SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.86 issue1Criticalities of Non-Verbal Reading Competencies: An Afrocentric Ethnological Approach to Qualitative Research"It is more about the juggling of your muscles": Insights regarding the concept of appoggio as derived from qualitative interviews with Werner Nel and his former students (Article 2) author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Koers

On-line version ISSN 2304-8557
Print version ISSN 0023-270X

Abstract

OLIVIER, Antoinette. Bel canto sangonderrigbeginsels met spesiale verwysing na die begrip appoggio - h tweedelige ondersoek in die pedagogiek van Werner Nel- Artikel 1. Koers (Online) [online]. 2021, vol.86, n.1, pp.1-9. ISSN 2304-8557.  http://dx.doi.org/10.19108/KOERS.86.1.2517.

Gedurende sy vaste ampstermyn (1974-2010) as sangdosent by die Skool vir Musiek van die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys - sedert 2004 bekend as die Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus) - is Werner Nel verantwoordelik vir die tegniese ontwikkeling wat sangstudente sou benodig om vokale kunsmusiek in die Europese tradisie uit te voer. Hierdie artikel ondersoek die stemtegniese beginsels wat Nel gebruik het om sy studente op te lei, met spesiale verwysing na die sentrale en kennelik moeilike begrip appoggio. Laasgenoemde is π kernbelangrike stemtegniese en -estetiese ideaal van die bel canto sangtegniek en dit word gevolglik in hierdie artikel as vertrekpunt gebruik om Ne se onderrigmetodes, onderrigbeginsels of opvoedkundige benadering rakende effektiewe asemhaling vir esteties bevredigende klankproduksie in oënskou te neem. Die metodes van data-insameling vir hierdie enkele, beskrywende gevallestudie sluit beide π tradisionele en sistematiese literatuuroorsig van die bel canto sangtegniek in, sommige van Nel se handgeskrewe en getikte dokumente, asook semi-gestruktureerde onderhoude met Nel en geselekteerde deelnemers wat by hom gestudeer het en wat huidig professioneel werk as sangers en pedagoë.

Keywords : appoggio; asemhaling vir sang; bel canto sangtegniek; liggaamspostuur vir sang; Nel; Werner; sangonderrig.

        · abstract in English     · text in Afrikaans     · Afrikaans ( pdf )

 

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License