SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.48 issue1Christ as Davidic figure in RevelationRabbi Abraham Joshua Heschel's religious antecedents as legitimising a Christian faith expression author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • On index processSimilars in Google

Share


In die Skriflig

On-line version ISSN 2305-0853
Print version ISSN 1018-6441

Abstract

LOUW, Daniel J. Lyding tussen lot en deug binne die dilemma van gestremdheid. Die onwikkeling van 'n teologie van die 'gestremde God, hygend in 'n rolstoel'. In Skriflig (Online) [online]. 2014, vol.48, n.1, pp.01-10. ISSN 2305-0853.

Die gegewendheid en realiteit van verskillende vorme van gestremdheid onderstreep menslike weerloosheid en magteloosheid. Vir gelowiges wat worstel met die vraag na sin in lyding, roep dit onder andere die vraag op na die verband tussen lyding en die almag en krag van God. Die basiese argument is dat die Hellenistiese konsep en paradigma van die mag van God, God as pantokrator, die starre onbeweeglikheid van 'n apatiese God voorveronderstel. Met behulp van die oorsaak-gevolg skema van denke, word God, in terme van die menslike logika, 'n deterministiese kousaliteitsbeginsel en verklaringsmeganisme. Met behulp van 'n teopasgitiese hermeneutiek binne die raamwerk van 'n kruisteologie, word aandag gegee aan die opsie van 'n lydende en meelydende God (die passie van God). Die swakheid en weerloosheid van God (astheneia) beskryf die egtheid en integriteit van God in terme van 'n wesenlike identifikasie met die lyding van mense. Verlatenheid (derelictio) transformeer die populêre, dogmatiese siening van almags-determinisme in die sensitiewe paradigma van weerlose medelye. 'n Teologie van die 'gestremde God' word ontwikkel in die lig van die teologiese implikasies van ta splanchna op 'n eksistensiële Godsverstaan. 'n Tipe erbarmingsteologie ('binnegoed' of dermteologie) word ontwikkel wat help om die metafoor van 'n 'gestremde God, hygend in 'n rolstoel' pastoraal te verstaan. Met die oog op die omvattende verstaan van hoop, moet 'n kruisteologie aangevul word met 'n opstandingsteologie. Die uitwerking van troos op mense met gestremdheid is parrhësia: die moed om te lewe.

        · abstract in English     · text in English     · English ( pdf )

 

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License