SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.42 issue4A theological-ethical judgement of child labour in South Africa author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

In die Skriflig

On-line version ISSN 2305-0853
Print version ISSN 1018-6441

Abstract

SMIT, C.J.. Sleutels vir die toepassing van die kerkorde. In Skriflig (Online) [online]. 2008, vol.42, n.4, pp.603-612. ISSN 2305-0853.

Hierdie artikel handel oor die toepassing van 'n Skriftuurlike kerkorde, maardan as 'n benaderingswyse eerder as 'n metode. Reeds in die benaderingswyse kom die verskil na vore tussen kerkordelike handelinge wat op 'n kerkregtelike wyse uit-gevoer word, en die toepassing van wette wat op 'n staats-regtelike wyse uitgeoefen word. In die kerklike regsuitoefening behoort dit dus nie te gaan om oortredings van die kerkorde -soos dit in die burgerlike regsuitoefening wel om oortredings van staatswette en -statute gaan nie. 'n Oortreding van die kerkorde moet dus slegs as 'n oortreding geag word in soverre dit 'n oortreding van die Skrif is. 'n Oortreding van 'n staatswet is op sigself 'n strafbare oortreding. Om die kerkorde op die genoemde wyse in die kerkregering toe te pas, word as benaderingsraamwerk na die Hebreeuse "gokmah" (wysheid) en die Romeinse "aequitas" (billikheid) in die "aedificatio" (opbou) van die gemeente verwys.

        · abstract in English     · text in Afrikaans     · Afrikaans ( pdf )

 

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License