SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.17 issue1Undergraduate nurses' experience of the family health assessment as a learning opportunityIncidence, severity and management of cancer chemotherapy related oral mucositis in Eastern Cape and Western Cape author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • On index processSimilars in Google

Share


Health SA Gesondheid (Online)

On-line version ISSN 2071-9736
Print version ISSN 1025-9848

Abstract

OLDEWAGE-THERON, Wilna H.  and  EGAL, Abdulkadir. Impact of nutrition education on nutrition knowledge of public school educators in South Africa: A pilot study. Health SA Gesondheid (Online) [online]. 2012, vol.17, n.1, pp.1-8. ISSN 2071-9736.

Die Departement van Basiese Opvoeding het nog nie die nodige aandag aan voeding voorligting in skole gegee nie ten spyte van die belangrikheid daarvan. Voeding word aangebied as een van vele aspekte in die Lewensoriëntasie sillabusse. Onderwysers is rolmodelle om gesonde voedsel keuses te maak vir kinders, maar studies het bewys dat tekortkominge bestaan in die gesondheid en voeding verwante kennis en optrede van onderwysers. Die doel van hierdie loods studies was om die impak van 'n voeding voorligting program op die voeding kennis van Lewensoriëntering onderwysers in publieke skole in Suid Afrika (SA) te bepaal. 'n Basislyn ondersoek was uitgevoer om die voeding praktyke van onderwysers uit 45 doelbewuste gekose publieke skole te bepaal voor en na die implementering van 'n eksperimentele voeding voorligting intervensie studie. 'n Voeding kennis vraelys is deur 24 doelbewuste gekose onderwysers, verteenwoordigend van al nege provinsies in SA, voltooi voor en na die drie-dag voeding voorligtingsprogram. Beide pre en post data is geanaliseer op die Statistical Package for Social Sciences (SPSS) vir Windows program, uitgawe 17.0, vir beskrywende statistieke. Gepaarde t-toetse is gebruik om statisties betekenisvolle verskille (p < 0.05) voor en na die intervensie te bepaal. Die kennis van die respondent het betekenisvol verbeter na die intervensie aangesien die gemiddelde ±s.d. uitslag van die vrae wat korrek geantwoord is (n = 59) van 63.3±30.2 persent voor tot 80.6±21.1 persent na die intervensie verbeter het. Die resultate het bewys dat die voeding kennis van Lewensoriëntering onderwysers in publieke skole in SA nie optimaal is nie, maar dat dit kan verbeter deur voeding voorligtingsprogramme.

        · abstract in English     · text in English     · English ( pdf )

 

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License