SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.77 issue1Christian attitudes in scholarship: The role of worldviewsA vision for a Reformed Christian college for South Africa author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • On index processSimilars in Google

Share


Koers

On-line version ISSN 2304-8557
Print version ISSN 0023-270X

Abstract

DU PLESSIS, Elize C.  and  MARAIS, Petro. Leerders in die markplein: Etiese en opvoedkundige dilemmas. Koers (Online) [online]. 2012, vol.77, n.1, pp.1-7. ISSN 2304-8557.

Sedert die afskaffing van wetgewing (die Suid-Afrikaanse Skolewet, Nr. 84 van 1996) wat bepaal dat 'n leerder net na 'n sekere skool in 'n area mag gaan, het daar groot kompetisie tussen skole ontstaan om leerders na hul skole te lok. Die tendens het ontstaan om leerders wat 'n aanwins vir die skool kan wees as handelsitems te beskou, veral as hierdie leerders 'n talent toon vir sport en uitstekende sportprestasies lewer. Die hoofdoel van die navorsing was om te bepaal of skoolhoofde, leerders en ouers reken dat dit oneties is om talentvolle leerders te koop. 'n Kwalitatiewe navorsingsbenadering is gevolg om die standpunte van 'n doelgerigte, geselekteerde steekproef van skoolhoofde, leerders en ouers te bepaal betreffende die 'koop' van talentvolle leerders. Hierdie deelnemers is gekies omdat hulle belangrike rolspelers is in die proses wanneer talentvolle leerders 'gekoop' word. Data is verkry met behulp van 'n vraelys met semi-gestruktureerde en oop vrae. Die deelnemers se antwoorde is krities geanaliseer en die etiese korrektheid daarvan is bepaal deur dit te evalueer in ooreenstemming met die etiese idees soos geïdentifiseer in die vyf etiese benaderings, naamlik (1) die nuttigheidsbenadering, (2) die regte-benadering, (3) die regverdigheidsbenadering, (4) die Deugdebenadering en (5) die etiese probleemoplossingsbenadering. 'n Uitbreiding van hierdie bevindinge gee 'n idee van 'n gemeenskap se houding oor die 'koop' van talentvolle leerders en dien ook om vas te stel of daar 'n behoefte tot groter bewustheid van hierdie praktyk bestaan. Die bevindinge is belangrik om die verskillende uitgangspunte van skoolhoofde, talentvolle leerders en ouers rakende etiese en opvoedkundige dilemmas van talentvolle leerders wat 'gekoop' word, te illustreer.

        · abstract in English     · text in English     · English ( pdf )

 

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License