SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.43 issue4In the portals of preaching: Renewal of preaching from within Biblical and reformed rootsPersuasion in 1 Corinthians 3:9c-23 author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

In die Skriflig

On-line version ISSN 2305-0853
Print version ISSN 1018-6441

Abstract

HELBERG, J.L.. Die bron van lewensvreugde volgens Psalm 1 en wat dit vir gereformeerde prediking inhou. In Skriflig (Online) [online]. 2009, vol.43, n.4, pp.841-860. ISSN 2305-0853.

Die artikel wil vasstel wat die sterk klem op lewensvreugde en die allesbeheersende betekenis van die Tora, die op-skrifgestelde Woord van God, in Psalm 1 behels en wat dit vandag vir die Woordverkondiging in die erediens inhou. Daarvoor word ook die verhouding van Psalm 1 tot die res van die psalms, tot die Ou Testament as geheel en tot die Nuwe Testament ondersoek. Die bevinding is dat die Nuwe-Testamentiese vervulling Woordgedrewe, Christusgedrewe en Heilige Geesgedrewe prediking, dit is koninkryks- en verbondsprediking, impliseer. Die erediens is God se ontmoeting met sy verbondsvolk. Die prediker vervul geheel en al 'n dienende rol en moet hom bepaal en beperk tot Skrifverklaring en toepassing.

        · abstract in English     · text in Afrikaans     · Afrikaans ( pdf )

 

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License