SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.48 issue2Laughter in the Old Testament: A hotchpotch of humour, mockery and rejoicing?An exploration of synthetic biology: A preliminary Christian ethical assessment of the advantages and disadvantages of synthetic biology author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

In die Skriflig

On-line version ISSN 2305-0853
Print version ISSN 1018-6441

Abstract

STRAUSS, Hendrik S.W  and  DE WET, Friedrich W. Hermeneutiese uitdagings aan Christosentriese prediking vanuit Ou-Testamentiese narratiewe. In Skriflig (Online) [online]. 2014, vol.48, n.2, pp.01-11. ISSN 2305-0853.

Baie predikers vind dit moeilik om Christus vanuit die Ou Testament te verkondig. Die probleem van Christosentriese prediking uit die Ou Testament is wesenlik 'n hermeneutiese probleem. In hierdie artikel word gepoog om 'n antwoord hierop te bied deur eerstens bepaalde ankers in 'n see van hermeneutiese moontlikhede te identifiseer. Hierdie ankers sluit in die Christelike karakter van die Ou Testament en die eenheid tussen die Ou en Nuwe Testament met 'n universele boodskap. Ten einde Christus op 'n geloofwaardige en verantwoordelike wyse vanuit die Ou Testament te preek, is 'n eksegetiese metode waarin rekening gehou word met die karakter van die Ou Testament, sowel as die verhouding daarvan tot die Nuwe Testament, onontbeerlik. Die holisties histories-kritiese metode dien, na ons mening, Christosentriese prediking uit die Ou Testament die beste, aangesien dit die literêre, historiese en teologiese aspekte van 'n teks verreken. Terwyl 'n verantwoordelike eksegetiese metode die basis lê vir Christosentriese prediking uit die Ou Testament, word daar ook 'n verkenning gedoen van sinvolle (organiese) oorgange vanuit Ou-Testamentiese narratiewe na die Nuwe Testament. Aangesien Christosentriese prediking uit die Ou Testament nie sonder gevare is nie, word enkele slaggate ten opsigte daarvan uit die Ou-Testamentiese narratiewe uitgelig.

        · abstract in English     · text in Afrikaans     · Afrikaans ( pdf )

 

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License