SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.18 issue1Factors influencing the quality of patient data captured by nurses for the tuberculosis control programme in Oshakati District, NamibiaThe BETA nursing measure: Its development and testing for nursing utility author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • On index processSimilars in Google

Share


Health SA Gesondheid (Online)

On-line version ISSN 2071-9736
Print version ISSN 1025-9848

Abstract

AMIEN, Feroza; MYBURGH, Neil G.  and  BUTLER, Nadine. Location of community pharmacies and prevalence of oral conditions in the Western Cape Province. Health SA Gesondheid (Online) [online]. 2013, vol.18, n.1, pp.1-9. ISSN 2071-9736.

Gemeenskapsaptekers word gereeld genader vir advies rakende mondgesondheid, hoofsaaklik mondsere wat 'n aanduiding kan wees van mondkanker, MIV en verskeie sistemiese siektes. Gemeenskapsaptekers moet weet hoe om hierdie kwessies te hanteer. Die ligging van die area en die sosio-ekonomiese status (SES) van die apteek moet in ag geneem word aangesien dit 'n invloed mag hê op die hantering van die pasiënt. 'n Studie van hierdie aard is nog nie in die Wes-Kaap Provinsie van Suid-Afrika onderneem nie. Die doel van hierdie studie is om die voorkoms en herhaling van klagtes oor mondsiektes by gemeenskapsapteke te bepaal en of hierdie parameters verskil na gelang van metropolitaanse ligging en SES. 'n Deursnee-opname van 162 ewekansig geselekteerde privaat sektor-apteke is onderneem. Die steekproef (n = 121) is gestratifiseer ten opsigte van SES en metropolitaanse ligging. 'n Oopeinde gestruktureerde vraelys is aan apteke gefaks. 'n Telefoniese onderhoud is 'n dag later gevoer. Gemeenskapsaptekers is gevra na die herhaling van en die tipe mondgesondheidsprobleme wat hulle teëgekom het. Die meeste aptekers (91%) het dikwels met mondprobleme te doen gekry, meestal mondsere (55.8%), mondsproei (49.2%) en tandpyn (33.3%). Die bevindinge het nie verskil na gelang van metropolitaanse ligging en SES (Chi-kwadraat, Fisher se eksakte toets, p > 0.05) nie, met die uitsondering van tandpyn en mondsere. Gemeenskapsaptekers vorm 'n belangrike deel van 'n interdissiplinêre span, en speel 'n definitiewe rol in die vroeë opsporing van mondgesondheidstoestande, naamlik tandverrotting, MIV en mondkanker. Opleiding in algemene mondgesondheidstoestande behoort deel te vorm van voorgraadse aptekerskurrikulums en voortgesette professionele ontwikkelingskursusse.

        · abstract in English     · text in English     · English ( pdf )

 

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License