SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.54 issue2A principal's perspective on professional development: a single case study author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Tydskrif vir Geesteswetenskappe

On-line version ISSN 2224-7912
Print version ISSN 0041-4751

Abstract

BESTER, Garfield. Irrasionele oortuigings van adolessente wat groepdruk ervaar. Tydskr. geesteswet. [online]. 2014, vol.54, n.2, pp.304-323. ISSN 2224-7912.

Vir adolessente word die verhouding met maats die primêre omgewing waar sosiale interaksie en ontwikkeling plaasvind. Die sterk behoefte om gedurende hierdie periode sosiaal aanvaar te word, kan tot groepdruk aanleiding gee. Faktore wat met groepdruk verband hou soos verhouding met ouers, verhouding met maats en selfbeeld is sosiaal-affektief van aard en verklaar nie sonder meer hoe adolessente kognitief oor sosiale aangeleenthede in hulle lewe dink en redeneer nie. Die vraag ontstaan in hoe 'n mate die denke en redenasies van adolessente verband hou met hulle kwesbaarheid vir groepdruk. In die ondersoek is daar spesifiek op irrasionele denke en oortuigings van adolessente gefokus. 'n Empiriese ondersoek is uitgevoer waarby 316 hoërskooladolessente betrek is. Uit die resultate blyk dit dat veral drie tipes irrasionele oortuigings met groepdruk verband hou. Twee van hierdie irrasionele oortuigings tesame met selfbeeld verklaar soveel as 44% van die variansie in groepdruk by adolessente. Seuns en dogters het nie beduidend ten opsigte van groepdruk verskil nie en slegs beduidend verskil met betrekking tot een van die drie geïdentifiseerde irrasionele oortuigings. Die drie prominente irrasionele oortuigings het ook nie tussen adolessente in verskillende ouderdomsgroepe beduidend verskil nie.

Keywords : Adolessensie; groepdruk; gedragsprobleme; ouerkindverhouding; verhouding met maats; selfbeeld; irrasionele oortuigings; rasionele-emosionele gedrags-terapie; RET; ouderdom; geslag.

        · abstract in English     · text in Afrikaans     · Afrikaans ( pdf )

 

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License