SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.27 issue2Connais mon coeur! Nouvelle étude structurelle du Psaume 139Descriptive varieties of philosophical commentary author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • On index processSimilars in Google

Share


Old Testament Essays

On-line version ISSN 2312-3621
Print version ISSN 1010-9919

Old testam. essays vol.27 n.2 Pretoria  2014

 

EDITORIAL

 

Herrie (H. F.) van Rooy

 

Gerrie Snyman

Herrie started his career as adjunct faculty in 1975 after which he became a minister in the Reformed Churches in South Africa (Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika). He completed his Ph.D in 1977 in which he compared the structures of extra-biblical state treaties such as the Sefire treaties with Deuteronomium. With this study he opened the gate for a cultural-historical understanding of treaties and what would be known as the covenant in the Old Testament. Moreover, he opened the door for others to utilise extra-biblical material to understand what is going on in the Old Testament in a context that was unreceptive to the use of extra-biblical material.

He did not stay a minister for long, because his acumen was soon needed. He became a senior lecturer at the then Potchefstroom University for Christian Higher Education (now North West University, Potchefstroom Campus) where he started to teach Semitic Languages and Old Testament in 1980. In his career he served as vice-dean and as dean of the Faculty of Theology. Since 1999 he became director of the Research Unit for Reformed Theology and the Development of South-African Society. He acted as supervisor for 38 masters and doctoral students and served on four panels auditing departments at other universities.

Herrie van Rooy is a B2 NRF-rated researcher. He served on various editorial boards. He is the current editor of Koers and serves on the advisory board of Oud Testamentische Studiën, published by Brill under the auspices of Het Oudtestamentisch Werkgezelschap. He was also editor for book reviews of Old Testament Essays, the journal of the Old Testament Society of South Africa of which he was the secretary from 1992-1998 and chair from 1998-2004. He also served as member of the editing staff of the Journal for Northwest Semitic Languages and In die Skriflig.

Herrie is also very active in the different guilds to which he belonged, such as the South African Society for General Literary Studies, World Union of Jewish Studies, Society for Biblical Literature, the Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, who honoured him with the Willem van Drimmelen Medal for his work. Herrie is also an active member of SASNES of which he was treasurer, additional member, and chair.

He published widely in journals and essays in books. He was co-editor of a few books and published his own book in 1999 on the Syriac Apocryphal Psalms at Oxford University Press.

 

A ARTICLES IN JOURNALS

"'n Vergelyking van die struktuur van die buite-Bybelse staatsverdrae - met besondere aandag aan die Sefire-verdrae - met die struktuur van Deuteronomium." In die Skriflig 45 (1978): 38-49.

"The Relation between Anat and Baal in the Ugaritic Texts." Journal of Northwest Semitic Languages 7 (1979): 85-95.

"Historiese kritiek en die Ou Testament." Koers 46/2 (1981): 113-123.

"Parallelism, Metre and Rhetoric in Ezekiel 29:1-16." Semitics 8 (1982): 90-105.

"Die verbond - van Ou Testament na Nuwe Testament." In die Skriflig 66 (1983): 13-33.

"Friedman on Arabs in Israeli Literature." Literator 3/3 (1983): 1-6.

"Hulde aan ons ou vertalers." Koers 48/2 (1983): 111-123.

"Sintaktiese ontleding van poësie." Literator 4/2 (1983): 48-53.

"'n Deelsgenitief in Afrikaans: 'n Opmerking van 'n Hebraïkus na aanleiding van Hand du Plessis se Sintaksis vir Eerstejaars." SA Tydskrif vir Taalkunde 2/3 (1984): 27-41.

"Latynse vertalings van die Ou Testament - 'n bespreking aan die hand van Genesis 17:1-7." Literator 6/4 (1984): 52-63.

"Eschatology and Audience: The Eschatology of Haggai." Old Testament Essays 1/1 (1988): 49-63.

"Jeremia en die Woord in 'n tyd van krisis." Koers 53/3 (1988): 331-346.

"Verbond en vergewing." Hervormde Teologiese Studies 44/4 (1988): 864-882.

"Deuteronomy 28,69 - Superscript of Subscript." Journal of Northwest Semitic Languages 14 (1988): 215-222.

"Esegiël 29:1-16: Teen Egipte of teen Israel." Scriptura 31 (1989): 1-13.

"Prediking oor die profetiese stof van die Ou Testament." In die Skriflig 23 (1989): 62-74.

"The Structure of the Aramaic Treaties of Sefire." Journal of Semitics 1/1 (1989): 133-139.

"Die Pasga en sy boodskap in die tyd van die Ou Testament." Koers 55 (1990): 5-16.

"Prophetic Utterances in Narrative Texts, with Reference to 1 Samuel 2:27-36." Old Testament Essays 3 (1990): 203-218.

With E. J. Smit. "The Vox Populi and Structural Aspects of Ezekiel." Old Testament Essays 3 (1990): 275-285.

"Die gebruik van die Ou Testament in die belydenisskrifte : hermeneuties beoordeel." In die Skriflig 25 (1991): 29-46.

"Riglyne vir die prediking oor wysheidsliteratuur, toegespits op die boek Spreuke." In die Skriflig 25 (1991): 303-321.

"A Few Remarks on the Aramaic Treaties from Sefire." Journal of Northwest Semitic Languages 17 (1991): 145-149.

With E. J. Smit. "Put, fontein, gat of wat? b'r in die Massoretiese teks." Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Taalkunde Supplement 13 (1992): 35-43.

"Psalm 155: One, Two or Three Texts? Revue de Qumran 58 (1993): 149-162.

"Geskiedenis en gesigshoek met besondere verwysing na die rol van die profete in Kronieke." In die Skriflig 27 (1993): 261-277.

"The Names Israel, Ephraim and Jacob in the Book of Hosea." Old Testament Essays 6 (1993): 135-149.

"The Hebrew and Syriac Version of Psalm 154." Journal for Semitics 5 (1993): 97-102.

"Profetiese bediening: die Woord en sy hoorders." In die Skriflig 28 (1994): 543-556.

"Die vertaling van voorwaardelike konstruksies met die deelwoord in Bybelse Hebreeus in 'n aantal Bybelvertalings." Literator 15 (1994): 155-184.

"The Origin of the Syriac Apocryphal Psalm 153." Journal for Semitics 6 (1994): 192-200.

"Die wisselwerking tussen profeet en gehoor in die boek Esegiël." In die Skriflig 28 (1994): 235-246.

"Die bydrae en relevansie van die Ou-Testamentiese wetenskapsbeoefening in die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (1869-1994)." In die Skriflig 29 (1995): 47-76.

With Jaap L. Helberg. "Die gebruik van die Ou Testament in die volkslewe: 'n Ondersoek onder predikante en ander lidmate van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika." In die Skriflig 29 (1995): 663-681.

"The Textual Traditions and Origin of the Syriac Apocryphal Psalm 152." Journal of Northwest Semitic Languages 21/2 (1995): 93-104.

"The Old Testament as Tradition." Evangelical Review of Theology 19/2 (1995): 102-114.

"Die inleidings en opskrifte van die vyf Siriese Apokriewe Psalms." In die Skriflig 30/1 (1996): 97-111.

"Die sogenaamde Bybelse kultuurmandaat (Gen. 1:28 en 2:15) en ontwikkeling." Koers 61/4 (1996): 425-440.

"Die Siriese apokriewe Psalms in die manuskrip 12t4." Acta Theologica 16/1 (1996): 107-128.

"Word die partikel asjer as inleidingspartikel in voorwaardelike sinne in Bybelse Hebreeus gebruik?" Supplement for Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Linguistiek 33 (1996): 23-46.

"Die verhouding van die Siriese Psalm 151 tot die Griekse en Hebreeuse weergawes." Skrif en Kerk 18/1 (1997): 176-197.

"Etiek en Ou Testament: 'n Kritiese bespreking van Bybelse grondslae vir moderne etiese vraagstukke." In die Skriflig 31/1 (1997):1-17.

"Psalm 154:14 and the Relation between the Hebrew and Syriac Versions of Psalm 154." Journal of Biblical Literature 116/2 (1997): 321-324.

"Die Siriese manuskrip 12t4 - 'n merkwaardige manuskrip uit die twaalfde eeu." In die Skriflig 31/4 (1997): 389-402.

"The Marginal Notes to the Syriac Apocryphal Psalms in Manuscript 12t4." Vetus Testamentum 48/4 (1998): 542-554.

"The Message of a Number of Psalms as Interpreted in Syriac Psalm Headings." Skrif en Kerk 19 (1998): 653-663.

"A Second Version of the Syriac Psalm 151." Old Testament Essays 11/3 (1998): 567-581.

"The 'Hebrew' Psalm Headings in the Syriac Manuscript 12t4." Journal of Northwest Semitic Languages 25/1 (1999): 225-237.

"Vryheid en verbond: 'n Ou-Testamentiese perspektief." In die Skriflig 34/1 (2000): 3-16.

With Y. Kim. "Reading Psalm 78 Multi-Dimensionally." Scriptura 74 (2000): 285-298.

"Psalm 151 in Three Syriac Psalm Commentaries." Die Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 112 (2000): 612-623.

"Ezekiel 18 and Human Rights." Skrif en Kerk 21/3 (2000): 654-665.

"Christusprediking uit die Ou Testament: 'n Nuwe benadering tot 'n ou probleem?" In die Skriflig 35/1 (2001): 45-60.

"Per bonam consequentiam: Die status van eksegetiese afleidings." In die Skriflig 35/1 (2001): 81-100.

"Disappointed Expectations and False Hopes: The Message of Ezekiel 13:1-16 in a Time of Change." Hervormde Teologiese Studies 54/4 (2002): 1499-1511.

"The Headings of the Psalms in the Dead Sea Scrolls." Journal of Northwest Semitic Languages 28/2 (2002): 127-141.

With Y. Kim. "Reading Psalm 78 Multidimensionally: The Authorial Dimension." Scriptura 84 (2003): 468-484.

"The Headings of the Psalms in the Two Syriac Versions of the Commentary of Athanasius." Old Testament Essays 17/4 (2004): 659-677.

"Die nuwe Psalmomdigting: Die Messias weggelaat? (The New Psalter in Afrikaans: Was the Messiah Omitted?)." Hervormde Teologiese Studies 60/3 (2004): 755--767.

"A New Critical Edition of the Hebrew Bible." Journal of Northwest Semitic Languages 30/1 (2004): 139-150.

WithY. Kim. "Reading Psalm 78 Multidimensionally: The Dimension of the Reader." Scriptura 88 (2005): 101-117.

"The Syro-Hexaplaric Headings of the Psalms in Manuscript 12t3." Aramaic Studies 3/1 (2005): 109-126.

"The Peshitta of Ezekiel and the Septuagint: A Study of the Two Traditions in Ezekiel 1." Old Testament Essays 18/2 (2005): 394-405.

"Reconciliation in Deuteronomy." Verbum et Ecclesia 26/1 (2005): 263-274.

"Messiasverwagting en prediking uit die Ou Testament. (Messianic Expectation and Preaching from the Old Testament)." In die Skriflig 39 (2005): 615-630.

"Die 2001-omdigting van die Psalms na vyf jaar. (The 2001 Metric Psalter in Afrikaans after Five Years)." Vir die Musiekleier 33 (2006): 55-65.

"Translation Technique and Translating a Translation, with Special Reference to Ezekiel 8-11." Aramaic Studies 5 (2007): 61-72.

"A New Proposal for an Old Crux in Ezekiel 2:6." Journal of Northwest Semitic Languages 33 (2007): 79-87.

"The Headings of the Psalms in the East Syriac Tradition Reconsidered." Biblica 89/4 (2008): 505-525.

"Reading the Psalms Historically: Antiochene Exegesis and a Historical Reading of Psalm 46." Acta Theologica 29/2 (2009): 120-134.

"Dr. P.C. Snijman: A Forgotten Old Testament Scholar." Old Testament Essays 22/3 (2009): 719-732.

"Psalm 137 en die beryming van wraakpsalms. (Psalm 137 and the Versification of Psalms with Curses)." In die Skriflig 43/3 (2009): 585-600.

"A Short History of Early Hebrew: Cases, Articles, Alphabets and Some Early Texts." Journal for semitics 20/1 (2011): 1-17.

"Ezekiel 33;12-16 in Papyrus 967." Journal for semitics 20/1 (2011): 271-282.

"Die messiaanse interpretasie van die psalms in enkele Antiocheense en Oos-Siriese Psalmkommentare." In die Skriflig 45/2-3 (2011): 659-672.

"Esegiël 33 as wentelpunt in die boek van Esegiël." In die Skriflig/ In Luce Verbi 46/1 (2012), 6 pages. DOI: 10.4102/ ids.v46i1.51.

"Klaagliedere by Qumran: 'n Tweede redaksie?" HTS Teologiese Studies/ Theological Studies 68/1 (2012). Art. #1265. 7 pages. DOI: 10.4102/hts.v68i1 .1265.

With Philips, Gregory Y., Fika J. Janse van Rensburg. "Developing an Integrated Approach to Interpret New Testament Use of the Old Testament." In die Skriflig/In Luce Verbi 46/2 (2012). Art. #50. 10 pages. DOI: 10.4102/ids. v46i2.50.

"The Ancient Versions of Lamentations." Scriptura 110/2 (2012): 227-236.

"The Headings of Psalms 73-82 in the Commentary of Dionysius Bar Salibi." Journal of Northwest Semitic Languages, 39/1 (2013): 103-117.

 

B PAPERS PUBLISHED IN CONFERENCE PROCEEDINGS

"Berit in Jeremiah 11." Papers Read at the 24th Meeting of the Ou-Testamentiese Werkgemeenskap in Suider-Afrika: OTWSA 24 (1982): 93-102.

"Structural Analysis and Exegesis - Illustrated with Reference to Deuteronomy: Aspects of the Exegetical Process." OTWSA 20-21 (1982): 162-180.

"The Nations in Isaiah: Studies in Isaiah." OTWSA 22-23 (1982): 312-229.

"Bryt in Daniël." The Exilic Period: Aspects of Apocalyptism: OTWSA 25 (1982) and 26 (1983): 163-174.

"Conditional Sentences in Biblical Hebrew." Pages 9-16 in Proceedings of the Ninth World Congress of Jewish Studies. Edited by World Union of Jewish Studies. Pirsume ha-Igud ha-'olami le-mada'e ha-Yahadut. Jerusalem: World Union of Jewish Studies, 1986.

"Fertility as Blessing and Infertility as Curse in the Ancient Near East and the Old Testament." Pages 225-235 in Archaeology and Fertility Cult in the Ancient Mediterranean. Edited by Anthony Bonanno. Amsterdam: Grunter, 1986.

"Nathan's Promise and the Succession History." Studies of the Succession Narrative: OTWSA 27-28 (1986): 321-338.

"Ezekiel's Prophecies against Egypt and the Babylonian Exiles." Pages 115-122 in Proceedings of the Tenth World Congress of Jewish Studies. Division A. Edited by David Assaf. Jerusalem: World Union of Jewish Studies, 1990.

"The Psalm Headings in Book 1 of the Syro-Hexapla Psalms." Pages 373-392 in X Congress of the International Organization for Septuagint and Cognate Studies. Edited by Bernard A. Taylor. Septuagint and Cognate Series 51. Atlanta: Society of Biblical Literature, 2001.

"Towards a Critical Edition of the Headings of the Psalms in the Different Syriac Traditions." Pages 545-554 in Bible and Computer: The Stellenbosch AIBI-6 Conference: Proceedings of the Association Internationale Bible et Informatique "From Alpha to Byte," University of Stellenbosch 17-21 July 2000. Edited by Johann Cook. Leiden: Brill, 2002.

"The Peshitta and Biblical Quotations in the Longer Syriac Version of the Commentary of Athanasius on the Psalms (BL Add. 14568_, with Special Attention to Psalm 23 (24) and 102 (103)." Pages 311-326 in The Peshitta: Its Use in Literature and Liturgy. Edited by R. Bas Ter Haar Romeney. Monograps of the Peshitta Institue Leiden 15. Leiden: Brill, 2006.

 

C BOOKS

Teks, Sintaksis en Eksegese. Wetenskaplike Bydraes van die PU vir CHO. Potchefstroom: PU vir CHO, 1984. 17 Pages.

Van der Walt, Jan J., Fika J. Janse van Rensburg and Herrie F. van Rooy, eds. In Ons Eie Taal. Potchefstroom: PU vir CHO, 1986.

With Eddie Bruwer, Willem S. Vorster and A. J. Hennie Pieterse. Ontwikkeling: Armoede, tegnologie en die omgewing. Wetenskaplike Bydraes van die PU vir CHO. Reeks F1: IRS-studiestukke, Studiestuk No. 351. Potchefstroom: PU vir CHO, 1998.

Studies on the Syriac Apocryphal Psalms. Journal of Semitic Studies Supplement 7. Oxford: Oxford University Press, 1999.

De Moor, Johannes C. and Herrie F. van Rooy, eds. Past, Present, Future: The Deuteronomistic History and the Prophets. Oudtestamentische Studien 44. Leiden: Brill, 2000.

Fitzgerald, John T., Fika J. van Rensburg and Herrie F. van Rooy, eds. Animosity, the Bible and Us. Atlanta: Society of Biblical Literature, 2009.

 

D CHAPTERS IN BOOKS

"Calvin's Genesis Commentary - which Bible Text did He Use?" Pages 203-216 in Our reformational tradition : A Rich Heritage and Lasting Vocation. Institute for Reformation Studies, Series F. Potchefstroom: PU vir CHO, 1984.

"2 Samuel." Die verklarende Bybel. Kaapstad: Lux Verbi, 1985.

"Die betekenis van die 1933/53-vertaling." Page 61-70 in In Ons Eie Taal. Edited by Jan van der Walt. Potchefstroom: PU vir CHO, 1986.

"Die vertaling van stylfigure in die 1983-vertaling." Pages 89-96 in In Ons eie Taal. Edited by Jan van der Walt. Potchefstroom: PU vir CHO, 1986.

"Die Ou Testament en politieke samewerking met nie-christene." Pages 31-42 in Kerkwees in Suid-Afrika vandag. Edited by Jaap L. Helberg et al. Potchefstroom: Potchefstroom Teologiese Publikasies, 1991.

"Sagaria." Pages 1331-1345 in Die Bybel in praktyk. Edited by Wil Vosloo and Fika J. van Rensburg. Vereeniging: CUM, 1993.

"The Old Testament Sabbath." Pages 53-63 in The Biblical Day of Rest. Edited by Francois A. Swanepoel. Pretoria: UNISA, 1994.

"Prophet and Society in the Persian Period According to Chronicles." Pages 163-179 in Temple and Community in the Persian Period. Volume 2 of Second Temple Studies. Edited by Tamara C. Eskenazi and Kent H. Richards. Journal for the Study of the Old Testament: Supplement Series 175. Sheffield: JSOT Press, 1994.

"Die implikasies van die Bybelse kultuurmandaat (Gen. 1:28 en 2:15) van bewoon, bewerk, beheers en bewaak vir ontwikkeling - 'n prinispiële perspektief." In Ontwikkeling: Armmoede, tegnologie en die omgewing. Edited by Herrie F. van Rooy, Eddie Bruwer, Willem S. Vorster and A J. Hennie Pieterse. Wetenskaplike bydraes van die PU vir CHO. Reeks F1: IRS-studiestukke, Studiestuk No. 351. Potchefstroom: PU vir CHO, 1997.

"The Psalms in Early Syriac Tradition." Pages 537-550 in The Book of Psalms: Composition and Reception. Edited by Peter W. Flint and Patrick D. Miller. Vetus Testamentum Supplement 99. Leiden: Brill, 2005.

"The Text of the Psalms in the Shorter Syriac Commentary of Athanasius." Pages 165-175 in Text, Translation and Tradition: Studies on the Peshitta and its Use in the Syriac Tradition: Presented to Konrad D. Jenner on the Occasion of his Sixty Fifth Birthday. Edited by Wido T. van Peursen and R. Bas Ter Haar Romeney. Monographs of the Peshitta Institute Leiden 14. Leiden: Brill, 2006.

"Agreement between LXX and Peshitta versus MT in Ezekiel: Some Important Examples." Pages 213-227 in Translating a Translation: The LXX and its Modern Translations in the Context of Early Judaism. Edited by Hans Ausloos and Centrum voor Septuaginta Studies en Tekstkritiek. Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensum 213. Leuven: Peeters, 2008.

2008. "The Minor Versions and the Text of Ezekiel." Pages 493-506 in Florilegium Lovaniense: Studies in Septuagint and Textual Criticism in Honour of Florentino Garcia Martinez. Edited by Hans Ausloos, Bénédicte Lemmelijn and Marc Vervenne. Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensum 224. Leuven: Peeters, 2008.

"The Enemies in the Headings of the Psalms: A Comparison of Jewish and Christian Interpretation." Pages 41-58 in Animosity, the Bible and Us. Edited by John T. Fitzgerald, Fika J. van Rensburg and Herrie F. van Rooy. Global Perspectives on Biblical Scholarship. Atlanta: Society of Biblical Literature, 2009.

"The Treatment of hapax legomena in MT Ezekiel, in LXX Ezekiel and Peshitta: A Comparative Study." Pages 263-279 in Septuagint and Reception: Essays Prepared For the Association for the Study of the Septuagint in South Africa. Edited by Johann Cook. Vetus Testamentum Supplement 127. Leiden: Brill, 2009.

"The Versification of the Psalms and the Interpretation of the Psalms in Hebrews." Pages 263-278 in Psalms and Hebrews: Studies in Reception. Edited by Dirk J. Human and Gert J. Steyn. New York: T. & T. Clark, 2010.

"Ezekiel: The Glory of God, God's Presence and a Glorious Future." Pages 162-170 in Perspectives on Mission in the Old Testament: Pictures from Chosen Old Testament Literature. Edited by Hendrik A. J. Kruger, Edward C. Orsmond and Hennie van Deventer. Wellington: Christian Literature Fund, 2012.

"Ezekiel, the Prophet of the Glory of the Lord." Pages 127-148 in The Lion has Roared: Theological Themes in the Prophetic Literature of the Old Testament. Edited by H. G. L. (Eric) Peels and S. D. (Fanie) Snyman. Eugene, Oreg.: Pickwick, 2012.

"Revisiting the Original Greek of Ezekiel 18." Pages 193-205 in Text-Critical and Hermeneutical Studies in the Septuagint. Edited by Johann and Hans-Joseph Stipp. Vetus Testamentum Supplement 157. Leiden: Brill, 2012.

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License