SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.49 issue2The service quality of the PUK Rugby InstituteColonial names of countries in Africa before and after uhuru author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Tydskrif vir Geesteswetenskappe

On-line version ISSN 2224-7912
Print version ISSN 0041-4751

Abstract

WAHL, Sindi  and  NEWMARK, Rona. Die self-waargenome lewensgehalte van versorgings-personeel by 'n fasiliteit vir volwassenes met intellektuele gestremdheid. Tydskr. geesteswet. [online]. 2009, vol.49, n.2, pp.289-306. ISSN 2224-7912.

Hierdie artikel doen verslag oor 'n studie wat gedoen is oor die persepsies van versorgingspersoneel by 'n fasiliteit vir volwassenes met intellektuele gestremdheid aangaande hul lewensgehalte. Die doel van die studie was om die lewensgehalte te verstaan van versorgingspersoneel wat na volwassenes met intellektuele gestremdheid omsien. Daar is gebruik gemaak van teorieë met betrekking tot die positiewe sielkunde, met spesifieke verwysing na fortigeniese aannames. Hierdie kwalitatief interpreterende studie is uitgevoer in 'n fasiliteit vir volwassenes met intellektuele gestremdheid en 12 versorgers by die fasiliteit het vrywillig deelgeneem. Data is ingesamel deur gestruktureerde oop-einde vrae, asook informele en fokusgroeponderhoude, en later tematies geanaliseer. Die temas wat in die studie aangespreek is, wentel om die versorgers se 1) definisie van lewensgehalte, 2) hul persepsie van hul huidige lewensgehalte, 3) hul persepsie van die negatiewe faktore, stressore, positiewe ervarings en psigofortologiese faktore wat 'n uitwerking op hul lewensgehalte uitoefen en 4) moontlikhede om hul lewensgehalte te verbeter.. Die bevindings toon 'n paradoks van sorgverskaffing aan waar die deelnemers nie slegs oor sorgverskaffing rapporteer nie, maar ook oor die ontvangs van sorg in hul verhoudinge met volwassenes met intellektuele gestremdheid. In hierdie verhouding blyk dit dat sorgverskaffing 'n fortigenese faktor en ook 'n wyse vir interpersoonlike. florering is vir die meeste van die deelnemers. Gegrond op die bevindings word verskeie aanbevelings gedoen rakende verdere navorsing ten einde die lewensgehalte te verbeter van die personeel wat sorg verskaf aan volwassenes met intellektuele gestremdhede.

Keywords : Lewensgehalte; versorgingspersoneel; positiewe sielkunde; fortologie; volwassenes; intellektuele gestremdheid; interpersoonlike geluk.

        · abstract in English     · text in Afrikaans     · Afrikaans ( pdf )

 

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License