SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.76 issue2Law, religion and organ transplantsThe profile of the adolescent boy as mentee on the West Coast author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • On index processSimilars in Google

Share


Koers

On-line version ISSN 2304-8557
Print version ISSN 0023-270X

Abstract

BOSHOFF, E.  and  VAN ZYL, E.S.. Die verband tussen lokus van beheer en etiese gedrag onder werknemers in die finansiële sektor. Koers (Online) [online]. 2011, vol.76, n.2, pp.283-303. ISSN 2304-8557.

Onetiese gedrag is 'n snel-eskalerende tendens in die huidige werksituasie, waar daar binne organisasies 'n verval in etiese gedrag op nasionale sowel as internasionale vlak blyk te wees. Werknemers in die finansiële sektor in Suid-Afrika vorm 'n bepaalde area van belang rakende etiese gedrag. Verskeie in-sidente van onetiese gedrag word binne die finansiële sektor gerapporteer en noodsaak 'n fokus op faktore wat etiese gedrag mag beïnvloed. Huidige navorsing ondersteun 'n persoonsituasie-interaksiebenadering tot etiese besluitneming, waar sowel individuele as situasionele faktore die individu se besluite beïnvloed. Navorsing dui daarop dat individuele faktore soos lokus van beheer n invloed op etiese gedrag mag uitoefen. Die wyse waarvolgens hierdie veranderlikes met mekaar verband hou, is nog nie ondersoek ten opsigte van werknemers in die Suid-Afrikaanse finansiële sektor nie. Ten einde die verband tussen lokus van beheer en etiese gedrag te bepaal, is Schepers se Lokus van Beheervraelys asook die Werksoortuigingsvraelys afgeneem op 100 werknemers in die finansiële sektor in Bloemfontein. Statisties-beduidende verbande (p<0,05) is ge-vind tussen interne lokus van beheer en etiese gedrag, ekster-ne lokus van beheer en etiese gedrag, asook outonomie en etiese gedrag. Op grond van die resultate is aanbevelings gemaak aangaande die ontwikkeling van strategieë en intervensies om onetiese gedrag binne organisasies te verminder.

Keywords : besigheidsetiek; etiese gedrag; finansiële sektor; lokus van beheer; onetiese gedrag.

        · abstract in English     · text in English     · English ( pdf )

 

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License