SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.64 número2 índice de autoresíndice de materiabúsqueda de artículos
Home Pagelista alfabética de revistas  

Servicios Personalizados

Articulo

Indicadores

Links relacionados

  • En proceso de indezaciónCitado por Google
  • En proceso de indezaciónSimilares en Google

Compartir


HTS Theological Studies

versión On-line ISSN 2072-8050
versión impresa ISSN 0259-9422

Herv. teol. stud. vol.64 no.2 Pretoria jun. 2008

 

v64n2a13

Vreugde en verdriet in die huis van Jakob

 

Happiness and lament in the house of Jacob

 

 

Paul Krueger

Skool vir Bybelwetenskappe en Antieke Tale. Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus)

 

 


ABSTRACT

The birth narrative in Genesis 29:31-30:24 is a coherent mini drama in its own right, although it is embedded in the patriarchal narratives and as such furnishes important background to the unfolding drama in Jacob's house. In this narrative, the reader is invited right into the intricate family relations of a dysfunctional polygamous marriage, where two rivals communicate with each other and their mutual husband by means of the names given at birth to their children and the children of their slave girls. This article focuses on the quest for happiness, which is evident in the births and name-giving in the house of Jacob. Although true happiness remains elusive, at the end both women receive their dues. God keeps a balance between the two contenders, but the birth of Rachel's son calls for a resolution still to come. The text is thus left open ended.


 

 

Texto completo disponível apenas em PDF.

Full text available only in PDF format.

 

 

Literatuurverwysings

Alter, R 1981. The art of Biblical narrative. New York: Basic Books.         [ Links ]

Bellis, A O 1999. A sister is a forever friend: Reflections on the story of Rachel and Leah. JRT 55-56(2), 109-115.         [ Links ]

Brueggemann, W 1982. Genesis. Atlanta, GA: John Knox. (Interpretation.         [ Links ])

Callaway, M 1986. Sing, o barren one: A study in comparative midrash. Atlanta, GA: Scholars. (SBLDS 91.         [ Links ])

Childs, B S 1962. Memory and tradition in Israel. London: SCM. (SBT 37.         [ Links ])

De Stadler, L G 1994. Groot tesourus vir Afrikaans. Halfweghuis: Southern Boekuitgewers.         [ Links ]

De Vaux, R 1961. Ancient Israel: Its life and institutions. London: Darton, Longman & Todd.         [ Links ]

Dillard, R B & Longman, T 1994. An introduction to the Old Testament. Grand Rapids, MI: Zondervan.         [ Links ]

Fokkelmann, J P 1975. Narrative art in Genesis: Specimens of stylistic and structural analysis. Assen: Van Gorkum. (Studia Semitica Neerlandica 17.         [ Links ])

Gamberoni, J 1977. s v Zebul . ThWAT.

Gispen, W H 1983. Genesis: Vertaald en verklaard. Kampen: Kok. (COT.         [ Links ])

Hamilton, V P 1995. The book of Genesis, Chapters 18-50. Grand Rapids, MI: Eerdmans.         [ Links ]

Holwerda, B 1954. Dictaten I: Historia Revelationis Veteris Testamenti. Kampen: s.i.         [ Links ]

Koehler, L & Baumgartner, W (Hrsg) 1988. A bilingual dictionary of the Hebrew and Aramaic Old Testament: English and German. 3. Auflage. Leiden: Brill. (Aangedui as KBL3.         [ Links ])

Kratz, R G 2000. Die Komposition der erzählenden Bücher des Alten Testaments: Grundwissen der Bibelkritik. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. (UTB für Wissenschaften 2157.         [ Links ])

Krueger, P P 2000. Die beskrywing van gedagtesamehang: 'n Eksegetiese hulpmiddel, geïllustreer aan die hand van Genesis 2. ThD-proefskrif, Potchefstroomse Universiteit vir C H O.         [ Links ]

Laffey, A L 1990. Wives, harlots and concubines: The Old Testament in feminist perspective. London: SPCK Holy Trinity Church.         [ Links ]

Lehming, S 1963. Zur Erzählung von der Geburt der Jakobsöhne. VT 13, 74-81.         [ Links ]

Longacre, R E & Levinsohn, S 1978. Field analysis of discourse, in Dressler W U (ed), Current trends in linguistics, 103-122. New York: De Gruyter. (RTT/UzT 2.         [ Links ])

Longacre, R E1996. The grammar of discourse, 2nd ed. New York: Plenum. (Topics in language and linguistics.         [ Links ])

Louw, J P & Nida, E A (eds) 1989. Greek-English lexicon of the New Testament based on semantic domains, volume 1, 2nd ed. New York: United Bible Societies.         [ Links ]

Meurer, T 2001. Der Gebärwettstreit zwischen Leah und Rahel: der Erzählaufbau von Gen 29, 31-30, 24 als Testfall der erzählerischen Geschlossenheid einer zusammenhanglos wirkenden Einheit. BN 107-108, 93-108.         [ Links ]

Millard, A R 1974. The meaning of the name Judah. ZAW 86, 216-218.         [ Links ]

Rad, G von 1972. Das erste Buch Mose, Genesis: Übersetzt und erklärt. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. (ATD 2/4.         [ Links ])

Richter, H-F 1979. "Auf den Knien eines anderen gebären": Zur Deutung von Gen 30, 3 und 50, 23. ZAW 91, 436-437.         [ Links ]

Ross-Burstall, J 1994. Leah and Rachel: A tale of two sisters. WW 14(2), 162-170.         [ Links ]

Sarna, N M 1989. Genesis: The traditional Hebrew text with the new JPS translation. Philadephia, PA: The Jewish Publication Society. (JPS Torah Commentary.         [ Links ])

Seebass, H 1999. Genesis II/2, Vätergeschichte II (23, 1-36, 43). Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag.         [ Links ]

Speiser, E A 1964. Genesis. New York: Doubleday. (Anchor Bible.         [ Links ])

Swanson, J A 2001. A Dictionary of Biblical Languages with Sementic domains: Hebrew Old Testament. Logos Research Systems.         [ Links ]

Taschner, J 2000. Verheissung und Erfülling in der Jakoberzählung (Gen 25, 19-33, 17): Eine Analyse ihrer Spannungsbogens. Freiburg im Breisgau: Herder. (Herders Biblische Studien 27.         [ Links ])

Van Selms, A 1967. Genesis, deel II. Nijkerk: Callenbach. (POT.         [ Links ])

Wahl, H M 1997. Die Jakobserzählungen: Studien zu ihrer mündlichen Überlieferung, Verschriften und Historizität. Berlin: De Gruyter. (BZAW 258.         [ Links ])

Waltke, B K 2001. Genesis: A commentary. Grand Rapids, MI: Zondervan.         [ Links ]

Wenham, G 1994. Genesis 16-50. Dallas, TX: Word Books. (WBC 2.         [ Links ])

Westermann, C 1981. Genesis. 2. Teilband 12-36. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag. (BKAT I/2.         [ Links ])

 

 

1 Hierdie teks staan onder verskillende name bekend, byvoorbeeld: Geboortevertelling van Jakob se seuns (Erzählung von der Geburt der Jakobsöhne) (Lehming 1963), Wedywering om geboorte te skenk (Gebärwettstreit) (Wahl 1997; Meurer 2001), Storie van Ragel en Lea (Bellis 1999) of Geboorte en naamgewing van Jakob se seuns (Westermann 1981).
2 Vreugde behels ongeveer die semantiese domein 25.116-134 en verdriet die semantiese domein 25.228-296 wat Louw & Nida (1989:302-304, 319-320) onderskei. Genoemde semantiese domeine word deur Swanson (1998) op Bybelse Hebreeus toegepas. Dit kom ook ongeveer ooreen met die semantiese domeine 718 tot 721 wat De Stadler (1994) ten opsigte van Afrikaans onderskei.
3 Vgl Westermann (1981:579) vir 'n opsomming van verklarings van hierdie moeilike uitdrukking. Die verklaring van Fokkelmann (1975:135), Sarna (1989:208), Seebass (1999:338) en andere word nagevolg, naamlik dat haar stryd met haar suster ook 'n stryd vir/met God (Gotteskampf) is, 'n geloofsworsteling om sy seën, omdat Hy haar nie kinders gee nie. Die genitief word as objektiewe genitief verstaan. Jacob (1934:600) verstaan dit as subjektiewe genitief ('n geveg waarby God betrokke is, 'n geveg om God se saak). Ander verklaarders (byvoorbeeld Holwerda 1954:112; Westermann 1981:579) beskou <yh!l)a$ hier as 'n intensiewe vorm (bitter swaar stryd). 'n Variasie op hierdie siening is dat <yh!l)a$ die aard van die stryd beskryf, naamlik een is wat menslike mag te bowe gaan (Speiser 1964:231).
4 Qere (dg* aB!* – geluk het gekom); waarskynlik is die Ketiv beter: dg*B+ (met geluk).
5 Qere: Hy beloon; Ketiv: man (vya!) van loon (rk**c*).
6 Die hapax legomenon lbz word uiteenlopend verklaar en vertaal. Gispen (1983:89) motiveer die vertaling wat meeste ouer Bybelvertalings volg, naamlik: bly by. Gamberoni (1977:534) se vertaling, ophemel, op die hande dra (verhimmeln, auf Händen tragen) word nagevolg deur onder andere die NIV (treat ... with honour) en die NBV (op handen dragen). KBL se verklaring: verdra (nie wegstuur nie), word deur Westermann (1981:581) nagevolg. Von Rad (1972:236) vertaal: tot regmatige vrou maak (zur rechtmaßige Frau machen).

Creative Commons License Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons