SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.48 issue4A review article on types of family rituals and their symbolic meanings for young adults author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Tydskrif vir Geesteswetenskappe

On-line version ISSN 2224-7912
Print version ISSN 0041-4751

Abstract

WESSELS, Yolandie; PIENAAR, Anita E.  and  PEENS, Anquanette. Tydskr. geesteswet. [online]. 2008, vol.48, n.4, pp.493-504. ISSN 2224-7912.

Suid-Afrika het 'n diverse bevolkingsamestelling wat verteenwoordiging van verskillende rasgroepe insluit. Hierdie diversiteit word gekompliseer deur wisselende ekonomiese omstandighede wat stimulasie vanjong kinders voordat hulle skool toe gaan kan beïnvloed. Koördinasieagterstande op 'n jong ouderdom word in verband gebring met leer- en aandagtekortprobleme wat met die ontwikkeling van jong kinders kan inmeng. Die doel van die studie was om te bepaal of geslags- en rasverskille ten op sigte van leerverwante vaardighede en ADHD by 6-7-jarige skoolbeginners voorkom wat met ontwikkelingskoordinasieversteurings (DCD) geïdentifiseer is. Nege-en-negentig leerders (N=99) is ewekansig vir die studie geselekteer wat die verskillende rasgroepe proporsioneel verteenwoordig het [Wit (n = 37), Swart (n = 50) en Kleurling (n = 12)]. Die Movement Assessment Battery for Children (MABC), Aptitude Test for School Beginners Test Battery (ASB), Taylor Hyperactivity Checklist en Modified Conner's Abbreviated Teacher vraelyste is gebruik om die groep te evalueer. Die resultate het 'n nie-betekenisvolle geslagsinteraksie tussen DCD (MABC totaal < 15e persentiel) en leerverwante vaardighede aangedui (p>0.05), alhoewel een subitem, naamlik koördinasie en die ADHD totaal wel geslagsverskille uitgewys het. 'n Variansie analise (ANOVA) opgevolg met 'n Tuckey post hoc toets het aangedui dat numeriese en verbale begripvaardighede deur ras beïnvloed word. Identifisering van motoriese ontwikkelingsagterstande en aanbieding van motoriese ontwikkelingsprogramme kan as voorkomende strategies by voorskoolse kinders aangewend word om diè probleme te voorkom.

Keywords : Leerprobleme; DCD; geslag; ADHD; koördinasie; motoriese ontwikkeling; kinders; skoolgereedheid; ras; etnisiteit; aandag; hiperaktiwiteit.

        · abstract in English     · text in Afrikaans     · Afrikaans ( pdf )

 

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License