SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.74 issue1-2Education and the role of the church in Africa: Three relevant aspectsMentoring novice researchers in higher education: A "communities of practice" perspective author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Koers

On-line version ISSN 2304-8557
Print version ISSN 0023-270X

Abstract

VAN DER WALT, J.L.; POTGIETER, F.J.  and  WOLHUTER, C.C.. Onderwysersopleiding in Suid-Afrika: Leersame aspekte van ander stelsels. Koers (Online) [online]. 2009, vol.74, n.1-2, pp.87-115. ISSN 2304-8557.

Onderwysersopleiding in Suid-Afrika, as 'n onderdeel van die land se onderwysstelsel, is sedert 1994 onderworpe aan radikale hervorming, as deel van die algehele rekonstruksie van die samelewing. Beraadslaging oor hierdie faset van die stelsel het uitgeloop op 'n aantal betekenisvolle publikasies sowel as veranderings in die praktyk daarvan. Die vraag ontstaan egter of die Suid-Afrikaanse teorie en praktyk met betrekking tot onderwysersopleiding enigiets kan leer uit die stelsels en praktyke van ander lande. Om hierdie vraag te beantwoord, is 'n vergelykende ondersoek van stapel gestuur wat die onder-wysersopleidingstelsels van tien ander lande of deelstate behels het, insluitend dié van twee ontwikkelende lande. Die vergelyking is gebaseer op 'n filosofies-teoretiese raamwerk. Die vergelyking toon dat die Suid-Afrikaanse onderwysersoplei-dingstelsel ten opsigte van teorie en praktyk inderdaad goed met dié van ander vergelyk, maar ook dat daar enkele leemtes in die teorie en praktyk van die Suid-Afrikaanse sowel as ander stelsels bestaan.

Keywords : onderwysersopleiding; onderwysstelsel; vergelykende opvoedkunde.

        · abstract in English     · text in Afrikaans     · Afrikaans ( pdf )

 

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License