SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.36 número1Understanding God images and God concepts: Towards a pastoral hermeneutics of the God attachment experienceThe use of biblical themes in the debate concerning the xenophobic attacks in South Africa índice de autoresíndice de assuntospesquisa de artigos
Home Pagelista alfabética de periódicos  

Serviços Personalizados

Artigo

Indicadores

Links relacionados

  • Em processo de indexaçãoCitado por Google
  • Em processo de indexaçãoSimilares em Google

Compartilhar


Verbum et Ecclesia

versão On-line ISSN 2074-7705
versão impressa ISSN 1609-9982

Resumo

MAMPURU, Deborah  e  MOJALEFA, Jerry. Mongwalelo wa sefela sa Serote: 'A re thabeng re rete' (Difela tsa kereke, 2010). Verbum Eccles. (Online) [online]. 2015, vol.36, n.1, pp.1-7. ISSN 2074-7705.  http://dx.doi.org/10.4102/ve.v36i1.1491.

Bangwadi ba Bathobaso ba difela tša kereke ba hueditšwe ke bangwadi ba baruti (ba Matoitshi ba Kereke ya Lutere ya Berlin) ge ba tlo ngwala difela. Ka go realo ke ba mathomo ba go ngwala poleloopelwa ya Sepedi. Ka lebaka la gore baruti ba Matoitshi ba be ba sa tsebe melao ya go laola metara wa Sepedi, ba thomile go hlama difela tsa bona ka mokgwa wo difela tsa Setoitshi di hlamilwego ka wona. Bangwadi ba difela ba Bapedi le bona ba ba sala morago bjalo. Ka go realo go ka thwe mothopomogolo wa khuetso ya sebjalebjale dingwalong tsa Sepedi ke mediro ya kereke ya mathomothomo. Le ge go le bjalo bohlokwa bjo bja kgolo ya theto ka tsela ya difela dingwalong tsa Sepedi ga se bja salwa morago le go gatelelwa ke basekaseki. Maikemisetso a taodiswana ye ke go lekola, ka botlalo, mongwalelo wa difela ka go nepiša sefela sa Serote sa 147 sa go bitswa 'A re thabeng re rete' (Difela tsa kereke 2010:130). Go yo tsitsinkela ka fao mongwalelo o tswetsago pele kgegeo. Ka mantsu a mangwe, go yo sekasekwa dipharologantsho tsa mongwalelo tse di tswetsago pele kgegeo. Go tlo lemogwa gore kgegeo yeo e bonagatswa ka modiro wa Selalelo se Sekgethwa sa Morena seo se hlalowago ka tsela ya khuduego/maikutlo go tweta pele morero wa mongwadi/moopedi wa sefela se ka ge bjale Selalelo e le selo seo Bakriste ba se hlomphago (se lebane le tshwarelo ya dibe tsa bona), go ya ka fao se hlaloswago ka gona ka tsela yeo ya kgegeo.

        · resumo em Inglês     · texto em Outros     · Outros ( pdf )

 

Creative Commons License Todo o conteúdo deste periódico, exceto onde está identificado, está licenciado sob uma Licença Creative Commons