SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.76 número4Understanding beyond language: Perceiving meaning in realityThe radicalisation of a Swedish ecclesiastical critic of apartheid - Gunnar Helander índice de autoresíndice de assuntospesquisa de artigos
Home Pagelista alfabética de periódicos  

Serviços Personalizados

Artigo

Indicadores

Links relacionados

  • Em processo de indexaçãoCitado por Google
  • Em processo de indexaçãoSimilares em Google

Compartilhar


Koers

versão On-line ISSN 2304-8557
versão impressa ISSN 0023-270X

Koers (Online) vol.76 no.4 Pretoria  2011

 

"Om te kan asemhaal": Transformerende mimesis as voorwaarde vir betrokkenheid in die poësie van Antjie Krog

 

"In order to breathe":Transformative mimesis as a condition for commitment in the poetry of Antjie Krog

 

 

C. Kostopoulos

Departement Filosofie, Universiteit van Johannesburg. E-pos: candess.kostopoulos@gmail.com

 

 


OPSOMMING

Betrokke skryfwerk benadruk 'n tipe verhouding tussen die teks, die werklikheid en die leser en dit veronderstel mimesis. Mimesis is egter 'n oënskynlik uitgediende konsep in die literêre estetika. Daarom is dit noodsaaklik om mimesis konseptueel te rehabiliteer ten einde wesenlike literêre betrokkenheid te kan verreken. Sodanige rehabilitasie kan gedoen word via Paul Ricoeur se teorie van drievoudige mimesis, ook bekend as die mimetiese boog. Die mimetiese boog laat 'n siening van mimesis toe wat nóg estetiese outonomie, nóg estetiese heteronomie privilegeer. Daardeur word die invloedsfeer van kuns in die samelewing behou, sonder dat kuns se eiesoortige doelwitte en karaktertrekke prysgegee word. Die drievoudige mimetiese proses dui gevolglik op 'n transformerende mimesis wat as die moontlikheidsvoorwaarde van literêre betrokkenheid self dien. Die beginsels van transformerende mimesis is op 'n duidelike en insiggewende wyse teenwoordig in die poësie van Antjie Krog. Haar poësie kan derhalwe as eksemplariese-betrokke kuns beskou word.

Kernbegrippe: betrokkenheid, estetiese, outonomie, mimesis, Ricoeur


ABSTRACT

Committed writing makes salient a type of relationship between text, reality and reader which presupposes mimesis. Mimesis is, however, a seemingly outdated concept in literary aesthetics. Therefore, it is necessary to rehabilitate mimesis conceptually in order to account for actual literary commitment. This rehabilitation can be done via Paul Ricoeur's theory of a threefold mimesis, also known as mimetic arc. The mimetic arc allows a view of mimesis that privileges neither aesthetic autonomy nor aesthetic heteronomy. Thereby the power of art to influence society is preserved without compromising its unique aesthetic goals and characteristics. The threefold mimetic process consequently points towards a transformative mimesis, which acts as the condition for the possibility of literary commitment itself. The principles of transformative mimesis are present in the poetry of Antjie Krog in a salient and enlightening way, making her poetry exemplary committed art.

Key concepts: aesthetic, autonomy, commitment, mimesis Ricoeur


 

 

Full text available only in PDF format.

 

 

Geraadpleegde bronne

ABRAMS, M.H. 1953. The mirror and the lamp. New York: Oxford University Press.         [ Links ]

ADORNO, T.W. 1977. Commitment. (In Jameson, F., ed. Aesthetics and politics. London: New Left Review.         [ Links ])

DANTO, A.C. 1997. After the end of art. Princeton: Princeton University Press.         [ Links ]

DE LANGE, A.M. 1995. Writer, reader and representation; or, The theory and practice of commitment. (In Viljoen, H.M., red. Metodologie en representasie: metodologiese implikasies van enkele representasie opvattings vir die literatuurstudie. Pretoria: Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing. p. 293-337.         [ Links ])

DEGENAAR, J. 1973. Die verhouding tussen letterkunde en samelewing. (In Polley, J., red. Verslag van die simposium oor die Sestigers. Kaapstad: Human & Rousseau. p. 152-160.         [ Links ])

DERRIDA, J. 1972. La dissémination. Paris: Éditions du Seuil.         [ Links ]

EAGLETON, T. 1976. Marxism and literary criticism. London: Methuen.         [ Links ]

GOODMAN, N. 1968. Languages of art. London: Oxford University Press.         [ Links ]

GOUWS, T. 1998. Antjie Krog (1952- ). (In Van Coller, H.P., red. Perspektief & profiel: 'n Afrikaanse literatuurgeskiedenis. Deel 1. Pretoria: Van Schaik. p. 550-563.         [ Links ])

HALLIWELL, S. 2002. The aesthetics of mimesis: ancient texts and modern problems. Princeton: Princeton University Press.         [ Links ]

KROG, A. 1989. Lady Anne. Bramley: Taurus.         [ Links ]

KROG, A. 1995. Gedigte 1989-1995. Groenkloof: Hond.         [ Links ]

KROG, A. 2000. Kleur kom nooit alleen nie. Kaapstad: Kwêla Boeke.         [ Links ]

KROG, A. 2004a. Defence of poetry. http://www.poetryinternational.org Datum van gebruik: 10 Apr. 2005.         [ Links ]

KROG, A. 2004b. Eerste gedigte. Kaapstad: Human & Rousseau.         [ Links ]

KROG, A. 2005. 'n Ander tongval. Kaapstad: Tafelberg.         [ Links ]

LACOUE-LABARTHE, P. & NANCY, J. 1989. The Nazi myth. Critical inquiry, 16(2):291-312.         [ Links ]

MEYER, S. 2002. "The only truth stands skinned in sound": Antjie Krog as translator. Scrutiny2: Issues in English studies in South Africa, 7(2):3-19.         [ Links ]

RANCIÈRE, J. 2006. The politics of aesthetics. London: Continuum.         [ Links ]

RICOEUR, P. 1990a. Time and narrative. Vol. 1. Trans. from French by Kathleen McLaughlin & David Pellauer. Chicago: The University of Chicago Press.         [ Links ]

RICOEUR, P. 1990b. Time and narrative. Vol. 3. Trans. from French by Kathleen McLaughlin & David Pellauer. Chicago: The University of Chicago Press.         [ Links ]

RICOEUR, P. 1991. The function of fiction in shaping reality. (In Valdes, M.J., ed. A Ricoeur reader: reflection and imagination. Toronto: University of Toronto Press. p. 117-136.         [ Links ])

TALJARD, M.E. 2007a. Tussen Gariep en Neger: die representasie en konfigurasie van grense, liminaliteit en hibriditeit in Kleur kom nooit alleen nie van Antjie Krog. Potchefstroom: NWU. (D.Lit.-proefskrif.         [ Links ])

TALJARD, M.E. 2007b. Writing takes place in wrestling the self down: strategies of reconciliation in Kleur kom nooit alleen nie (Colour never comes on its own) by Antjie Krog. (In Viljoen, H.M. & Van der Merwe, C.N., eds. Beyond the threshold: explorations of liminality in literature. New York: Peter Lang. p. 247-268.         [ Links ])

TURNER, V.W. 1982. From ritual to theater: the human seriousness of play. New York: PAJ Publications.         [ Links ]

VAN DER WAAL, M. 2005. "Die uurwerk kantel": different conceptions of literature as contested terrain. http://irs.ub.rug.nl/ppn/277139627 Date of access: 3 Oct. 2005.         [ Links ]

Creative Commons License Todo o conteúdo deste periódico, exceto onde está identificado, está licenciado sob uma Licença Creative Commons