SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.73 issue1Continuing professional development for teachers in South Africa and social learning systems: Conflicting conceptual frameworks of learningContribution of stigmatisation and discrimination against HIV-positive adolescents to the occurance of the HIV and AIDS pandemic author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Koers

On-line version ISSN 2304-8557
Print version ISSN 0023-270X

Abstract

STEYTLER, J.P.D.  and  STRYDOM, H.. Die rol van 'n mentor vir seuns tydens die oorgangsfase van die laat-middelkinderjare na adolessensie. Koers (Online) [online]. 2008, vol.73, n.1, pp.33-53. ISSN 2304-8557.

Seuns in hulle laat-middelkinderjare beleef verreikende veranderings in hulle lewens. Die bereiking van puberteit en die oorskakeling van kinderjare na adolessensie veroorsaak groot spanning en wrywing. Die intensiteit van die verhouding tussen pa en seun neem dikwels af terwyl die betrokkenheid in portuurgroepe weer toeneem. Hierdie artikel fokus op die seun in sy laat-middelkinderjare se belewing van sy biologiese pa en die invloed van die gesinsrangorde. As alternatiewe vaderfiguur word die klem op 'n mentor gelé. Die behoefte aan 'n mentor en die verwagtings wat die seun in sy Iaat-middeIkinderjare het rakende die mentor, word ondersoek.

Keywords : gesinsrangorde; mentor; oorgangsfase; kind na adolessent; pa-seunverhouding; seuns; laat-middelkinderjare.

        · abstract in English     · text in Afrikaans     · Afrikaans ( pdf )

 

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License