SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.73 número2Contemporary Christian spirituality: A worldly embodimentAnton van Wouw - 'n kenner aan die woord índice de autoresíndice de materiabúsqueda de artículos
Home Pagelista alfabética de revistas  

Servicios Personalizados

Articulo

Indicadores

Links relacionados

  • En proceso de indezaciónCitado por Google
  • En proceso de indezaciónSimilares en Google

Compartir


Koers

versión On-line ISSN 2304-8557
versión impresa ISSN 0023-270X

Koers (Online) vol.73 no.2 Pretoria  2008

 

The spiritual and religious dimension of education and bringing-up1

 

De spirituele en religieuze dimensie van onderwijs en opvoeding

 

 

M. Valenkamp

Faculty of Education, University of Inholland, Amsterdam. E-mail: martin@valenkamp.com

 

 


ABSTRACT

In this article I will discuss the differences between the concepts "spirituality", "religion" and "faith" and indicate the intertwinement of these dimensions of man's mental life with bringing-up and education. Definitions of these concepts will not be given. Rather, their characteristics will be brought to the fore. The purpose of this article is to look for the essential relation of spirituality to the education and bringing-up of children.
A so-called "religious matrix" will be worked out in which the core questions of spirituality and religion are to be expressed. By means of this matrix, a notion of the relation between spirituality, bringing-up and education will be formulated.

Key concepts: faith; religion; religious matrix; spirituality; truth and meaning: quest for


OPSOMMING

In deze artikel bespreek ik de verschillen tussen de concepten "spiritualiteit", "religie" en "geloof en de onderlinge verbondenheid van deze dimensies van het geestelijke leven van de mens met onderwijs en opvoeding. Ik zal geen definities van deze concepten geven, maar naar hun kenmerken zoeken. Het doel van mijn artikel is te zoeken naar het intrinsieke verband van spiritualiteit met onderwijs en opvoeden.
In mijn artikel werk ik een z.g. "religieuze matrix" uit waarin de kernvragen van spiritualiteit en religie te vinden zijn. Via deze matrix werk ik een visie uit op opvoeding (wel opgevoed zijn) en onderwijs en ik kijk naar hun intrinsieke relatie met spiritualiteit.

Kernbegrippe: geloof; godsdiens; religieuse matriks; spiritualiteit; waarheid en betekenis: soeke na


 

 

Full text available only in PDF format.

 

 

List of references

ALLPORT, G.W. 1966. The individual and his religion: a psychological interpretation. New York: Macmillan.         [ Links ]

ALLPORT, G.W. & ROSS, J.M. 1967. Personal religious orientation and prejudice. Journal of personality and social psychology, (5):432-433.         [ Links ]

ANON. 2009. Article on spirituality. http://en.wikipedia.org/wiki/Category: Spirituality Date of access: 3 Mar. 2009.         [ Links ]

ARMSTRONG, K. 2006. The great transformation: the beginning of our religious traditions. New York: Knopf.         [ Links ]

AUGUSTINUS. 1992. De stad van God (De civitate Dei). Vertaald en ingeleid door Gerard Wijdeveld. 3e dr. Baarn: Ambo.         [ Links ]

BAVINCK, J.H. 1989. Religieus besef en Christelijk geloof. Kampen: Kok.         [ Links ]

BERKHOF, H. 1990. Christelijk geloof. Nijkerk: Callenbach.         [ Links ]

BUIJS, G. 2001. Opkomst belevingscultuur is ondergang van beleving. Beweging, Mar. 2001.         [ Links ]

CARAS, C. 2003. Religiosity/spirituality, and subjective wellbeing. Melbourne: Deakin University.         [ Links ]

DOOYEWEERD, H. 1969. A new critique of theoretical thought. Phillipsburg: Presbyterian and Reformed Publishing.         [ Links ]

ERIKSON, E. 1950. Childhood and society. New York: Norton.         [ Links ]

FOWLER, J.W. 1981. Stages of faith: the psychology of human development. San Francisco: Harper.         [ Links ]

FROMM, E. 1955. The sane society. Holt McDougal: New Work        [ Links ]

GENIA, V. & SHAW, D.G. 1991. Religion, intrinsic-extrinsic orientation, and depression. Review of religious research, (32):274-283.         [ Links ]

GROSHEIDE, F.W., LANDWEHR, J.H., LINDEBOOM, C. & RULLMANN, J.C. eds., 1926-1929. Christelijke encyclopaedie voor het Nederlandsche volk. 6th ed. Kampen: Kok. (Supplement en Register. 1931. Christelijke Encyclopedie. F.W. Grosheide & G.P. van Itterzon. 2nd revised edition. Kampen: Kok. 1956-1961.         [ Links ]

HEELAS, P., WOODHEAD, L. & TUSTING, K. 2005. The spiritual revolution: why religion is giving way to spirituality. London: Blackwell.         [ Links ]

HENDRIKSE, K. 2007. Geloven in een God die niet bestaat: manifest van een atheïstisch dominee. Nieuw Amsterdam: Uitgevers.         [ Links ]

HOOGLAND, J. 2001. Van overlevingsgeloof naar belevingsgeloof. Beweging. Mar. 2001.         [ Links ]

IMELMAN, J.D. 1995. Theoretische pedagogiek. Utrecht: Nijkerk. (Theoretical pedagogics.         [ Links ])

JAMES, W. 1902. The varieties of religious experience. New York: Penguin.         [ Links ]

JUNG, C.G. 1938. Psychology and religion: the Terry lectures. New Haven: Yale. (Psychology and religion: West and East collected works, Vol. 11.         [ Links ])

LEWIS, C.A., MALTBY, J. & DAY, L. 2004. Religious orientation, religious coping and happiness among UK adults. Elsevier personality and individual differences 38(5):1193-1202.         [ Links ]

MCPHERSON, W. 2001. Spirituality and well-being. Melbourne: Deakin University.         [ Links ]

MEAD, G.H. 1934. Mind, self, and society. Ed. by C.W. Morris. Chicago: University of Chicago.         [ Links ]

NUSSBAUM, M.C. 2000. Women and human development: the capability approach. Cambridge: Cambridge.         [ Links ]

NUSSBAUM, M.C. 2006. Frontiers of justice: disability, nationality, species membership. Cambridge: Havard.         [ Links ]

OEGEMA, J. 2006. Interview. Friesch Dagblad: 19 Feb.         [ Links ]

OSER, F. & GMÜNDER, P. 1991. Der Mensch: Stufen seiner religiösen Entwicklung: ein strukturgenetischer Ansatz. Gütersloh: Bücherbär Im Ar.         [ Links ]

OSER, F., SCARLETT, W.G. & BUCHER, A., eds. 2006. Religious development in childhood and adolescence. San Francisco: Jossey-Bass.         [ Links ]

PETERS, R.S., ed. 1967. The concept of education. London: Routledge & Kegan Paul.         [ Links ]

PETERS, R.S. 1975. Ethics and education. London: Routledge & Kegan Paul.         [ Links ]

RAHNER, K. 1939. Geist in Welt. Innsbruck: Leipzig.         [ Links ]

RAHNER, K. 1975. Die theologische Dimension der Frage nach dem Menschen. (In Rahner, K. Schriften zur Theologie. Band 12. Zurich. S. 387-406.         [ Links ])

RELIGION IN GESCHICHTE UND GEGENWART. 1957-1965. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft. 3. völlig neu bearbeitete Auflage. In Gemeinschaft mit Von Campenhausen, H. Frhr. Dinkler, E., Gloege, G., Løgstrup, K.E. Tübingen: Mohr (Paul Siebeck).         [ Links ]

RGG see RELIGION IN GESCHICHTE UND GEGENWART        [ Links ]

RIZZUTO, A.M. 1979. The birth of the living God: a psychoanalytic study. Chicago: University of Chicago Press.         [ Links ]

SCHLEIERMACHER, F. 1799. Über die Religion: Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern. GmbH: De Gruyter. (Taschenbuch.         [ Links ])

TILLICH, P. 1963. Christianity and the encounter of the world religions. New York: Columbia.         [ Links ]

VALENKAMP, M. & VAN DER WALT, J.H. 2006. The spiritual dimension of "Quality of Life", with special reference to education. Paper read at the International Conference of The International Society for Quality-of-Life Studies (ISQOLS): Prospects for quality of life in the new millennium. Rhodes University, Grahamstown South Africa, Jul. 17-20, 2006.         [ Links ]

VAN DEN BERK, T. 1999. Mystagogie: inwijding in het symbolisch bewustzijn. Zoetermeer: Meinema.         [ Links ]

VAN DER BURG, L. 1984. Uittocht uit de illusie: over het stimuleren van en religieuze ontwikkeling bij twaalf tot zeventienjarigen in het godsdienstonderwijs. Kampen: Kok.         [ Links ]

VAN DER KOOI, C. 2005. Godservaringen in de belevingscultuur: theologische reflecties. Kontekstueel, 20(2), Dec.         [ Links ]

VAN VEEN, M. 2009. Een nieuwe tijd, een nieuwe kerk: de opkomst van het Calvinisme in de Lage Landen. Zoetermeer: Meinema.         [ Links ]

VATTIMO, G. 2002. After Christianity. New York: Columbia.         [ Links ]

VEENHOVEN, R. 1984. Conditions of happiness. London: Kluwer Academic.         [ Links ]

VEENHOVEN, R. 2000. The four qualities of life: ordering concepts and measures of the good life. Journal of happiness studies, 1(1):1-39.         [ Links ]

WITTGENSTEIN, L. 1998. Tractatus logico-philosophicus. Suhrkamp: Taschenbuch Wissenschaft.         [ Links ]

ZAMBRANO, M. 1993. El hombre y lo divino. Madrid: Libros del tiempo.         [ Links ]

ZAMBRANO, M. 2003. La rázon en la sombra: atlogica critica. Madrid: Siruela.         [ Links ]

 

 

1 Paper read at the Mini-conference in Gouda in January 2008, Prospects for Spirituality, Religion and Education.

Creative Commons License Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons