SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.30 número3 índice de autoresíndice de materiabúsqueda de artículos
Home Pagelista alfabética de revistas  

Servicios Personalizados

Articulo

Indicadores

Links relacionados

  • En proceso de indezaciónCitado por Google
  • En proceso de indezaciónSimilares en Google

Compartir


Verbum et Ecclesia

versión On-line ISSN 2074-7705
versión impresa ISSN 1609-9982

Verbum Eccles. (Online) vol.30 no.3 Pretoria  2009

http://dx.doi.org/10.4102/ve.v30i3.184 

ORIGINAL RESEARCH
doi: 10.4102/ve.v30i3.184

 

Seventy years of dogmatics and Christian ethics at the University of Pretoria: A Dutch Reformed perspective

 

 

Conrad Wethmar

Department Dogmatics and Christian Ethics, University of Pretoria, South Africa

Correspondence

 

 


ABSTRACT

This article provides a brief analysis and evaluation of the work done by the Department of Dogmatics and Christian Ethics at the University of Pretoria during its history of 70 years. The respective periods of tenure of the successive members of staff were extensive enough to serve as a basis for distinguishing between various phases in the development of the Department. In each of the phases, a significant and distinctive contribution was made to the academic enterprise of the Faculty of Theology, as well as to the work of the Dutch Reformed Church which was represented by the relevant members of staff.

Keywords: dogmatics; Christian ethics; University of Pretoria; Dutch Reformed Church; Department of Dogmatics and Christian Ethics


 

 

Full text available only in PDF format.

 

 

REFERENCES

Aalders, M., 2005, 125jaar Faculteit der Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit, Meinema, Zoetermeer.         [ Links ]

Berkhof, H., 1985, Introduction to the study of dogmatics, Eerdmans, Grand Rapids.         [ Links ]

Bezuidenhout, R.M., 2007, 'Re-imagining life: A reflection on 'public theology' in the work of Linell Cady, Denise Ackermann and Etienne de Villiers', PhD thesis, Nelson Mandela Metropolitan University.         [ Links ]

Botha, M.C., 1946, ''n Woord van waardering', in W. Nicol (red.), Die ontstaan en groei van ons Teologiese Fakulteit en huldebetoon aan die grondlegger Prof G M Pellissier, pp. 18-19, Voortrekkerpers, Pretoria.         [ Links ]

Du Preez, A.B., 1933, Die dualistiese inspirasieleer: 'n Dogmahistoriese ondersoek, Meinema, Delft.         [ Links ]

DuPreez, A.B.,1955, DieSkriftuurlikegrondslag vir rasseverhoudinge, Nasionale Handelsdrukkery, Elsiesrivier.         [ Links ]

Du Preez, A.B., 1959, Eiesoortige ontwikkeling tot volksdiens, HAUM, Kaapstad.         [ Links ]

Du Preez, A.B., 1962, 'Die kerklike Doktore-amp', Ned Geref Teologiese Tydskrif 4(1), 36-47        [ Links ]

Du Preez, A.B., 1967, 'Die ensiklopediese plek van Kerkreg', Deo Gloria-blad, 9-11.         [ Links ]

De Villiers, D.E., 1978, Die eiesoortigheid van die Christelike moraal, Rodopi, Amsterdam.         [ Links ]

De Villiers, D.E., 1984, 'Kerklike standpunte sedert die instelling van die wette', in E. de Villiers and J. Kinghorn (eds.), Op die Skaal: Gemengde Huwelike en Ontug, pp. 54-77, Tafelberg, Kaapstad.         [ Links ]

De Villiers, D.E., 1986, 'Kritiek uit die ekumene', in J. Kinghorn (ed.), Die NG Kerk en Apartheid, pp. 144-164, Macmillan, Johannesburg.         [ Links ]

Ebeling, G., 1967, Wort und Glaube I, Mohr, Tübingen.         [ Links ]

Fensham, F.C. (ed.), 1958, Professor G M Pellissier, NG Kerk Uitgewers, Kaapstad.         [ Links ]

Henrico, S.J., 1929-1940, Ongepubliseerde dagboek.         [ Links ]

Heyns, J.A., 1953, Die grondstruktuur van die modalistiese Triniteitsbeskouing, Kok, Kampen.         [ Links ]

Heyns, J.A., 1971, Die huidige stand van die Gereformeerde teologie in Nederland en ons verantwoordelikheid, Van Schaik, Pretoria.         [ Links ]

Heyns, J.A., 1972, Lewende Christendom: 'n Teologie van gehoorsaamheid, Tafelberg, Kaapstad.         [ Links ]

Heyns, J.A., 1978, Dogmatiek, NG Kerkboekhandel, Pretoria.         [ Links ]

Heyns, J.A., 1982, Teologiese etiek, Deel 1, NG Kerkboekhandel, Pretoria.         [ Links ]

Heyns, J.A., 1986, Teologiese etiek, Deel 2/1, NG Kerkboekhandel, Pretoria.         [ Links ]

Heyns, J.A., 1989, Teologiese etiek, Deel 2/2, NG Kerkboekhandel, Pretoria.         [ Links ]

Heyns, J.A., 1992, Inleiding tot die dogmatiek aan die hand van die Nederlandse Geloofsbelydenis, NG Kerkboekhandel, Halfway House.         [ Links ]

Heyns, J.A., 1994, ''n Weerwoord', Skrif en Kerk, 15(1), 156-176.         [ Links ]

Jonker, W.D., 1973, 'In memoriam Prof Andries Bernardus du Preez', Ned Geref Teologiese Tydskrif 14(4), 233-234.         [ Links ]

Keet, D.J., 1958, 'Professor Pellissier as kollega', in W. Nicol (ed.), Die Ontstaan en Groei van ons Teologiese Fakulteit en Huldebetoon aan die Grondlegger Prof G M Pellissier, pp. 20-22, Voortrekkerpers, Pretoria.         [ Links ]

Lategan, L.O.K., 1995, 'Beste professor: 'n Huldeblyk aan J A Heyns', Ned Geref Teologiese Tydskrif 36(1), 4-8.         [ Links ]

Meiring, P.G.J., 1994, ''n Huldigingsartikel: Johan Heyns - Man van die kerk', Skrif en Kerk 15(1), 177-184.         [ Links ]

Molendijk, A.L., 2001, 'De beoefening van de theologie aan openbare instellingen van hoger onderwijs', in H.J. Adriaanse (ed.), Tweestromenland over wijsgerige en belijdende theologie, pp. 31-52, Peeters, Leuven.         [ Links ]

Pelzer, A.N., 1978, 'Die verhouding Teologiese Fakulteit (Afdeling B) en Universiteit', Deo Gloria blad, 29-35.         [ Links ]

Skinner, T., 1996, 'Die lewe en werk van Johan Adam Heyns: 'n Kerkhistoriese perspektief', BD thesis, University of Pretoria.         [ Links ]

Smit, D.J., 2008, 'Confessional and ecumenical? Revisiting Edmund Schlink on the hermeneutics of doctrine', Verbum et Ecclesia 29(2), 446-474.         [ Links ]

Smuts, A.J., 1986, 'G M Pellissier oor die prediking', Skrif en Kerk 7(2), 212-218.         [ Links ]

Smuts, M., 2002, 1974, 'Jeug tot jeug', G. Hofmeyr (ed.), NG Kerk 350: Eenhonderd bakens in die geskiedenis van die Nederduitse Gereformeerde Kerk 1652-2002, pp. 206-207, Lux Verbi, Wellington.         [ Links ]

Strauss, S.A., 1994, 'Johan Heyns as apologeet', Skrif en Kerk 15(1), 95-107.         [ Links ]

Strauss, S.A., 2002, 'Pieter Potgieter as mens en teoloog: Essensieel en eietyds', in D.F. Tolmie (ed.), Essentialia et Hodierna: Oblata,P.C. Potgieter (Acta Theologica, Supplementum 3), 1-16.         [ Links ]

Swart, L.C., 1978, 'Die lewe en werk van Andries Bernardus Du Preez', Postgraduate Diploma thesis, University of Pretoria.         [ Links ]

Van der Merwe, P.A., 1988, 'George Murray Pellissier, 1881-1954: Die lewensbeeld van 'n kerkman', thesis, University of Pretoria.         [ Links ]

Van der Watt, P.B., 1987, Die Nederduitse Gereformeerde Kerk, 1905-1975, NG Kerkboekhandel, Pretoria.         [ Links ]

Van Deursen, A.Th., 2005, Een hoeksteen in het verzuild bestel: De Vrije Universiteit, 1880-2005, Bakker, Amsterdam.         [ Links ]]

Van Wyk, J.A., 1958, ''n Seder val in Libanon', in F.C. Fensham (ed.), Professor G M Pellissier, pp. 1-9, N G Kerk Uitgewers, Cape Town.         [ Links ]

Veldsman, D.P., 1989, Etisering, personalisering, eksistensialisering van die geloofsbegrip, DD thesis, University of Pretoria.         [ Links ]

Visser, L.L.J., 1938-1941, Ongepubliseerde Klasaantekeninge, Faculty Theology, University of Pretoria.         [ Links ]

Visser, L.L.J., 1958, 'Geliefde Professor', in F.C. Fensham (ed.), Professor G M Pellissier, pp. 19-33, NG Kerk Uitgewers, Cape Town.         [ Links ]

Weinrich, M., 1999, Theologie und Biographie: Zum verhältnis von Lehre und Leben, foedus-Verlag, Wuppertal.         [ Links ]

Wethmar, C.J., 1977, Dogma en verstaanshorison, Rodopi, Amsterdam.         [ Links ]

Wethmar, C.J., 1993, 'Die junior vennoot in die teologiese laboratorium', Deo Gloria-blad, 10-11.         [ Links ]

Wethmar, C.J., 1994, 'Wetenskaplikheid en konfessionaliteit van die teologie: Enkele gesigspunte in verband met die teologiebegrip van J A Heyns', Skrif en Kerk 15(1), 65-74.         [ Links ]

Wethmar, C.J., 1998, 'Die toekoms van teologiese opleiding in die Nederduitse Gereformeerde Kerk', Ned Geref Teologiese Tydskrif, 39(3), 220-230.         [ Links ]

Wethmar, C.J., 2003, 'Theological education in an ecumenical context: Principles and procedures of the Pretoria model', in M.E. Brinkman, N.F.M. Schreurs, H.M. Vroom & C.J. Wethmar (eds.), Theology between Church, University and Society, pp. 61-74, Van Gorcum, Assen.         [ Links ]

Wethmar, C.J., 2003b, 'Teologiekroniek: Die nuwe hervorming en die ortodoksie', Verbum et Ecclesia 24(2), 644-649.         [ Links ]

Williams, H.H., 2006, 'J.A. Heyns en die Nederduitse Gereformeerde kerk en apartheid', DTh thesis, University of the Free State.         [ Links ]

 

 

Correspondence:
Conrad Wethmar
The Ring 10
Lynnwood, 0081
Pretoria
South Africa
E-mail: wethmar@up.ac.za

Received: 27 Nov. 2008
Accepted: 09 Sept. 2009
Published: 17 Dec. 2009

Creative Commons License Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons