SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.19 issue1British doctors' experiences of working in rural South Africa: The London GP Out of Programme ExperiencePerceptions of menopause and aging in rural villages of Limpopo Province, South Africa author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • On index processSimilars in Google

Share


Health SA Gesondheid (Online)

On-line version ISSN 2071-9736
Print version ISSN 1025-9848

Abstract

CASSIM, Nadeem  and  RUGGUNAN, Shaun. A qualitative study of the factors influencing the global migration of anatomical pathologists in KwaZulu-Natal, South Africa. Health SA Gesondheid (Online) [online]. 2014, vol.19, n.1, pp.01-09. ISSN 2071-9736.  http://dx.doi.org/10.4102/hsag.v19i1.811.

AGTERGROND: Die doel van hierdie artikel is om die faktore te identifiseer wat die globale migrasie van Suid-Afrikaanse anatomiese patoloë wat in die provinsie van KwaZulu-Natal werk, beïnvloed. DOELWIT: Hierdie artikel beantwoord die vraag: 'Watter faktore beïnvloed histopatoloë wat in KwaZulu-Natal gebaseer is om uit Suid-Afrika te migreer?', en verskaf sodoende insig in 'n ondernagevorste mediese spesialisasie. METODES: 'n Kwalitatiewe benadering en doelgerigte steekproefneming is gebruik. Die data het 11 diepgaande onderhoude met histopatoloë wat in KwaZulu-Natal (KZN) werk en een onderhoud met 'n voormalige KZN-gebaseerde histopatoloog wat nou in die Verenigde State werk, ingesluit. Die onderhoude is opgeneem en getranskribeer. Die data is vir patrone gekodeer en hierdie patrone het temas gegenereer. Die koderingsproses en tematiese generering was herhalend. RESULTATE: Ses temas is in hierdie data ontdek. Hiervan het vyf temas redes vir die moontlike migrasie van histopatoloë voorgestel. Dit sluit in gebrek aan erkenning deur kliniese dokters, gebrek aan loopbaangeleenthede, die afskrikmiddel van verpligte diens in die openbare sektor na kwalifisering, sosio-ekonomiese en politieke onstabiliteit in Suid-Afrika, en endemiese misdaadvlakke. 'n Sesde tema het aan die lig gebring dat vergoeding nie 'n beslissende faktor is in histopatoloë se keuse om te migreer nie. GEVOLGTREKKINGS: Vergoeding blyk nie 'n rede vir migrasie te wees nie, aangesien die salarisse van hierdie spesialiste in ooreenstemming met globale salarisse is. Hoewel dit nie veralgemeenbaar is nie, stel die bevindings voor dat meer werk aan die menseverhouding-aspekte gedoen moet word om hierdie mediese spesialiste te behou. Dit het implikasies vir menslike hulpbronne in gesondheidsbeleid.

        · abstract in English     · text in English     · English ( pdf )

 

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License