SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.55 issue4Libraries and peace: A critical reflection on the role of libraries in promoting peaceAttention to the letter... Or: The ability to submit yourself to a piece of paper author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Tydskrif vir Geesteswetenskappe

On-line version ISSN 2224-7912
Print version ISSN 0041-4751

Abstract

VORSTER, Johannes N. Die probleem van representasionalisme en die moontlikhede van retoriek(e) van die lyf ter oorweging vir 'n gesonde gemeenskap. Tydskr. geesteswet. [online]. 2015, vol.55, n.4, pp.601-617. ISSN 2224-7912.  http://dx.doi.org/10.17159/2224-7912/2015/v55n4a7.

Representasionalisme, gevoed deur 'n rigiede identiteitspolitiek en afkomstig uit 'n essensialistiese werklikheidsbeskouing, word hier geproblematiseer (hoewel nie afgeskryf nie), veral as gangbare diskoers vir 'n multikulturele Suid-Afrika. Verankerd in die Grondwet, is dit 'n vraag of dit die verskille van 'n multikulturele samelewing kan hanteer. Die vraag word egter oopgelaat om meer op die problematisering van identiteitspolitiek self te fokus. So word dan ook interseksionaliteit, afkomstig vanuit feministiese kringe, as illustrasie van dié problematiek aangebied. Eerder as om identiteitspolitiek, wat ook aandring op die handhawing van individuele en kollektiewe regte, af te skryf, word geargumenteer dat retoriek(e) van die lyf, geïnformeer deur diskursiwiteit wat tot die produsering en onderhouding van verskillende subjektiwiteite aanleiding gee, dalk beter tot 'n gesonde gemeenskap kan bydra.

Keywords : Retoriek van die lyf; lyflike retoriek; liggaamspolitiek; identiteit; identiteitspolitiek; representasie; verteenwoordiging; essensialisme; taal en werklikheid; gehabitueerde liggaam; materialisering van die liggaam; verskil; interseksionaliteit.

        · abstract in English     · text in Afrikaans     · Afrikaans ( pdf )

 

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License