SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.45 issue1A comparison between formal debt administration and debt review - the pros and cons of these measures and suggestions for law reform (Part 1)Nationalisation of mineral rights in South Africa author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • On index processSimilars in Google

Share


De Jure

On-line version ISSN 2225-7160
Print version ISSN 1466-3597

De Jure (Pretoria) vol.45 n.1 Pretoria  2012

 

ARTICLES

 

Experiencing the South African undergraduate law curriculum

 

Ervaring van die voorgraadse regskurrikulum in Suid-Afrika

 

 

Lesley Greenbaum

BA LLB M Ed (HE) Ph D Senior Lecturer, Dept of Private Law, University of Cape Town

 

 


OPSOMMING

In 1998 is die vierjarige LLB-graad as deel van 'n post-apartheid transformasie-agenda bekendgestel. In 'n studie om die gepastheid van die vierjarige LLB-graad vas te stel, is 'n onderhoud met vier regsgegradueerde, nou praktiserende prokureurs, gevoer. Hierdie vier gegradueerdes was almal in dieselfde jaargroep aan dieselfde, historiese wit, universiteit. Die doel van hierdie deel van die empiriese studie was om insigte in die ondervinding van die voorgraadse leerplan van 'n verteenwoordigende groep gegradueerdes, wat almal die graad in die minimum voorgeskrewe tyd verwerf het, te kry.
Deur 'n fenomenografiese metodologie aan te neem, wat poog om die verskillende persepsies van respondente in verband met 'n sekere ondervinding te ondersoek, in hierdie geval die ondervinding van die voorgraadse leerplan vir regte, het die studie 'n ontleding van sommige wyses waarop die studente op die LLB leerplan gereageer het, ontwikkel. Die kategorieë omskrywings wat uit die gegradueerdes se onderhoude afgelei is, het 'n interessante "oorsig van die kollektiewe denke" van die gegradueerdes tot gevolg gehad: die instrumentele strategis (buitestander); die pragmatiese generalis (in gemaksone) en die omvormde beroepsgeörienteerde (betrokke binnestander). Hierdie drie posisies blyk drie hiërargies-geordende vlakke van ingeskakeldheid met die leerplan te weerspieël.
Die sleutelbeginsels wat die ontwerp van die voorgraadse leerplan sou inlig, naamlik die integrering van vaardighede, uitdruklike onderrig van etiek en die sensitisering van studente vir die praktisering van die reg in 'n diverse, pluralistiese samelewing, is nie effektief geïmplimenteer nie en dit speel 'n rol in die manier wat regstudente die leerplan ervaar. 'n "Kringloop van nadeel" het uit die data te voorskyn gekom as 'n voorstelling van die herhaling van historiese nadeel deur die leerplan. Vir baie "nie-tradisionele" studente, neig hulle status as "buitestanders" - beide in die universiteit en verder wanneer hulle die sfeer van die professionele inkweking binnegaan -tesame met hulle persoonlike geskiedenis en verwagtinge, om hulle sosiale stand na te boots. Die leerplan vir regte neig om bestaande ongelykhede weer op te lewer eerder as om as 'n omvormende middel te dien.
Ten slotte ontwikkel die outeur 'n paar voorstelle vir maniere waarop die ondervinding van die voorgraadse leerplan vir regte in Suid-Afrika 'n omvormende opvoedkundige proses kan word, in plaas daarvan dat dit 'n belemmering bly vir baie studente wat poog om toegang tot die regsberoep te kry.


 

 

“Full text available only in PDF format”

 

1 Greenbaum The Undergraduate Law Curriculum: Fitness for Purpose? (PhD thesis (2009) UKZN).         [ Links ]
2 Barnett & Coate Engaging the Curriculum in Higher Education (2005) 33-37.
3 Qualification of Legal Practitioners Amendment Act 78 of 1997.
4 Marton "Phenomenography: Describing Conceptions of the World Around Us" 1981 Instructional Science 294.         [ Links ]
5 Akerlind "Growing and developing as a university researcher" 2008 Higher Ed 242.         [ Links ]
6 Uljens Reflections on Phenomenography: Towards a Methodology? (eds Dall'Alba & Hasselgren) (1996) 103.         [ Links ]
7 Names were changed to conceal the identity of the participants.
8 Data obtained from Faculty cohort records of the university.
9 Vermunt "Relations between student learning patterns and personal and contextual factors and academic performance 2005 Higher Ed 205.
10 McLean "Can we relate student conceptions of learning to student academic achievement?" 2001 Teaching in Higher Ed 399.
11 The selection of these three themes was based on the identification of these aspects as key features that were to be integrated into the design of the new LLB degree: McQuoid Mason "Developing the law curriculum to meet the needs of the 21st century legal practitioner: A South African perspective" 2004 Obiter 102.
12 Reid, Nagarajan & Dortins "The experience of becoming a legal professional" Higher Ed R & D 85.
13 Communicated in a questionnaire completed by a Law Dean, May, 2009, which the author collated for the CHE-SALDA curriculum project, 2009.
14 National Legal Education Liaison Committee Meeting, Johannesburg (2008-11-07).
15 Information disclosed by Deputy Dean at an HWU Faculty Staff Meeting, June 2009.
16 Ntshoe "National plan for higher education in South Africa: A programme for equity and redress or global competition and managerialism?" 2002 SAJHE 1 1-5.
17 Scott, Yeld & Hendry Higher Education Monitor: A Case for Improving Teaching and Learning in South African Higher Education (2007) 10.
18 Shulman "Signature pedagogies in the professions" 2005 (Summer) Daedalus 51 52-59.
19 O'Brien & Littrich "Using assessment practice to evaluate the legal skills curriculum" 2008 J of Univ Teaching and Learning Practice 61 76.         [ Links ]
20 Ramsden Learning to Teach in Higher Education 3 ed (2003) 14.
21 Shulman 2005 Daedalus51 .
22 Shulman 2005 Daedalus51 52.
23 Ngwenya "Integrating language awareness with critical language skills: A legal English experience" 2006 SA Linguistics & Applied Language Studies 24.
24 Scott, Yeld & Hendry 9.
25 Scott, Yeld & Hendry 21.
26 Boughey "South Africa: University students can't read?" University World News http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20090827173247724&mode (accessed 2009-11-16).
27 Boughey 4.
28 Rhode In the Interests of Justice: Reforming the Legal Profession (2000); Webb "Ethics for lawyers or ethics for citizens? New directions for legal education" 1998 J of Law & Soc 134 150; Robertson "Providing ethics learning opportunities throughout the legal curriculum" 2009 Legal Ethics 59 59-75.
29 Robertson 2009 Legal Ethics 59 65.
30 Iya "The legal system and legal education in Southern Africa: Past influences and current challenges" 2001 Journal of Legal Education 356; McQuoid-Mason 2004 Obiter101 .
31 Department of Education 1997 par 1 1.
32 Ministerial Report on Transformation in Public Higher Education Institutions (2008).
33 Schneider "From Diversity to Engaging Difference: A Framework for the Higher Education Curriculum" in Knowledge, Identity and Curriculum Transformation in Africa(eds Cloete et al)(1997) 128.
34 Cross "Institutionalising campus diversity in Southern African higher education: Review of diversity scholarship and diversity education" 2004 Higher Ed'396.
35 SALDA Position paper on Legal Education (2008-08-25).
36 SALDA Position Paper on Legal Education (2008-08-25).
37 Johnstone "Liberal ideals and vocational aims in university legal education" 1999 Web J of Current Legal Issues http://webjcli.ncl.ac.uk/1999/issue3/johnstone3.html (accessed 2009-10-08).
38 Boulton-Lewis "Tertiary students' knowledge of their own learning and a SOLO taxonomy" 1994 Higher Ed 387 392.
39 Thomson "Heidegger on ontological education, or: how we become what we are" 2001 Inquiry 243 255.
40 Dall'Alba "Improving teaching: enhancing ways of being university teachers" 2005 Higher Ed & Development 361 365.
41 Dall'Alba "Learning professional ways of being" 2009 Ed Philosophy and Theory 34.
42 Thomson 453.
43 Thomson 254.
44 Sullivan, Colby, Wegner, Bond & Shulman Educating Lawyers: Preparation for the Profession off Law (2007) 3.
45 Letseka & Breier "Student poverty in higher education: the impact of higher education dropout on poverty" in Education and poverty reduction strategies: issues of policy coherence colloquium proceedings (ed Maile)(2008) 92.
46 Scott, Yeld & Hendry 33.
47 Sommerlad "What are you doing here? You should be working in a hair salon or something: Outsider status and professional socialisation in the solicitors' profession" 2008 Web J of Current Legal Issues http://webjcli.ncl.ac.uk/2008/issue2/sommerlad2.html (accessed 2009-07-10); Costello The Professional Identity Crisis: Race, Class, Gender and Success at Professional Schools (2005) 8.
48 Sommerlad 8.
49 Scott, Yeld & Hendry 26.
50 Boughey 3.

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License