SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.74 número4Language and church unity: Calvin's 1545 Catechism in LatinJohannes Calvyn aan die woord índice de autoresíndice de materiabúsqueda de artículos
Home Pagelista alfabética de revistas  

Servicios Personalizados

Articulo

Indicadores

Links relacionados

  • En proceso de indezaciónCitado por Google
  • En proceso de indezaciónSimilares en Google

Compartir


Koers

versión On-line ISSN 2304-8557
versión impresa ISSN 0023-270X

Koers (Online) vol.74 no.4 Pretoria  2009

 

Can Calvin provide a golden thread in the labyrinth of catechisms available in the church today?

 

Kan Calvyn 'n goue draad voorsien in die doolhof van beskikbare kategismusse in die kerk vandag?

 

 

J. Janse van Rensburg; L. Hoffman

Department of Practical Theology, University of the Free State, BLOEMFONTEIN. E-mail: jjvanr@yebo.co.za, hoffmanl.hum@ufs.ac.za

 

 


ABSTRACT

A congregation can easily get lost in the labyrinth of catechism syllabi available for an educational ministry today. Calvin's wish was that the church would have one catechism common to all churches. However, he consented to different churches developing different catechisms. He also warned about the power of catechesis, as it has the potential to influence the church for decades to come, and as the body of Christ can be strengthened or wounded through catechesis. Can Calvin provide a golden thread to navigate the labyrinth of catechisms available in the church today? Different models of catechesis are discussed briefly. The similarities and differences with Calvin's approach to catechism are highlighted, and the article concludes with guidelines for contemporary catechesis.

Key concepts: Calvin; catechesis; catechism; Christian education


OPSOMMING

'n Gemeente kan maklik verdwaal in die doolhof van kategesesillabusse wat vandag vir opvoedkundige bediening beskikbaar is. Dit was Calvyn se wens dat kerke een gemeenskaplike kategismus gebruik. Hy het egter toegegee dat verskillende kerke tog verskillende kategismusse kon ontwikkel. Hy het ook gewaarsku dat die krag van kategese oor die potensiaal beskik om die kerk in die volgende dekades te beïnvloed. Die liggaam van Christus kan versterk of gewond word deur kategese. Kan 'n goue draad vanuit Calvyn se kategismus afgelei word waarmee die doolhof van kategesemateriaal vandag genavigeer word? Verskillende kategesemodelle wat tans beskikbaar is, word kortliks bespreek. Die ooreenkomste en verskille met Calvyn se benadering tot kategese word uitgelig. Ten slotte word riglyne vir huidige kategese gestel.

Kernbegrippe: Calvyn; Christelike opvoeding; kategese; kategismus


 

 

Full text available only in PDF format.

 

 

List of references

ADENDORFF, J.A.E. 1995. Kerklike bediening aan verbondsouers met die oog op verbondsonderrig aan hulle kinders. Bloemfontein: Universiteit van die Vrystaat. (Ongepubliseede doktorale tesis.         [ Links ])

ANGUS, G., CLASSEN, J. & CRONJE, H. 2002. Handboek vir die kategeet, Graad 8. Bloemfontein: Christelike Lektuurfonds (CLF).         [ Links ]

BISCHOFF, J. & SCHOEMAN, W.J. 2006. Kerkspieël. (Ongepubliseerde verslag.         [ Links ])

CALVIN, J. 1542. Le Catéchisme de l'église de Genéve c'est a dire le formulaire d'instruire les enfants en la chrestienté. (CO 6,1-134.         [ Links ])

CALVIN, J. 1863-1900 [1531-1564]. loannis Calvini Opera Quae Supersunt Omnia, Vol. I-LIX. 1863-1900. Ediderunt G[W]. Baum, E. Cunitz & E. Reuss. Vol. I-LIX, in Corpus Reformatorum, Vol. XXIX-LXXXVII. Brunsvigae/Berolini: C.A. Schwetschke et filium. [= CO 1-59.         [ Links ]]

CALVIN, J. 1964 [1559]. Institutes of the Christian religion. Trans. by H. Beveridge. Grand Rapids: Eerdmans.

CALVIN, J. 1997 [1538]. Catechism. Trans. by F.L. Battles. Louiseville: Westminster John Knox.

CALVIN, J. 2006 [1545]. The Geneva Catechism. http://www.reformed.org/documents Date of access: 20 Jul. 2008.

CO see CALVIN, J. 1863-1900 [1531-1564]

DRURY, D. & DRURY, J. 2004. "Purpose driven catechism": is the purpose driven life the evangelical catechism? http://www.drurywriting.com/david/PurposeDrivenCatechism.htm Date of access: 25 Aug. 2008.         [ Links ]

FOX, K. 2008. Postmodern pew fillers: keeping children's ministry in sync with emerging generations. http://www.milligan.edu/academics/writing/pdfs/fox.pdf Date of access: 20 May 2009.         [ Links ]

GOWINS, R.A. 2007. How to double your Sunday school class. http://www.inglewoodbaptistchurch.org/clientimages/33890/howtodouble yoursundayschoolclass.pdf Date of access: 28 Aug. 2008.         [ Links ]

HALL, D. s.a. Into the labarynth. http://labyrinth.donavanhall.net/ Date of access: 20 Aug. 2008.         [ Links ]

HESSELINK, J. 1997. Calvin's first Catechism. Louisville: Westminister John Knox.         [ Links ]

HEYNS, L.M. 1994. Geloofsonderrig en die toekoms. Praktiese teologie in Suid Afrika, 9(2):155-164.         [ Links ]

MODKATS. s.a. Modkats: 'n styl van geloofsvorming vir 'n post-moderne generasie. http://www.modkats.co.za/ Datum van gebruik: 20 Aug. 2008.         [ Links ]

NUWE HERVORMING. s.a. Nuwe Hervorming netwerk: ons waardes. http://www.nuwe-hervorming.org.za/wiki/welkom-nuwe-webwerf-nuwe-hervorming-netwerk Datum van gebruik: 6 Mei 2009.         [ Links ]

OSMER, R.R. 1990. A teachable spirit: recovering the teaching office in the church. Louisville: Westminster John Knox.         [ Links ]

PRINS, J.M.G. 1991. Kategese en geloofsoordrag deur sosialisering. Nederduitse Gereformeerde Teologiese Tydskrif, 32(2):250-259.         [ Links ]

PRINS, J.M.G. 1993. Vertrekpunte en riglyne vir vernuwing van die kategese. Nederduitse Gereformeerde Teologiese Tydskrif, 34(1):81 -91.         [ Links ]

PRINS, J.M.G. 1997. Postmoderniteit en jeugbediening: enkele aspekte van 'n paradigmaverskuiwing en die implikasies daarvan vir die kerklike jeugbediening. Praktiese teologie in Suid-Afrika, 12(2):38-60.         [ Links ]

STRUMPFE, W. 2008. Die nuwe uitdagings vir geloofsvorming van kinders en jongmense. Jonk E-tydskrif: 3, Nov. http://www.jeugfokus.org.za/etydskrifte/JonkNovember.htm Datum van gebruik: 6 Mei 2009.         [ Links ]

SUNDAY SCHOOL 2004. Sunday school ... learning to live the life. http://sundayschool.ag.org/Articles/20040113_modelss.cfm Date of access: 28 Aug. 2008.         [ Links ]

TIEFLING 2003. Moderate Christianity. http://everything2.com/title/Moderate%2520Christianity Date of access: 8 May 2009.         [ Links ]

VAN 'T VEER, M.B. 1942. Catechese en catechetische stof bij Calvijn. Kampen: Kok.         [ Links ]

VELDSMAN, H.J. 2005. Geloofsvorming vanuit 'n familiale perspektief. Pretoria: Unisa. (Ongepubliseerde M.-verhandeling.         [ Links ])

VENTER, C.J.H. & VAN DER MERWE, C.N. 2005. Die verwerkliking van die geloof in die kerklike kategese: basisteoretiese perspektiewe. Acta theologica, 25(1):112-133.         [ Links ]

ZACHMAN, R.C. 2006. John Calvin as teacher, pastor and theologian. Grand Rapids: Baker.         [ Links ]

Creative Commons License Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons