SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.19 issue1Directly-Observed Treatment Strategy implementation practices in a hospital in eThekwini health districtViews of pharmacists on involvement in ward rounds in selected public hospitals in Limpopo Province author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • On index processSimilars in Google

Share


Health SA Gesondheid (Online)

On-line version ISSN 2071-9736
Print version ISSN 1025-9848

Abstract

PHALADI-DIGAMELA, Mauwane R.. Community-physician-based versus hospital-based antenatal care: A comparison of patient satisfaction. Health SA Gesondheid (Online) [online]. 2014, vol.19, n.1, pp.1-7. ISSN 2071-9736.  http://dx.doi.org/10.4102/hsag.v19i1.780.

AGTERGROND:  Strategien om in die gesondheidsorgbehoeftes van swanger vroue te voorsien, word dwarsdeur die voorgeboorte, intra-partum en nageboorte periodes beskikbaar gestel. Hierdie strategien beoog om die perinatale en moederlike sterfstesyfers te verlaag onder vroue wie reeds op 'n vroeë stadium gesondheidsorg benut. Onrenlmatige en laat voorgeboortebesoeke lei daartoe dat voorgeboorte ingrypings nie voldoende benut word nie. DOELWITTE:  Hierdie studie het beoog om twee groepe vroue se vlak van tevredenheid met die gratis voorgeboortesorg wat hul by privaat praktisyns uit die gemeenskap en vroedvroue uit die openbare sektor ontvang het, te vergelyk en beskryf. METODE: 'n Kwantitatiewe vergelykende beskrywende ontwerp met 'n Likert-skaal is gebruik. Sestig vroue, die helfte van elke groep, het aan die studie deelgeneem. Gestruktureerde vraelyste met geslote-vrae opsies is gebruik om die data te verkry. RESULTATE:  Die praktisyns se groep was meer tevrede met die voorgeboortesorg as die vroedvroue se groep, veral ten opsigte van wagtye. GEVOLGTREKKINGS:  Deur die probleem van wagtye aan te spreek, kan die tevredenheid met voorgeboortesorg verhoog word. Daaglikse voorgeboortesorgbesoeke, eerder as besoeke op spesifieke dae, kan lang wagtye verminder aangesien besoeke dan oor al die kliniekdae versprei word. Tevredenheid met voorgeboortesorg hou implikasies in vir toegang tot gesondheidsorg, wat positiewe swangerskapsuitkomste tot gevolg het.

        · abstract in English     · text in English     · English ( pdf )

 

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License