SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.32 número1A vision for the sending of the church in BotswanaFrom Pentecost to Patmos: Acts to Revelation. Introduction and Survey índice de autoresíndice de assuntospesquisa de artigos
Home Pagelista alfabética de periódicos  

Serviços Personalizados

Artigo

Indicadores

Links relacionados

  • Em processo de indexaçãoCitado por Google
  • Em processo de indexaçãoSimilares em Google

Compartilhar


Verbum et Ecclesia

versão On-line ISSN 2074-7705
versão impressa ISSN 1609-9982

Verbum Eccles. (Online) vol.32 no.1 Pretoria  2011

http://dx.doi.org/10.4102.ve32i1.388 

ORIGINAL RESEARCH

 

Prakties-teologiese riglyne vir die drie kategorieë van visuele prediking

 

 

Barend J. van Tonder

Department Practical Theology, University of Pretoria, South Africa

 

 


ABSTRAKTE

Met die verskyning van die TV-medium binne die Suid-Afrikaanse milieu in die laat sestigerjare en vroeë sewentigerjare (vgl. Barnard 2009:192), het 'n nuwe wyse van kommunikasie die lig gesien. Grotendeels het dit meegebring dat die kommunikasiemedium van die woord deur die kommunikasiemedium van die beeld vervang is (vgl. Sweet 1999:200).Visuele kommunikasie het die mees ingrypende verskuiwing geword wat oor die afgelope vyf dekades plaasgevind het. Uiteraard het dit 'n nuwe generasie na vore gebring, wat as die visuele generasie bekend staan, en binne die visuele taalkode kommunikeer.
Visuele uitbeelding word in hierdie artikel gestel as 'n legitieme vorm van homiletiese aanbieding naas die oratoriese aanbieding van die prediking. In hierdie artikel word drie kategoriee van visuele prediking word geidentifiseer, naamlik, (1) die visuele beeldpreek, (2) die visuele uitbeeldingspreek en die (3) visuele verbeeldingspreek. Praktiese riglyne vir elke vorm van visuele prediking word in hierdie artikel ontwikkel, sodat die visuele geletterdheid van die prediker kan verhoog.


 

 

Full text available only in PDF format.

 

 

Literatuurverwysings

Atkinson, G., 2006, Multi-sensory worship viewed n.d., from http://www.multisensoryworship.com        [ Links ]

Barnard, A.C., 1995, Liggaamshouding, liggaamsbeweging en liturgiese dans, Agenda vir die dertiende sinode van Noord-Transvaal (NG Kerk), bl. 218-232.         [ Links ]

Barnard, P.H., 2009, 'Relevante prediking in 'n veranderende wêreld van relatiwiteit: 'n ondersoek na deelname aan die erediens en die houding teenoor kerk en prediking onder gelowiges in die konteks van die Paarl', PhD-proefskrif, Departement Praktiese Teologie, Universiteit van Pretoria.         [ Links ]

Beach, N., 2004, An hour on Sunday, Zondervan, Grand Rapids, MI.         [ Links ]

Blackwood, R., 2009a, Multisensory preaching and teaching, viewed n.d., from http://www.koinoniablog.net.2009/02/multisensory-preaching-1.html        [ Links ]

Blackwood, R., 2009b, Multisensory preaching and teaching. Simply entertainment?, viewed n.d., from http://www.facebook.com/note.php?note_id=82348300952        [ Links ]

Brink, V., 1997, Adolossensie in die laaste dekade van die twintigste eeu. Ongepubliseerde werk.         [ Links ]

Buitendag, J., 2009, 'Triniteit en triangulasie. Op soek na 'n kosmiese liturgie' in F.G. Immink & C.J.A. Vos (reds.), God in 'n kantelende wêreld, bl. 220-230, Protea Boekhuis, Pretoria.         [ Links ]

Burke, S., 2005, 'Story', in G. Russinger & A. Field (eds.), Practitioners, voices within the emerging church, pp. 75-76, Regal Books, California.         [ Links ]

Campbell, A.V., 1981, Rediscovering pastoral care, Darton, Longman and Todd Ltd, London.         [ Links ]

Carstens, C., 1997, Jeugspiritualiteit, Ongepubliseerde werk.         [ Links ]

Carter Florence, A., 2008, 'The preaching imagination', in T.G. Long & L. Tubbs Tisdale (reds.),Teaching preaching as a Christian practice, pp. 116-133, Westminster John Knox Press, London, UK.         [ Links ]

Collison, M., 2000, Seven trends to watch in the next decade, viewed n.d., from http://www.youthspecialties.com/articles/topics/culture/changing.php        [ Links ]

Comby, J., 1985, How to read Church History, SCM Press Ltd, London, UK.         [ Links ]

De Gruchy, J.W., 2009, John Calvin - Christian Humanist, Evangelical Reformer, Lux Verbi.BM, Wellington, SA.         [ Links ]

Denison, C., 2006, The artist's way of preaching, John Knox Press, Louisville, KY.         [ Links ]

Detweiler, C., 2005a, 'Art is dangerous', in G. Russinger & A. Field (eds.), Practitioners, voices within the emerging church, pp. 82-83, Regal Books, California.         [ Links ]

Detweiler, C., 2005b, 'Christ and Culture', in G. Russinger & A. Field (eds.), Practitioners, voices within the emerging church, pp. 102-115, Regal Books, California.         [ Links ]

Dingemans, G.D.J., 1996, 'Preken in een poste postmoderne konteks', in M. Nel (red.), Prediking - Kommunikasie in konteks, bl. 117-134, Makro Boeke, Voortrekkerhoogte.         [ Links ]

Fry Brown, T., 2008, 'The use of language', in T.G. Long & L. Tubbs Tisdale (eds.), Teaching preaching as a Christian practice, pp. 101-115, Westminster John Knox Press, London, UK.         [ Links ]

Garrety, T., 2005a, 'The visual language', in G. Russinger & A. Field (eds.), Practitioners, voices within the emerging church, pp. 90-91, Regal Books, California.         [ Links ]

Garrety, T., 2005b, 'Christ and Culture', in G. Russinger & A. Field (eds.), Practitioners, voices within the emerging church, pp. 102-115, Regal Books, California.         [ Links ]

Harris, J.H., 2008, 'Interpreting the larger Social Context', in T.G. Long & L. Tubbs Tisdale (eds.),Teaching preaching as a Christian practice, pp. 90-100, Westminster John Knox Press, London, UK.         [ Links ]

Henry, M.K., 2000, Multisensory teaching, viewed n.d., from http://www.interdys.org/servlet/compose?section id=5        [ Links ]

Hestorff, S., 2005, Youth Ministry Changing, viewed n.d., from http://www.biblicalrecorder.org/content/news        [ Links ]

Hogan, L., 2008, 'Creation of form', in T.G. Long & L. Tubbs Tisdale (eds.), Teaching preaching as a Christian practice, pp. 134-148, Westminster John Knox Press, London, UK.         [ Links ]

Immink, F.G., 2009, 'God in 'n kantelende wêreld', in F.G. Immink & C.J.A Vos (eds.), God in 'n kantelende wêreld, bl. 9-17, Protea Boekhuis, Pretoria.         [ Links ]

Jensen, R.A., 2005, Envisioning the Word - The use of visual images in preaching, Augsburg Fortress, Minneapolis, MN.         [ Links ]

Johnston, G.M., 2001, Preaching to a Postmodern World, Baker Books, Grand Rapids, MI.         [ Links ]

Jones, A., 2001, 'Alternative worship', Cutting Edge, Winter, 19-23.         [ Links ]

Kimball, D., 2003, Do we need youth ministry anymore?, viewed n.d., from http://www.youthspecialties.com/articles/topics/culture/need_youth_ministry.php        [ Links ]

Lischer, R., 2005, The End of Words, Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, MI.         [ Links ]

Long, T.G., 2001, Beyond the worship wars, The Alban Institute Inc., Herndon, VA.         [ Links ]

Mathewson, S., 2007, The Use of PowerPoint in Preaching, viewed n.d., from http://blog.preachingtoday.com/2007/05/the_use_of_power_point_in_prea.html        [ Links ]

McCrindle, M., 2009, Who is Generation Z?, viewed n.d., from http://s60761.gridserver.com/2009/03/who-is-generation-z/        [ Links ]

McDougall, J., 2009, Teaching the visual generation: teachers' responses to art, media and the visual literacy challenge, viewed n.d., from http://www.aare.edu.au/02pap/mcd02235.htm        [ Links ]

McLuhan, M. & Laphan, L.H., 1994, Understanding Media: The Extension of Man, MIT Press, Cambridge, MA.         [ Links ]

Miller, C., 1994, The Empowered Communicator, Broadman and Holman, Nashville, TN.         [ Links ]

Miller, C., 2006, 'Making the listenable sermon, seeable', in 16th Annual national conference on preaching, Fellowship Church, Dallas, Texas, April 24-26, 2006, CD-ROM.         [ Links ]

Nel, M. (ed.), 1996, Prediking - Kommunikasie in konteks, Makro Boeke, Voortekkerhoogte.         [ Links ]

Niemandt, N., 2007, Nuwe drome vir nuwe werklikhede, Lux Verbi.BM, Wellington.         [ Links ]

Pagitt, D., 2005, 'Story and evangelism', in G. Russinger G. & A. Field (eds.), Practitioners, voices within the emerging church, pp. 87, Regal Books, California.         [ Links ]

Pagitt, D., 2006, CD-ROM. 'Re-Imagining Preaching', in 16th Annual national conference on preaching,Fellowship Church, Dallas, Texas, April 24-26, 2006, CD-ROM.         [ Links ]

Prokes, M.T., 1996, Toward a theology of the body, Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, MI.         [ Links ]

Robinson, H.W., 2006, CD-ROM. Case Study of Creative Exposition, 16th Annual national conference on preaching - April 24-26, 2006, Fellowship Church, Dallas, Texas.         [ Links ]

Rognlien, B., 2005, Experiential Worship. Encountering God with heart, soul, mind and strength,Navpress Publishing Group, Colorado Springs, CO.         [ Links ]

Romanowski, W.D., 2007, Eyes Wide Open, Brazos Press, Grand Rapids, MI.         [ Links ]

Smith, S., 2006, 'Message in the medium of visual illustration', in 16th Annual national conference on preaching, Fellowship Church, Dallas, Texas, April 24-26, 2006, CD-ROM.         [ Links ]

Stevenson, K., 1981, Family Services, SPCK.         [ Links ]

Sweet, L.I., 1999, Soul Tsunami, Zondervan, Grand Rapids, MI.         [ Links ]

Sweet, L.I., 2006, in 'n onderhoud met Lawrence, R. Second Century Youth Ministry van http://www.LeonardSweet.com/includes/showsweetendArticles.asp?article        [ Links ]

Toplak, C., 2004, Teaching political science to visual generations, viewed n.d., from http://www.epsnet.org/2004/pps/Toplak.pdf        [ Links ]

Troeger, T.H., 2007, 'Preaching as a language of hope', in C.J.A. Vos, LL. Hogan & J.H. Cilliers, (eds.),Seeing visions and dreaming dreams: the imaginative power of preaching hope, pp. 59-72, Protea Book House, Pretoria.         [ Links ]

Tubbs Tisdale, L., 2008, 'Exegeting the Congregation', in T.G. Long& L. Tubbs Tisdale (eds.), Teaching preaching as a Christian practice, pp. 75-89, Westminster John Knox Press, London, UK.         [ Links ]

Van Tonder, B.J., 2001, 'Kerkmusiek vir hedendaagse tieners', Mdiac-proefskrif, Departement Praktiese Teologie, Universiteit van SA.         [ Links ]

Van Tonder, B.J., 2006, 'Prediking binne die konteks van die hedendaagse gesinserediens', M.A. Teologie, Department Praktiese Teologie, Universiteit van Pretoria.         [ Links ]

Vos, C.J.A. & Pieterse, H.J.C., 1997, Hoe lieflik is u woning, RGN Uitgewery, Pretoria.         [ Links ]

Vos, C.J.A., 2007, 'Preaching as a language of hope', in C. J.A. Vos, L.L. Hogan & J.H. Cilliers, (eds),Preaching as a language of hope, pp. 11-28, Protea Book House, Pretoria.         [ Links ]

Warren, T., 2006, 'Investing time for creativity: A long-term plan', 16th Annual national conference on preaching, April 24-26, 2006, Fellowship Church, Dallas, Texas, CD-ROM.         [ Links ]

Willingham, T., 2007, Media in worship, viewed n.d., from http://www.umcmcd.org/manual/media-tw.html        [ Links ]

Woodbridge, B.A., 2007, Preaching as subversive activity, viewed n.d., from http://www.religion-online.org/showarticle.asp?title=1616        [ Links ]

Young, E., 2006, CD-ROM, 'Preaching creatively', 16th Annual national conference on preaching,Fellowship Church, Dallas, Texas, April 24-26, 2006.         [ Links ]

Zander, D., 2006, 'Creative preaching in postmodern culture', 16th Annual national conference on preaching, Fellowship Church, Dallas, Texas, April 24-26, 2006, CD-ROM.         [ Links ]

 

 

Correspondence:
Ben van Tonder
PO Box 20750
Proteapark 0305
South Africa
Email: benirma@mweb.co.za

Received: 12 Apr. 2010
Accepted: 14 Sept. 2011
Published: 09 Dec. 2011

Creative Commons License Todo o conteúdo deste periódico, exceto onde está identificado, está licenciado sob uma Licença Creative Commons