe interaksie tussen ons eksegese en liturgie bestaan, asook wat die implikasies van sodanige inter-aksie vir ons eredienste sou wees.


ABSTRACT

In this article the fundamental question is posed as to what "faithfulness to Scripture" in the worship service entails. After giving attention to some possible answers, a plea is made for an enriched understanding and usage of the unique characteristics of Scripture in liturgy, including factors such as the focus (theological framework), form (genre) and function (intention) ofBiblical texts. In closing, the article addresses the question whether a constructive interaction exists between our exegesis and liturgy, and what the implications thereof could be for our worship services.


 

 

“Full text available only in PDF format”

 

 

Geraadpleegde bronne

AUSTIN, J.L. 1972. Zur Theorie der Sprechakte. Stuttgart: Reclam.         [ Links ]

BARNARD, M. & VOS, C.J.A. 2001. 'n Besinning oor die liturgie: teorievorming, ondersoek en praktykvorming. Praktiese teologie in Suid-Afrika, 16(2):17-32.         [ Links ]

BURGER, C.W. 1999. Erediens in gereformeerde styl. Praktiese teologie in Suid-Afrika, 14(1):1-22.         [ Links ]

CILLIERS, J.H. 1996. Die uitwissing van God op die kansel: ontstellende bevindinge oor Suid-Afrikaanse prediking. Wellington: Lux Verbi.BM.         [ Links ]

CILLIERS, J.H. 1998. Die uitwysing van God op die kansel: inspirerende perspektiewe op die prediking - om God te sien en ander te láát sien. Wellington: Lux Verbi.BM.         [ Links ]

CILLIERS, J.H. 2007. Binne die kring-dans van die kuns: die betekenis van estetika vir die gereformeerde liturgie. Stellenbosch: African Sun.         [ Links ]

CRADDOCK, F.B. 1985. Preaching. Nashville: Abingdon.         [ Links ]

DE GRUCHY, J. 2001. The future of the reformed churches in South Africa: some random notes and reflections. Scriptura, 76:49-58.         [ Links ]

DE KLERK, B.J. 1999. Skuldbelydenis en versoening as kommunikatiewe handeling in die liturgie van die samekoms en van die lewe. Praktiese teologie in Suid-Afrika, 14(1):23-45.         [ Links ]

DU TOIT, B.A. 1990. Sondebelydenis volgens 1 Johannes. Nederduitse Gereformeerde teologiese tydskrif, 31(4):520-525.         [ Links ]

GRAVES, M. 1997. The sermon as symphony: preaching the literary forms of the New Testament. Pasadena: Judson.         [ Links ]

JONKER, H. s.a. Liturgische oriëntatie: gesprekken over de eredienst. Wageningen: Zomer & Keunings.         [ Links ]

KLOPPERS, E. 2002. Transendering van die alledaagse die erediens as fees. Praktiese teologie in Suid-Afrika, 17(2):61-74.         [ Links ]

KLOPPERS, E. 2003. Die erediens as 'n omvattende kunswerk - as Gesamtkunstwerk. Nederduitse Gereformeerde teologiese tydskrif, 44(1 & 2):80-88.         [ Links ]

LONG, T.G. 1989. The witness of preaching. Louisville: Westminster.         [ Links ]

LONG, T.G. 1996. Preaching and the literary forms of the Bible. Philadelphia: Fortress.         [ Links ]

MEYER-BLANCK, M. 2005. Theatralisch inspirierte Liturgie. Pastoral Theologie, 94(4):134-145.         [ Links ]

MÜLLER, B.A. 1961. Die Lewende Woord aan die mens van die hede: 'n bespreking van die vrae rondom die aktuele Woordverkondiging. Zaandijk: Heijnis.         [ Links ]

MÜLLER, B.A. 1973. Die eksegetiese onderbou van die struktuur van die prediking. (In Verhoef, P.A., red. Sol Iustitiae. Kaapstad: NG Kerk-Uitgewers. p.121-138.         [ Links ])

ROBBINS, V.K. 1996. Exploring the texture of texts: a guide to socio-rhetorical interpretation. Harrisburg: Trinity.         [ Links ]

SLOYAN, G.S. 1996. What is liturgical preaching? (In Meeks, B.G., ed. The landscape of praise: readings in liturgical renewal. Valley Forge: Trinity. p. 228-234.         [ Links ])

SOSKICE, J.M. 1985. Metaphor and religious language. Oxford: Clarendon.         [ Links ]

STARK, C. 2005. Proeven van de preek: een praktisch-theologisch onderzoek naar de preek als Woord van God. Zoetermeer: Uitgeverij Boekencentrum.         [ Links ]

WALLACE, J.A. 1995. Imaginal preaching: an archetypal perspective. New York: Paulist.         [ Links ]

WEPENER, C.J. 2002. The object and aim of multidisciplinary liturgical research. Scriptura, 17(3):1-15.         [ Links ]

WHEELER, G. 2003. Revisiting the question of the use of visual art, imagery, and symbol in reformed places of worship. (In Vischer, L., ed. Christian worship in reformed churches past and present. Grand Rapids: Eerdmans. p. 348-370.         [ Links ])

WHITE, J.F. 1989. Protestant worship traditions. Louisville: Westminster.         [ Links ]

Creative Commons License Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons