SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.45 issue2-3How can God allow it? A bibliological enrichment of the theodicy issue from a comparison between the Book of Revelation and 4 EzraThe human dignity of the human embryo: The debate thus far author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

In die Skriflig

On-line version ISSN 2305-0853
Print version ISSN 1018-6441

Abstract

LOTTER, G.A.  and  HOEPFNER, H.G.. Die pastorale begeleiding van die aangenome kind met betrekking tot die Vaderskap van God. In Skriflig (Online) [online]. 2011, vol.45, n.2-3, pp.551-568. ISSN 2305-0853.

In hierdie artikel word die betekenis van die Vaderskap van God by aangenome kinders ondersoek en ook hoe hulle pastoraal daarin begelei kan word. Die voortgaande debat oor aangenome kinders en spesifieke kwessies by aangenome kinders soos identiteit, verwerping en verlies word bespreek. Verder word die vaderbeeld wat aangenome kinders van onderskeidelik die biologiese vader en die aanneemvader het, ondersoek, gevolg deur 'n bespreking van hoe die aangenome kind se beeld van God moontlik beïnvloed kan word deur die beeld van 'n aardse vader. Riglyne vir pastorale begeleiding tot 'n gesonde opvatting oor die Vaderskap van God en die vorming van identiteit, asook die hantering van verwerping en verlies, word gegee. Die artikel sluit af met enkele gevolgtrekkings.

        · abstract in English     · text in Afrikaans     · Afrikaans ( pdf )

 

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License