SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.45 issue3Criminal liability and policy considerations in the context of high speed pursuitsReflections on finality in arbitration author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

De Jure

On-line version ISSN 2225-7160
Print version ISSN 1466-3597

De Jure (Pretoria) vol.45 n.3 Pretoria  2012

 

ARTICLES

 

The influence of the Consumer Protection Act 68 of 2008 on the warranty against latent defects, voetstoots clauses and liability for damages

 

Die invloed van die Wet op Verbruikersbeskerming 68 van 2008 op die waarborg teen verborge gerbreke, voetstootsklousules en aanspreeklikheid vir skade

 

 

J Barnard

LLB, LLM Senior lecturer, University of Pretoria

 

 


OPSOMMING

Die bespreking fokus op die invloed van die Wet op Verbruikersbeskerming 68 van 2008 op die gemeenregtelike waarborg teen verborge gebreke en die gemeenregtelike remedies tot die koper se beskikking waar die waarborg nie nagekom word nie. Die verbruiker se regte op veilige, goeie gehalte goedere ingevolge artikel 55 sowel as die versweë waarborg van gehalte ingevolge artikel 56 word krities bespreek. Die voortbestaan van voetstootsklousules ingevolge die Wet word bespreek asook die posisie waar eiendomsagente betrokke is by die verkoop van onroerende eiendom en die posisie ten opsigte van tweedehandse goedere. Ten laaste word die aanspreeklikheid vir skade deur goedere veroorsaak soos beoog in artikel 61 van die Wet bespreek.


 

 

“Full text available only in PDF format”

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License