SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.49 issue1"Shadow-play of the soothsayers": Political censorship in South Africa, c.1980-1989. An historical perspectiveWe're not all like that: Freedom of speech and the denial of racism author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Tydskrif vir Geesteswetenskappe

On-line version ISSN 2224-7912
Print version ISSN 0041-4751

Abstract

CROUCAMP, Piet. Openbare uitsaaiwese en politieke intervensionis-me in 'n postbevrydingsamelewing: Die SAUK en kompeterende meta-narratiewe (regimevoorkeure). Tydskr. geesteswet. [online]. 2009, vol.49, n.1, pp.98-109. ISSN 2224-7912.

Die diskoers met betrekking tot die rol en funksie van die openbare uitsaaier word gereflekteer in diverse, kompeterende meta-narratiewe. Meta-narratiewe verwys na 'n normatiewe politieke voorkeur met betrekking tot die vestiging van instellings van beheer, die formulering van die reels van sosiale ordening, asook die sosiale waardes wat daardie reëls onderlê (regimes). Hierdie artikel ontleed die rol en funksie van die openbare uitsaaier in Suid-Afrika in die konteks van die nasionale politieke diskoers, asook die regverdiging vir die meta-narratief van voorkeur soos aangebied in die konteks van sosiaal-politieke geregtigheid. Die organisatoriese spanning tussen 'n intervensionistiese rol en funksie van die staat, en 'n regulatoriese voorkeur van liberaal-demokratiese regimes, het pertinente konsekwensies vir die operasionele definisie van die nasionale uitsaaiwese. Die wyse waarop die staat se rol en werking binne die samelewing gedefinieer word, is direk in verhouding met die wyse waarop die openbare uitsaaiwese geformuleer word. Die intervensionistiese verwysingsraamwerk het sy oorsprong in die bevrydingsnarratief en die regulatoriese verwysingsraamwerk het konseptuele en operasionele verbintenisse met die liberale (utilitaristiese) narratief. In die konteks van die spanning tussen kompeterende regimes word die openbare uitsaaiwese byna noodwendig 'n terrein vir politieke en sosiale mededinging. Die beginsel van institusionele outonomiteit is dus teoreties eerder as empiries.

Keywords : SAUK; SAUK-raad; nuuskantoor; regime; liberalisme; utilitarisme; openbare uitsaaiwese; politieke bevryding; aanspreeklikheid verteen-woordiging.

        · abstract in English     · text in Afrikaans     · Afrikaans ( pdf )

 

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License