SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.74 número4The translation of the Genevan Catechism (1542/1545) into German by Zacharias Ursinus in 1563A comparison between Calvin's Catechism of 1545 and the Heidelberg Catechism on their exposition of the Lord's Prayer índice de autoresíndice de materiabúsqueda de artículos
Home Pagelista alfabética de revistas  

Servicios Personalizados

Articulo

Indicadores

Links relacionados

  • En proceso de indezaciónCitado por Google
  • En proceso de indezaciónSimilares en Google

Compartir


Koers

versión On-line ISSN 2304-8557
versión impresa ISSN 0023-270X

Koers (Online) vol.74 no.4 Pretoria  2009

 

Die Kategismus van Calvyn (1545) en dié van Perkins (1590) - enkele vergelykings

 

The Catechisms of Calvin (1545) and of Perkins (1590) - some comparisons

 

 

L.F. Schulze

Skool vir Kerkwetenskappe, Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit, Potchefstroom. E-pos: ludschulze@amobia.co.za

 

 


OPSOMMING

'n Vergelyking van Calvyn se Geneefse Kategismus (1545) met die Kategismus van Perkins, "The foundation of Christian religion" (1590), toon opvallende verskille. Die verskille kan nie uit 'n anti-Calvynse vertrekpunt van Perkins verklaar word nie. Inteendeel, Perkins het homself as navolger van Calvyn gesien. Dit hou in dat daar teen die einde van die sestiende eeu 'n verskuiwing binne die leer van die Calvinistiese tradisie plaasgevind het. 'n Vergelyking van die twee kategismusse word hier gebruik om die verskil aan te toon. By wyse van inleiding word eers vergelykenderwys gekyk na die teikenlesers en vervolgens na die inhoud van elke werk. Met die Reformasie se swaar aksent op die "sola fide" in gedagte word op 'n vergelyking van geloof in elke kategismus gekonsentreer.

Kernbegrippe: Calvyn; geloof; Geneefse Kategismus; kategismus; kennis; Perkins; Reformasie


ABSTRACT

A comparison between Calvin's Geneva Catechism (1545) and the Catechism of William Perkins, "The foundation of Christian religion" (1590), shows striking differences. These cannot be explained by means of an "anti-Calvinist" stance on the part of Perkins. On the contrary, Perkins regarded himself as a follower of Calvin, which means that a subtle shift occurred within the doctrine of the Calvinist tradition towards the end of the sixteenth century. A comparison of the two catechisms is used here to illustrate the change. By way of introduction comparisons are made about the addressees and the content of each catechism. With the importance of the Reformation's "sola fide" in mind, the central issue in this article concerns a closer look at the concept of faith in both catechisms.

Key concepts: Calvin; catechism; faith; Geneva Catechism; knowledge; Perkins; Reformation


 

 

Full text available only in PDF format.

 

 

Geraadpleegde bronne

BREWARD, I., ed. 1970 The work of William Perkins. Appleford: Sutton Courtenay. (The Courtenay Library of Reformation Classics 3.         [ Links ])

CALVIN, J. 1981. Calvyn se Kategismus. In Afrikaans vertaal deur H.W. Simpson. Potchefstroom: Potchefstroomse Teologiese Publikasies.         [ Links ]

CALVIN, J. 1988. Institusie van die Christelike godsdiens. Boek 3. Vertaal deur H.W. Simpson. Potchefstroom: Calvyn Jubileumboekefonds.         [ Links ]

CHALKER, W.H. 1961. Calvin and some seventeenth century English Calvinists. Ann Arbor: University Microfilms. (Ph.D. dissertation.         [ Links ])

PAAS, S. 1996. De gemeenschap der heiligen: kerk en gezag bij Presbyteriaanse en Separatistische Engelse Puriteinen 1570-1593. Zoetermeer: Boekencentrum.         [ Links ]

POLMAN, A.D.R. 1958. Geloof. Christelijke Encyclopedie, 3:137-139.         [ Links ]

POP, F.J. 1958. Bijbelse woorden en hun geheim. Dl. 2. 's-Gravenhage: Boekencentrum.         [ Links ]

SCHULZE, L.F. 1991. Twee kategismusse uit die sestiende eeu. In die Skriflig, 25(1):3-27.         [ Links ]

Creative Commons License Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons