SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.20 issue1Note from the EditorQuantitative assessment of South Africa's inventive outputs: International patent analysis author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

South African Journal of Industrial Engineering

On-line version ISSN 2224-7890
Print version ISSN 1012-277X

S. Afr. J. Ind. Eng. vol.20 n.1 Pretoria  2009

 

Study of trends and perspectives of industrial engineering research

 

 

H. DastkhanI; M.S. OwliaII

IDepartment of Industrial Engineering, Amirkabir University of Technology, Iran hdastkhan@aut.ac.ir
IIDepartment of Industrial Engineering, University of Yazd, Iran owliams@yazduni.ac.ir

 

 


ABSTRACT

Industrial engineering is an engineering discipline which, because of its multi-disciplinary nature, has played an important role in the development and optimization of different systems at macro and micro levels. In this paper, the results of a research to study the position and trend of Industrial Engineering research in recent years are described. The data from a sample of 7 114 IE-related articles from international journals during the last 27 years were used for the analysis. The results showed that the development of IE in many countries has a strong correlation with their industrial and economic development. However, IE research topics are spreading in other management and engineering departments and so there is a need to redefine the discipline and its specific areas of interest. According to the prediction made using time series analysis, the most favorite fields of IE research in future will be on subjects related to information technology, intelligent systems, optimization, quality, and supply chain management.


OPSOMMING

Bedryfsingenieurswese is 'n ingenieursdissipline wat vanweë die multi-dissiplinêre aard daarvan 'n belangrike rol gespeel het in die optimisering van verskillende sisteme op makro-en mikrovlak. Hierdie artikel hou die resultate voor van 'n navorsingsprojek wat onderneem is om die posisie en rigting van Bedryfsingenieursnavorsing in onlangse jare te bepaal. Die data van 'n monster van 7 114 Bedryfsingenieursverwante artikels wat verskyn het in internasionale joernale oor die afgelope 27 jaar is gebruik vir die ontleding. Die resultate toon dat die groei van Bedryfsingenieurswese in verskeie lande sterk korreleer met industriële en ekonomiese ontwikkeling. Tog blyk dit dat die navorsingsonderwerpe van Bedryfsingenieurswese sprei na ander bestuurs- en ingenieursdepartemente en dus bestaan daar 'n nodigheid om die dissipline en die spesifieke belangstellingsvelde te herdefinieer. Volgens die vooruitskatting wat gedoen is met behulp van 'n tydreeksanalise, blyk dit dat die gunstelingterreine vir navorsing in die toekoms op die gebiede van inligtingstegnologie, intelligente sisteme, optimisering, gehalte en voorsienings-kettingbestuur sal wees.


 

 

“Full text available only in PDF format” 

 

 

REFERENCES

[1] Crandall, R. E. 1986. Applying Industrial Engineering Techniques in Service Industries. Industrial Management, 28(3), pp. 13-16.         [ Links ]

[2] Davenport, T.H. and Short, J.E. 1990. The new Industrial Engineering: Information Technology and Business Process Redesign. Sloan management Review, 31(4), pp. 11-27.         [ Links ]

[3] Eskandari, H. et al. 2007. Enhancing the undergraduate industrial engineering curriculum: Defining desired characteristics and emerging topics. Education and Training, 49(1), pp. 45-55.         [ Links ]

[4] Hodgson' T. J and Soyster A.L. 1994. Manufacturing research and the expanding role of industrial engineering. Industrial Engineers, 26(7), pp. 69.         [ Links ]

[5] Hamilton, J.D. 1994. Time Series Analysis. Princeton University Press        [ Links ]

[6] Jocelyn Droplet and Lalshmanan. R. 1993. Computers and industrial engineering courses: A winning combination. Computers & industrial engineering.         [ Links ]

[7] Koelling, C.P., Beruvides, M.G. and Tankoonsombut, K. 1996. Technology's impact on the future of industrial engineering. Computers & Industrial Engineering, 31(1, 2), pp. 5-8.         [ Links ]

[8] Koksal, G. and Egitman, A. 1998. Planning and design of industrial engineering education quality, Computers & industrial engineering, 35(3-4), pp. 639-642.         [ Links ]

[9] Malik, M.A.K. 1994 Developing countries: Industrial Engineering and its use. Industrial Engineering, 26(3), pp. 51-52.         [ Links ]

[10] Masin, I. and Vytlacil, M. 2001 Industrial engineering in the Czech Republic. Work Study, 50(5), pp. 194-196.         [ Links ]

[11] Preez, D.N. and Pintelon, L. 1997 The industrial engineer- caught between two revolutions. Production Planning & Control, 8(5), pp. 418-430.         [ Links ]

[12] Salvendy, G. 1992. Handbook of Industrial Engineering. John Wiley & Sons.         [ Links ]

[13] White, J.A. 1985 Strengthening the Role of Industrial Engineering in Education and Society. Industrial Engineering, 17(12), pp. 46-52.         [ Links ]

[14] Xu, W. and Wang, R. 1996. Applications and development of industrial engineering in China. Computers & Industrial Engineering, 31(3, 4), pp.537-542.         [ Links ]

Web references

[15] www.iienet.org        [ Links ]

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License